Ispiši

Ruralni turizam (116651)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Jedan od danas najraširenijih selektivnih oblika turizma je ruralni turizam. Program ovog predmeta omogućuje studentima da uz kombinaciju teoretskih predavanja i praktičnog rada, steknu znanja i vještine potrebne za uspješnu organizaciju i upravljanje aktivnostima ruralnog turizma.

Programski dijelovi modula su:
Osnove turizma i specifičnosti ruralnog turizma.
Oblici ruralnog turizma.
Osnovni koncepti upravljanja ruralnim turizmom.
Planiranje i implementacija poslovnih aktivnosti u ruralnom turizmu.
Marketing u ruralnom turizmu.
Utjecaj ruralnog turizma na regionalni razvoj.
Ruralni turizam u Hrvatskoj.
Zakonske regulativa vezana uz ruralni turizam.
Istraživanja vezana uz ruralni turizam.
Seminarski radovi koji potiču studente na primjenu stečenih znanja na konkretnim primjerima.
Polaganje ispita se provodi preko seminara i završnog usmenog ispita.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R2

E-učenje: R2

Sati nastave: 60
Predavanja: 28
Auditorne vježbe: 12
Seminar: 20

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80 %
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Sposobnost analiziranja čimbenika koji utječu na mogućnost bavljenja ruralnim turizmom i utvrđivanja potencijala regije ili gospodarstva za bavljenje ruralnim turizmom te sposobnost izrade plan razvitka ruralnog turizma u regiji ili na poljoprivrednom gospodarstvu.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Interaktivna predavanja, rasprave o primjerima iz prakse, on-line sadržaji, video materijali
 • Auditorne vježbe
  Priprema za izradu seminarskih radova
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
  Prikupljanje terenskih podataka
 • Seminari
  Seminar - skupine (3-5 studenata) samostalno odabiru stvarnu ruralnu lokaciju te izrađuju i prezentiraju akcijski plan za razvitak turističke ponude na odabranoj lokaciji.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Razumjeti koncept ruralnog turizma, njegove specifičnosti i oblike usmeni ispit
Definirati pretpostavke za bavljenje ruralnim turizmom usmeni ispit
Identificirati lokacije i gospodarstva s potencijalom za bavljenje ruralnim turizmom usmeni ispit, seminarski rad
Analizirati unutarnje i vanjske čimbenike koji utječu na mogućnost bavljenja ruralnim turizmom usmeni ispit, seminarski rad
Utvrditi mogućnosti za unapređenje ruralnog turizma na odabranom gospodarstvu/lokalitetu seminarski rad
Vrednovati učinak ruralnog turizma na regionalni razvoj usmeni ispit, seminarski rad
Predvidjeti budući razvitak ruralnog turizma usmeni ispit, seminarski rad
Prikupiti podatke za izradu plana razvitka turističke aktivnosti u ruralnom području seminarski rad
Izraditi i prezentirati akcijski plan razvitka turističke aktivnosti u odabranom ruralnom području ili za odabrano gospodarstvo seminarski rad

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja i auditornih vježbi
Pomoć pri izradi seminarskih radova
Ocjenjivanje studentskih seminara i ispita

Obveze studenta

Sudjelovanje na nastavi
Izrada seminarskog rada

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminarski rad 60% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 90 3
Usvojenost programskog sadržaja-usmeni ispit 40% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
40 90 3
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Aktivno praćenje nastave Studenti mogu sudjelovati u raspravama na predavanjima ili rješavati probleme. Nadoknada nije predviđena

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u predmet - osnovne informacije o predmetu
 2. Određenje pojmova u turizmu, nastanak i razvoj ruralnog turizma
 3. Agroturistički i ostali oblici ruralnog turizma.
 4. Pretpostavke i činitelji razvoja ruralnog turizma. Koristi, troškovi i rizici u ruralnom turizmu.
 5. Osnovni koncepti upravljanja u ruralnom turizmu, SWOT analiza.
 6. Planiranje i implementacija poslovnih aktivnosti u ruralnom turizmu.
 7. Primjena marketinškog koncepta poslovanja u ruralnom turizmu
 8. Elementi marketinškog spleta u ruralnom turizmu.
 9. Utjecaj ruralnog turizma na regionalni razvoj, uloga javnog i privatnog sektora.
 10. Ruralni turizam u Hrvatskoj: stanje i perspektive ruralnog turizma, zakonske regulativa .
 11. Istraživanja vezana uz ruralni turizam (case study).
 12. Izrada seminarskih radova.
 13. Izrada seminarskih radova.
 14. Prezentacija seminarskih radova, završni ispit.
 15. Prezentacija seminarskih radova, završni ispit.

Obvezna literatura

 1. Demonja, D., Ružić, P. (2010). Ruralni turizam u Hrvatskoj s hrvatskim primjerima dobre prakse i europskim iskustvima. Zagreb: Meridijani.
 2. Kušen, E. (2007). Kako ugostiti turiste na vlastitom imanju: priručnik. Zagreb: Institut za turizam.
 3. Ružić, P. (2005). Ruralni turizam. Pula: Institut za poljoprivredu i turizam Poreč.
 4. Hajdaš, S. (2006.). Agroturizam. Pregrada: Matis.
 5. Franić, Ramona, Grgić, Z. (2002). Agroturizam na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u Hrvatskoj: pretpostavke i izgledi razvitka: tudij slučaja. –in: Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS), Vol.67 No.3.

Preporučena literatura

 1. Lickorish, L.J. (2006). Uvod u turizam. Split: Ekokon.
 2. Kušen, E.(2005). Kako ugostiti turiste na vlastitom imanju : priručnik. Zagreb : Institut za turizam.
 3. Ružić, P.(2007). Ruralni turizam. Poreč : Institut za poljoprivredu i turizam,
 4. Jelinčić, Daniela Angelina (2008). Agroturizam u europskom kontekstu. –in: Stud. ethnol. Croat., vol. 19, str. 269-291
 5. Benešić, Z. …et al. (1999). Gastronomija i turizam sjevero-istočne Hrvatske : (Slavonije i Baranje) .Vinkovci : Slavonska naklada Privlačica.
 6. Zbornik radova Znanstvenog skupa Kontinentalni gospodarski resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske, Osijek, 7. i 8. lipnja 2002. Osijek : Ekonomski fakultet.
 7. Hrvatski kontinentalni turizam : radni skup : referati i propćenja / Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Osijek (1994).Osijek : Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Osijek.
 8. Franić, Ramona(2007). Društveno-gospodarski preduvjeti razvitka agroturizma u Zagrebačkoj županiji. –u: Agronomski glasnik. - 69, 5 ; str. 381-400.
 9. Lukić, A. (2000). Ruralni turizam - čimbenik integralnog razvitka ruralnog prostora Hrvatske : od mašte do stvarnosti. /-u: Geografski horizont, 46, 1/2 ; str. 7-31.
 10. Vojvodić, M. (2002). Agroturizam kao unosan posao i povratak tradiciji. –u: Blatski ljetopis, 3 ; str. 89-93.
 11. Ruralni turizam : projekti, okoliš i održivost = Rural tourism : projects, environment and viability. (2006). –u: Acta turistica. 18, 2 ; str. 109-137.
 12. Brščić, K. (2006). Aktualno stanje i razvojni trendovi na domaćem agroturističkom tržištu - primjer Istre. –u: Turizam i hotelska industrija: novi trendovi u turističkom i hotelskom menadžmentu : knjiga sažetaka : 18. bienalni međunarodni kongres, Opatija, 03.-05. svibnja 2006.; str. 314-328.
 13. Mesarić Žabčić, R.(2004).Seoski turizam u Međimurju. –u: Hrvatska revija = Croatian review = Kroatische Rundschau = La revista croata : časopis Matice hrvatske. Obnovljeni tečaj 4 1 ; str. 103-107.
 14. Stepinac-Fabijanić, T.(2000). Mogućnosti razvoja ekoturizma na prostoru Parka prirode Žumberak i Samoborsko gorje. –u: Turizam. 48, 4 ; str. 379-384.
 15. Crnatkov, T.(2005). Platforma uspjeha: ruralni ekoturizam. –u: Cro turizam,gGod.11 , 3 , str. 56-

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Rural Tourism, Slovak Univerity of Nitra Agrotourism and Rural Tourism, Mendel University in Brno

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.