Ispiši

Populacijska genetika u oplemenjivanju bilja (144319)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Modul će biti izveden kroz dva programska dijela. U prvom dijelu će se obraditi osnove biljne populacijske genetike kroz upoznavanje studenata s genetskom strukturom populacija u ovisnosti o sustavima oplodnje, evolucijskim čimbenicima i oplemenjivačkim postupcima. Naglasak će biti na specifičnostima sustava oplodnje kod biljaka (samooplodnja, djelomična samooplodnja i stranooplodnja). U drugom dijelu obrađivat će se kvantitativna varijabilnost i selekcija kroz upoznavanje s komponentama fenotipske i genotipske vrijednosti kao i komponentama fenotipske i genotipske varijance za kvantitativna svojstva. Nakon toga će biti obrađeni faktori koji utječu na uspješnost selekcije i njezin učinak na genetsku strukturu populacije. Poseban naglasak bit će na korištenju heterozisa kao i korištenju genetskih resursa u oplemenjivanju bilja.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Biljne znanosti (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 20
Vježbe u praktikumu: 6
Terenske vježbe: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Student dobiva neophodna teorijska i praktična znanja o strukturi i dinamici biljnih populacija kao i o kvantitativno-genetičkim principima što će mu pomoći u opisivanju kvantitativne varijabilnosti u biljnim populacijama. Razumijevanje učinaka različitih metoda u održavanju i poboljšavanju biljnih populacija omogućit će studentu rad u tvrtkama, koje se bave oplemenjivanjem bilja i sjemenarstvom, bankama gena te zaposlenje u vladinim i nevladinim institucijama u području poljoprivredne proizvodnje kao i nastavak poslijediplomskog studija.

Oblici nastave

 • Predavanja
  predavanja se odvijaju u 10 tjedana po 2 školska sata.
 • Provjere znanja
  završni pismeni ispit
 • Konzultacije
  termin konzultacija objavljuje se na prvim predavanjima u dogovoru sa studentima
 • Vježbe u praktikumu
  u praktikumu će se u okviru 6 sati vježbi rješavati zadaci vezani uz opis genetske strukture populacije te korištenje molekularnih podataka u analizi raznolikosti biljnih populacija
 • Terenske vježbe
  u okviru 2 sata terenskih vježbi studenti će se upoznati s postupcima selekcije na primjeru nekoliko praktičnih oplemenjivačkih programa

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
opisati razine genetske varijabilnosti u biljnim populacijama, Završni pismeni ispit
objasniti evolucijske faktore koji utječu na genetsku strukturu biljnih populacija, Završni pismeni ispit
izvesti statističke analize na populacijskim genetskim podacima, sažeti i interpretirati rezultate u pisanom i usmenom obliku, Završni pismeni ispit
razumjeti i opisati niz molekularnih laboratorijskih tehnika kao i mjerila raznolikosti biljnih populacija na osnovi molekularnih podataka, Završni pismeni ispit
objasniti komponente varijabilnosti kvantitativnih svojstava te njihov utjecaj na uspješnost selekcije u biljnim populacijama, Završni pismeni ispit
prepoznati važnost očuvanja genetskih resursa i njihovog korištenja u oplemenjivanju bilja. Završni pismeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje izravne nastave - predavanja, vježbe, terenske vježbe. Održavanje usmenih ispita i konzultacija. Izrada nastavnih materijala.

Obveze studenta

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama. Polaganje ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit 100% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 60 3
Ukupno 30 60 3

Tjedni plan nastave

 1. Osnove vjerojatnosti i statističke distribucije.
 2. Struktura kromosoma i genetska varijabilnost .
 3. Genetička struktura populacije, Hardy-Weinbergov zakon .
 4. Vježbe, Hardy-Weinbergov zakon.
 5. Slučajna oplodnja na dva lokusa, neravnoteža gametne faze.
 6. Vježbe, Neravnoteža gametne faze.
 7. Promjena frekvencije alela u populaciji
 8. Terenska nastava - upoznavanje s tipovima oplemenjivačkih populacija i metodama selekcije u oplemenjivačkim programima u Hrvatskoj.
 9. Evolucija kulturnog bilja.
 10. Korištenje molekularnih markera u analizi raznolikosti biljnih populacija.
 11. Vježbe, procjena raznolikosti populacije.
 12. Genski učinci i varijance kod kvantitativnih svojstava .
 13. Selekcija na kvantitativna svojstva u oplemenjivanju bilja .
 14. Korištenje heterozisa u oplemenjivanju bilja.
 15. Dugoročna selekcija i korištenje genetskih resursa u oplemenjivanju bilja

Obvezna literatura

 1. Populacijska genetika u oplemenjivanju bilja (interna skripta). Zagreb: Agronomski fakultet

Preporučena literatura

 1. Falconer, D.S., Mackay, Trudy F.C. (1996). Introduction to quantitative genetics. Harlow: Longman.
 2. Hallauer, A.R. ,Miranda, J.B.(1988). Quantitative genetics in maize breeding. Ames: Iowa State Univ. Press.
 3. Hartl,D.L. ,Clark, A.G. (1997). Principles of Population Genetics. Sunderland: Sinauer Ass., Inc.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Genetika populacije, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
 • Population and Quantitative Genetics, University of Hohenheim
 • Population and Quantitative Genetics, Wageningen UR

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.