Ispiši

Nutrigenomika životinja (87433)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Hranidba predstavlja ključan faktor koji utječe na zdravlje i reproduktivnu sposobnost životinje, a samim time i efikasnu proizvodnju animalnih proizvoda. Pri tome postoji snažna veza između genetske osnove životinje i hranjivih tvar kao najvažnijeg okolišnog čimbenika. U prvom dijelu modula biti će dani osnovni pojmovi vezani uz nutrigenomiku i njen značaj u stočarstvu (funkcionalna hrana, plodnost). Nadalje, biti će dane osnove genske transkripcije, pregled hranjivih tvari i drugih bioaktivne komponente hrane, interakcija tih molekula i gena (uloga u ekspresiji gena) te uloga i važnost hranidbe za prevenciju poligenih bolesti i svojstava. U drugom dijelu analizirati će se učinak hranjiva na regulaciju/ekspresiju gena i funkciju pojedinih organa i/ili organskih sustava kao i značaj nutrigenomike u proizvodnji mlijeka, mesa, jaja i drugih animalnih proizvoda. Vrednovanje i razumijevanje učinaka hranjiva na regulaciju/ekspresiju gena.

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 22
Seminar: 8

Izvođač predavanja
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 70%
Vrlo dobar (4): 80%
Izvrstan (5): 90%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje učinaka hranjivih tvari i drugih biološki aktivnih sastojaka hrane na ekspresiju gena i funkciju pojedinih organa i organskih sustava, kakvoću animalnih proizvoda (mlijeko, meso, jaja) te manifestaciju genetskih uvjetovanih poremećaja uzrokovanih hranom.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Razumjeti osnove nutrigenomike i njeno značenje za stočarsku proizvodnju Interaktivna nastava, usmeni ispit, seminarski rad
Opisati učinke hranjivih tvari na ekspresiju gena Interaktivna nastava, usmeni ispit, seminarski rad
Prepoznati poremećaje i poznavati metode dijagnostike poligenih bolesti i svojstava uzrokovanih biološki aktivniom sastojcima hrane Interaktivna nastava, usmeni ispit, seminarski rad
Poznavati metode manipulacije sastavom animalnih proizvoda (meso, mlijeko, hrana) izborom i udjelom pojedinih hranjiva i bioaktivnih sastojaka u hrani za životinje Interaktivna nastava, usmeni ispit, seminarski rad

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usmeni ispit 100% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje - Definicija: povijesni pregled, značaj nutrigenomike u stočarstvu
 2. Uvod u nutrigenomiku – Pregled hranjivih tvari i drugih bioaktivnih molekula hrane
 3. Funkcionalna nutrigenomika - Osnove staničnog odgovora na promjene u nutritivnom okruženju; regulacija genske transkripcije, interakcija hranjiva i gena (genska ekspresija) – transkriptomika i proteomika, metabolomika i sistemska biologija (defincija)
 4. Interakcija hranjiva i gena, proizvodna svojstva - Proizvodna svojstva (kakvoća-mesa, mlijeka, jaja; plodnost, prirast, konverzija...) koja se mogu mijenjati pod utjecajem hranidbe te koja je uloga gena i produkata gena u njihovoj regulaciji.
 5. Interakcija hranjiva i gena i pojava bolesti - Hranidba i uloga gena i njihovih produkata na pojavu bolesti (upala, dijabetes, pretilost, osteoporoza…).
 6. Hranidba i urođeni genski defekti - Urođeni genski defekti i malnutricija (Intolerancija laktoze, galaktozemija, fenilketonurija, deficijencija aldehid dehidrogenaze ….)
 7. Učinci biološki aktivnih molekula na ekspresiju gena i funkciju organa i organskih sustava – probavni sustav: Vrednovanje i razumijevanje učinaka hranjiva na regulaciju/ekspresiju gena i funkciju u probavnom sustavu;
 8. Učinci biološki aktivnih molekula na ekspresiju gena i funkciju organa i organskih sustava – metabolizam: Vrednovanje i razumijevanje učinaka hranjiva na regulaciju/ekspresiju gena i opći metabolizam; mišićno i masno tkivo; metaboličke bolesti (dijabetes, pretilost);
 9. Učinci biološki aktivnih molekula na ekspresiju gena i funkciju organa i organskih sustava – mliječna žlijezda: Vrednovanje i razumijevanje učinaka hranjiva na regulaciju/ekspresiju gena i funkciju mliječne žlijezde; funkcionalna hrana
 10. Učinci biološki aktivnih molekula na ekspresiju gena i funkciju organa i organskih sustava – spolni sustav: Vrednovanje i razumijevanje učinaka hranjiva na regulaciju/ekspresiju gena i funkciju spolnog sustava, plodnost
 11. 11. Učinci biološki aktivnih molekula na ekspresiju gena i funkciju organa i organskih sustava – imunološki sustav: Vrednovanje i razumijevanje učinaka hranjiva na regulaciju/ekspresiju gena i funkciju imunološkog sustava;
 12. Nutrigenomika i ciljna (individualna) hranidba: Mogućnost upotrebe hranidbe u proizvodnji hrane dodane vrijednost i prevenciji bolesti
 13. Nutrigenomika u svinjogojstvu i peradarstvu – meso, jaja: Praktična primjena nutrigenomike u proizvodnji mesa svinja i peradi te jaja
 14. Nutrigenomika u govedarstvu – mlijeko, meso: Praktična primjena nutrigenomike u proizvodnji mesa i mlijeka goveda i drugih preživača. Nutrigenomika konja i kućnih ljubimaca: Nutrigenomika konja, krznaša i kućnih ljubimaca
 15. Ispit - Kolokvij, seminar, usmeni ispit.

Obvezna literatura

 1. Interna skripta priređena za ovaj modul

Preporučena literatura

 1. J.A. Taylor-Pickard, Z. Stevenson, K. Glebocka, (2008):Formula for the Future: Nutrition or Pathology?: Elevating Performance and Health in Pigs and Poultry, Wageningen Academic Publishers, EU
 2. J.A. Taylor-Pickard, P. Spring, (2008): Gut Efficiency - The Key Ingredient in Pig and Poultry Production: Elevating Animal Performance and Health, Wageningen Academic Publishers, EU.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Advances in Nutrigenomics, University of Wageningen
 • Nutrigenomics and Nutrigenetics, Kiel University, Faculty of Agricultural and Nutritional Sciences
 • Animal Nutrigenomics, University of Queensland

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.