Ispiši

Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama (226252)

Nositelji predmeta

Opis predmeta

Uvod (slučajne varijable i njihove raspodjele procjena parametara provjera hipoteza); jednostavna linearna regresija (procjena parametara, prosjeci i varijance procjenitelja, t i F provjera hipoteza, raščlanjenje varijabilnosti, koeficijent determinacije). Vektori i matrice (tipovi i svojstva matrica, operacije s matricama i vektorima); Matrični prikaz jednostavne regresije; multipla regresija (dvije nezavisne varijable, krivolinijska regresija). Jednostruka analiza varijance (model s fiksnim utjecajima, raščlanjenje varijabilnosti, provjera hipoteza i F provjera, Tukey provjera, model sa slučajnim utjecajima grupa); načela planiranja pokusa (pokusne jedinice i ponavljanja, pokusna greška i kontrola pokusne greške, potreban broj ponavljanja; pokusi na mliječnim i tovnim životinjama); potpuno slučajni pokusni plan; blokovi u analizi varijance (slučajni blok plan); change over planovi (jednostavni change over plan, latinski kvadrat); faktorijalni pokus; hijerarhijski planovi; split plot plan; analiza kovarijance

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 30
Vježbe u praktikumu: 30

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69%
Dobar (3): 70-79%
Vrlo dobar (4): 80-89%
Izvrstan (5): 90-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Za dobivanje potpisa potrebno je pohađati nastavu i skupiti najmanje 50% od ukupno mogućih bodova u parcijalnim ispitima

Opće kompetencije

Primjena regresije i pokusnih planova u istraživanjima na životinjama, teoretske postavke i rješavanje primjera koristeći SAS software.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Razumijevanje procjene parametara i provjere hipoteza i primjena u zaključivanju Parcijalni ispit, pismeni, usmeni
Primjena SAS software u statističkoj analizi Parcijalni ispit, pismeni, usmeni
Primjena regresije, teoretske postavke i primjena Parcijalni ispit, pismeni, usmeni
Pokusni planovi, teoretske postavke i primjena Parcijalni ispit, pismeni, usmeni

Način rada

Obveze nastavnika

Održati predavanja, dva parcijalna ispita, pismeni i usmeni ispit, ocijeniti studente

Obveze studenta

Dolaziti na nastavu, aktivno sudjelovati u nastavi, položiti parcijalne ispite, pismeni i usmeni ispit

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
I parcijalni ispit 40% od zbroja parcijalnih ispita 14 30 1
II parcijalni ispit 60% od zbroja parcijalnih ispita 16 30 1
Ukupno I i II parcijalni ispit 30% 0-59%
60-69%
70-79%
80-89%
90-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 60 2
Pohađanje nastave i aktivnost na nastavi Bonus bodovi do 5%
Pismeni ispit (ukoliko nije položen preko parcijalnih) 30% 0-59%
60-69%
70-79%
80-89%
90-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 (60) (2)
Usmeni ispit 70% 0-59%
60-69%
70-79%
80-89%
90-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 120 4
UKUPNO 100% 60 180 6

Opaska: za ukupnu pozitivnu ocjenu, za svaku cjelinu treba biti pozitivna ocjena

Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
I parcijalni ispit Računski zadaci, gradivo prvih 7 tjedana Tijekom semstra
II parcijalni ispit Računski zadaci, gradivo 7-15 tjedna Tijekom semestra
Ukupno I i II parcijalni ispit Ukupni rezultata dva parcijalna ispita Tijekom semestra Samo jedna ponovna mogućnost polaganja pismenog ispita koji se sastoji od gradiva oba parcijalna ispita
Pismeni ispit (ukoliko nije položen preko parcijalnih) Sastoji se od gradiva oba parcijalna ispita Samo jedan rok
Usmeni ispit Gradivo cijelog semestra, teorija i primjena Redovni rok Slijedeći redovni rok

Tjedni plan nastave

 1. Uvod - Podaci i varijable, prikaz podataka (grafički prikazi i numeričke metode), populacija i uzorak
 2. Uvod - Slučajne varijable i njihove raspodjele, općenito o procjeni parametara i provjeri hipoteza
 3. Jednostavna linearna regresija - Procjena parametara, svojstva ostatka, prosjeci i varijance procjenitelja, t provjera i interval pouzdanosti, raščlanjenje ukupne varijabilnosti, F provjera, koeficijent determinacije
 4. Vektori i matrice - Tipovi i svojstva matrica, operacije s matricama i vektorima, Matrični prikaz jednostavne regresije
 5. Multipla regresija - Dvije nezavisne varijable, raščlanjenje varijabilnosti, F provjera
 6. Krivolinijska regresija - Krivolinijska regresija drugog stupnja, F provjera
 7. Ponavljanje i parcijalni ispit
 8. Jednostruka analiza varijance - Model jednostruke analize varijance s fiksnim utjecajima: raščlanjenje varijabilnosti, provjera hipoteza i F provjera, usporedba srednjih vrijednosti pojedinih grupa, model sa slučajnim utjecajima
 9. Načela planiranja pokusa, Potpuno slučajni pokusni plan - Pokusne jedinice i ponavljanja, pokusna greška, preciznost pokusnih planova: kontrola pokusne greške, potreban broj ponavljanja; Potpuno slučajni plan, provjera hipoteza
 10. Blokovi u analizi varijance - Slučajni blok plan, provjera hipoteza
 11. „Change-over“ pokusni planovi - Jednostavni change over plan, latinski kvadrat, provjera hipoteza
 12. Faktorijalni pokus - Faktorijalni pokus, glavni utjecaji i interakcija, provjera hipoteza
 13. Hijerarhijski pokusni planovi - Hijerarhijski pokusni planovi, provjera hipoteza
 14. Split-plot pokusni planovi - Split-plot pokusni planovi, provjera hipoteza
 15. Parcijalni ispit II

Obvezna literatura

 1. Kapš, M. 2017. Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama – bilješke i prezentacije predavanja s primjerima u elektronskom obliku (pdf dokument)

Preporučena literatura

 1. Kaps, M., Lamberson, W. 2004. Biostatistics for Animal Science. CABI Publishing, Wallingford, UK.
 2. Kaps, M., Lamberson, W. R. 2009. Biostatistics for Animal Science: An Introductory Text. 2nd Edition. CABI Publishing, Wallingford, UK.
 3. Kaps, M., Lamberson, W. R. 2017. Biostatistics for Animal Science. 3rd Edition. CABI Publishing, Wallingford, UK.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Texas A&M: Statistics in Research I and II. (Concepts of experimental design, individual treatment comparisons, randomized blocks and factorial experiments, multiple regression, chi-square tests and a brief introduction to covariance, non-parametric methods, and sample surveys)
 • Univesrity of Tenneesee, Animal science department: Design and Analysis of Biological Research (Experimental design and procedures; selection of experimental units; analysis and interpretation of data; statistical models and contrasts, analyses of variance: covariates, treatment arrangements, mean separation and regression).

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.