Ispiši

Akvakultura (226341)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Program predmeta omogućuje studentima stjecanje suvremenih teorijskih i praktičnih znanja o aktualnom stanju akvakulture (uzgoju akvatičnih organizama) te njezinom značaju u svjetskom i domaćem ribarstvu. Studenti se upoznaju s uzgojem toplovodnih vrsta riba od mrijesta do konzuma. Tehnikama i tehnologijama salmonikulture. Uzgojem riba u bočatim vodama. Principima marikulture s osnovama uzgoja drugih akvatičnih vrsta i alternativnih oblika akvakulture. Stečena znanja su pretpostavka za prostorno - tehničko uređenje uzgojnih pogona s ciljem održivog i ekonomski isplativog gospodarenja. Od uzgoja akvatičnih organizama za potrebe tržišta hranom i sirovinama za prerađivačku industriju do očuvanja i repopulacije prirodnih stokova. Nezaobilazni dio programa je i upoznavanje s osnovnim karakteristikama kvalitete, prerade i uporabe ribljeg mesa te tržišta i prometa. Praktični dio nastave održava se u suhom i mokrom laboratoriju (akvaristika, RAS) te na terenskim izlascima. Planirane aktivnosti pružaju primjerenu podlogu za izradu studentskih seminara, a potom i diplomskih radova.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 16
Laboratorijske vježbe: 12
Seminar: 12
Terenske vježbe: 20

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 66 -75%
Dobar (3): 76 -85%
Vrlo dobar (4): 86 -93%
Izvrstan (5): 94 -100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Uredno ispunjene studentske obveze u vidu dolaska na nastavu i izvođenje vježbi.

Opće kompetencije

Stjecanjem suvremenih teorijskih i praktičnih znanja student se osposobljava za razumijevanje aktualnog stanja akvakulture (uzgoju akvatičnih organizama) te njezinom značaju u svjetskom i domaćem ribarstvu. Uspostavlja se stručna podloga aplikativnog (primjenjivog) značaja poljoprivredne proizvodnje u funkciji stvaranja novih, održavanja postojećih i iskorištavanja neiskorištenih nacionalnih dobara. Usvajaju se temeljna znanja za nastavak studiranja na specijalističkim i doktorskim studijima kao i dostatne vještine za obavljanje odgovornih poslova unutar struke.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Aktivni i interaktivni oblik teorijske nastave koji je potreban studentima za usvajanje temeljnih znanja o akvakulturi definiran ishodima učenja
 • Laboratorijske vježbe
  RAS, Akvaristika
 • Terenske vježbe
  Slatkovodna akvakultura, marikultura, RAS
 • Seminari
  Odabirom naslova iz ponuđene tematike, studenti samostalno uz nadzor nastavnika izrađuju i prezentiraju seminarski rad

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Identificirati elemente i ulogu akvakulture u proizvodnji hrane i očuvanju biološke raznolikosti Usmeni ispit, seminar
Prepoznati pozicije i trendove akvakulture u zemlji i inozemstvu Usmeni ispit, seminar
Odabrati optimalni sustav uzgoja akvatičnih organizama sukladno uvjetima sredine i očekivanom gospodarskom probitku Usmeni ispit, seminar
Opisati prednosti i nedostatke primijenjenih tehnologija uzgoja akvatičnih organizama i njihovog utjecaja na okoliš Usmeni ispit, seminar
Postaviti istraživanja u području akvakulture, provesti terenski i laboratorijski rad, proučiti literaturu, obraditi pokazatelje Seminar
Prezentirati rezultate istraživanja u uzgoju akvatičnih organizama te na temelju njih predložiti optimalno gospodarenje Usmeni ispit
Ustanoviti, usporediti i argumentirati mišljenje o primijenjenim tehnologijama u uzgoju akvatičnih organizama Usmeni ispit, seminar
Dostići razinu znanja iz područja akvakulture nužnu za cjeloživotno obrazovanje i/ili nastavak na trećoj razini studij Usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Rad u laboratoriju 20 % 0 – 65%
66 -75%
76 -85%
86 -93%
94 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 50 1,5
Seminarski rad 20% 0 – 65%
66 -75%
76 -85%
86 -93%
94 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 50 1,5
Završni usmeni ispit 60% 0-60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
90-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 80 3
UKUPNO 100% 0-100% 1-5 60 180 6

Pretpostavke za polaganje završnog usmenog ispita su redovitost sudjelovanja na nastavnim programima (predavanja, laboratorijske i terenske vježbe, seminari), i uspješno parcijalno rješavanje usmenog ispita.

Tjedni plan nastave

 1. Tumačenje i značaj akvakulture u svijetu i Hrvatskoj uz upoznavanje s literaturom i konceptom modula
 2. Uzgoj toplovodnih vrsta riba s kategorizacijom i osobitostima pojedinih ribnjaka; Metode i tehnologije mriješćenja šarana i dopunskih vrsta riba u ciprinikulturi; Uzgoj mjesečnjaka, mlađa i konzumnih kategorija
 3. Uzgoj hladnovodnih vrsta riba s kategorizacijom i osobitostima pojedinih ribnjaka; Inducirani mrijest kalifornijske pastrve. Faze uzgoja od ličinke do konzumne veličine - Salmonikultura
 4. Uzgajališta morske ribe, mrijest i uzgoj mlađi do konzuma brancina i orade - Marikultura 1
 5. Terenska nastava - Marikultura
 6. Terenska nastava - Salmonikultura
 7. Terenska nastava - Ciprinikultura
 8. Osnove akvaristike; Tehnologija, uspostava akvarija, održavanje
 9. Marketing u akvakulturi
 10. Uzgoj školjkaša s naglaskom na dagnju i kamenicu
 11. Ostale vrste riba i drugih organizama u akvakulturi
 12. Osnovne karakteristike kvalitete, prerade i uporabe ribljeg mesa te tržišta i prometa akvatičnih organizama
 13. Terenska nastava - Prerada i akvakultura općenito
 14. Seminari – prezentacije i rasprava
 15. Usmeni ispit

Obvezna literatura

 1. Treer T., Safner R., Aničić I., Lovrinov M. (1995): Ribarstvo. Globus, Zagreb. Pp 463
 2. Treer T., Safner R., Aničić I. (2001): Modeli malih obiteljskih ribnjaka. Hrvatski zadružni savez, Zagreb
 3. Bogut I., Horvath L., Adamek Z., Katavić I. (2006.): Ribogojstvo. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek

Preporučena literatura

 1. Tidwel, J.H. (2012): Aquaculture Production Systems. Wiley-Blackwell. Oxford, UK
 2. Stickney R.R., (editor) (2000): Encyclopedia of Aquaculture. John Wiley & Sons, New York
 3. Članci znanstveno-stručnih časopisa Aquaculture, Aquaculture Reseach, Aquaculture International

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Aquaculture, Fisheries and Aquaculture Management, Royal Agricultural University, UK
 • Aquaculture, University of Stirling FK9 4LA Scotland UK
 • Aquaculture, Institute of Aquaculture, University of Stirling, Stirling

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.