Ispiši

Biotehnologije u kozarstvu (173306)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Kozarstvo na svjetskoj razini pa tako i u Hrvatskoj postaje sve važnija grana stočarstva, a kozji proizvodi (mlijeko, meso, vlakno, koža) sve su traženiji na tržištu. Stoga je cilj kroz ovaj modul upoznati studente sa suvremenim biotehnologijama i modelima (sustavima) njihove primjene u uzgoju koza i kozarskoj proizvodnji. Pritom je potrebno imati u vidu važnost bioloških, kemijskih i fizikalnih metoda u kozarstvu te njihovu ulogu u odabiranju i primjeni odgovarajućih uzgojno-selekcijskih te tehnoloških postupaka. Poznavanje navedenih metoda i postupaka od ključne je važnosti za ostvarivanje odgovarajučih količina i kvalitete kozjih proizvoda, optimizaciju kozarske proizvodnje uz očuvanje dobrobiti i zdravlja životinja.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R2

Sati nastave: 30
Predavanja: 14
Vježbe u praktikumu: 8
Seminar: 8

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70
Dobar (3): 71-80
Vrlo dobar (4): 81-90
Izvrstan (5): 91-100

Uvjeti za dobivanje potpisa

Pohađanje predavanja
Seminarski rad
Aktivno sudjelovanje na vježbama

Opće kompetencije

 Spoznaje anatomskih i fizioloških specifičnosti preživača, njihove temeljne odlike i različitosti u usporedbi s ostalim preživačima i nepreživačima.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Konzultacije
 • Laboratorijske vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati, prepoznati i opisati temeljne pojmove animalnih znanosti, osobito u području uzgoja koza i suvremene tehnologije proizvodnje kozjeg mesa i mlijeka. Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit.
Razumjeti važnost i ulogu genotipa i sustava uzgoja na količinu i kakvoću kozjih proizvoda te njihove interakcije s okolišem, dobrobiti životinja i zdravljem svakog pojedinog grla. Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit.
Razumjeti i sintetizirati anatomske i fiziološke specifičnosti vrste i svake pojedine pasmine, njihovu važnost i prepoznatljivosti te povezati s ponašanjem, reakcijom na selekciju i proizvodnu učinkovitost.. Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit.
Obrazložiti hranidbene učinke i aspekte modeliranja proizvodnosti i kvalitete kozjih proizvoda te odabrati optimalan hranidbeni sustav s poželjnim udjelima najvažnijih hranjivih tvari. Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit.
Identificitati temeljne elemente važnosti reprodukcije i redovitog rasplođivanja u proizvodnji kozjeg mesa i mlijeka te njene nepobitnosti u stvaranju životinja-proizvodno učinkovitijih generacija. Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit.
Sintetizirati, vrednovati i primjeniti suvremene metode i selekcijske postupke u procjeni uzgojne vrijednosti koza. Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit.
Odabrati i preporučiti najprikladniji sustav uzgoja koza i pasmine prilagođene temeljnoj namjeni stada, njegovoj veličini, tržištu i proizvodnim kapacitetima. Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit.
Kreirati i sudjelovati u kreiranju znanstvenih projekata, izradi elaborata, ekspertiza i studija. Rasprave tijekom predavanja, seminarski rad i usmeni ispit.

Način rada

Obveze nastavnika

Izložiti predviđeni program predavanja.
Dodijeliti teme seminara i preporučiti dostupnu literaturu.
Provesti predviđeni program vježbi.
Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve te ostvarili ishode učenja modula te prema tome ocijeniti studente koristeći tehnike ispitivanja u obliku izloženih seminarskih radova i postavljenih pitanja tijekom usmenog ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do izvrstan (5))

Obveze studenta

Redovito pohađati predviđeni program predavanja i usvojiti programom predviđena znanja
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom izvođena vježbi te prilikom izlaganja seminarskih radova
Pripremiti i prezentirati dodijeljene teme seminarskih radova
Pristupiti polaganju završnou usmenog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Predavanja 14 14 0,5
Aktivno sudjelovanje na vježbama (priprema i rad) 25% 8 60 2
Seminarski rad (priprema + prezentacija) 25% procjena nastavnika
procjena nastavnika
procjena nastavnika
procjena nastavnika
procjena nastavnika
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
8 60 2
Završni ispit 50% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
46 1,5
Pohađanje predavanja 100% 30 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Završni ispit Polaganje cjelokupnog gradiva. Prema dogovoru. Omogućena.

Tjedni plan nastave

 1. Gospodarska važnost koza u svijetu, Europi i Hrvatskoj, njihova specifičnost, proizvodna i uzgojna namjena te odlike vanjštine i nasljeđivanja određenih morfoloških osobina koza.
 2. Reprodukcija i selekcija koza.
 3. Tehnologija uzgoja, osnovni proizvodi i hranidba pojedinih kategorija koza.
 4. Seminarski radovi.
 5. Vježbe.
 6. Polaganje usmenog ispita.
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Obvezna literatura

 1. Mioč, B., Pavić, V. (2002). Kozarstvo. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb. CAB International.
 2. Cannas, A., Pulina, G. (2008). Dairy goats feeding and nutrition. CAB International.
 3. Morand-Fehr, P. (1991). Goat nutrition. Pudoc Wageningen.
 4. Gall, C. (1981). Goat Production. Academic Press London.
 5. Goat Breeds of the World. CTA- Weikersheim, margraf, Germany.
 6. Gordon, I. (1997). Controled reproduction on sheep and goat.CAB International.

Preporučena literatura

 1. Rupić, V. (2015). Reprodukcija domaćih životinja. Zrinski, Čakovec.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Ovčarstvo i kozarstvo-odabrana poglavlja, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.