Ispiši

Međunarodno poslovanje u agrobiznisu (116605)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Uvodna razmatranja: pojam međunarodnog poslovanja, polazište međunarodnog poslovanja, subjekti u međunarodnom poslovanju, sudionici međunarodnog poslovnog povezivanja, izvori međunarodnog javnog prava. Međunarodne konvencije. Međunarodna trgovinska politika EU. Vanjska trgovina i vanjskotrgovinsko poslovanje; organizacija vanjske trgovine, poslovno-tehnička suradnja s inozemstvom, specijalizirana tržišta i posebni oblici trgovanja u međunarodnoj razmjeni. Oblici prodaje roba i usluga u vanjskoj trgovini. Burze i burzovna prodaja u međunarodnom poslovanju. Međunarodne uzance, pravila i konvencije; Incoterms 1990, 2000 I-1990, 2000 II - 1990, 2000 III. Poslovni rizici i osiguranje od rizika.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 35
Seminar: 25

Izvođač predavanja
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 61-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Nazočnost na nastavi. Odrađene obveze tijekom semestra (predani i izračunati zadaci za vježbu, ispunjeni zadaci s Merlina-sustava za e-učenje.

Opis

Ocjenjivanje je provodi putem međuispita ili preko cjelovitog ispita, koji se sastoji od pismenog dijela i usmenog dijela ispita.

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje međunarodnog poslovanja, analiziranja promjena globalnog poslovnog okruženja. Kroz teorijska znanja studente priprema za suočavanje s poslovnom kompleksnošću i rješavanje problema na dinamičnom globalnom tržištu. Savladavši suvremene teorije međunarodnog poslovanja, moći će potražiti najprimjerenije načine međunarodnog poslovanja u uvjetima globalizacije.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
  Vezan za podršku ruralnom razvitku iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvitak (EAFRD); zakonsku podlogu u vanjskoj trgovini Europske unije; sporazum o poljoprivredi u okviru Svjetske trgovinske organizacije (WTO); burze i burzovna prodaja u međunarodnom poslovanju; međunarodne uzance, pravila i konvencije; burze i aukcije poljoprivrednih proizvoda.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Sposobnost razumijevanja i metodološkog analiziranja promjena globalnog poslovnog okruženja. pismeni i usmen ispit.
Sposobnost prognoziranja budućih tendencija i odaziva na njih različitim načinima međunarodnog poslovanja. pismeni i usmeni ispit. seminarski rad.
Sposobnost kreativnog oblikovanja načina za pristup na strana tržišta. pismeni i usmeni ispit. seminarski rad.
Sposobnost sadašnjeg i budućeg pozicioniranja svojeg poduzeća/ustanove u globalnom okruženju. seminarski rad.
Savladavši suvremene teorije međunarodnog poslovanja, moći će potražiti najprimjerenije načine međunarodnog poslovanja u uvjetima globalizacije za svoje poduzeće. pismeni i usmeni ispit. seminarski rad.
Stjecanje interdisciplinarnih znanja potrebna za unprijeđenje internacionalizacije djelatnosti u uvjetima međukulturalnih razlika. pismeni i usmeni ispit. seminarski rad.
Stjecanje sposobnosti planiranja, mijenjanje i izvođenje organizacijskih promjena koje izaziva globalno okruženje. pismeni i usmeni ispit. seminarski rad.
Oblikovanje globalnog razmišljanja. pismeni i usmeni ispit. seminarski rad.
Znanja za uspješan nastup na unutarnjem tržištu EU. pismeni i usmeni ispit. seminarski rad.
Znanja o programima EU namijenjenih poduzećima. pismeni i usmeni ispit. seminarski rad.
Znanja o europskom okruženju za poticaj poduzeća. pismeni i usmeni ispit. seminarski rad.

Način rada

Obveze nastavnika

Nastavnici održavaju nastavu objavljenom rasporedu i uz opsežnu pripremu. Studentima su dostupni svi materijali za učenje neposrednog nakon (po potrebi prije) održanog predavanja. Za to se koristi sustav za e-učenje Merlin. Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u Merlinu; forum za komunikaciju sa studentima; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; zadaci za utvrđivanje znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; upute za korištenje nastavnih materijala uz zasebne cjeline, predavanja i ocjenjivanje studentskih zadaća, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita.

Obveze studenta

Nazočnost na predavanjima, vježbama i seminarima je obavezna. Studenti moraju sudjelovati u učenju u okviru predmeta posredstvom sustava za e-učenje. Iza svakog predavanja studenti imaju zadaću u Merlinu koju moraju odraditi do sljedećeg predavanja. Seminari uključuju pripremu rada (individualni rad) i prezenatciju. Studenti pristupaju međuispitu ili cjelovitom ispitu, ako su stekli uvjete za potpis.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Nazočnost na nastavi 35 35 1
Seminarski rad 20 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
23 55 1
1. međuispit 0 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1
2. međusipit 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1
Završni ispit 80% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
90 4
Ukupno 100% 0-60% nedovoljan (1) 61-70% dovoljan (2) 71-80% dobar (3) 81-90% vrlo dobar (4) >91% odličan (5) (1. međuispit*0,4)+(2. međuispit*0,4)+(seminar*0,2) ili (Završni ispit*0,8)+(seminar*0,2) 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminarski rad Izrada seminara po ponuđenim temama i prezentacija seminara Tijekom semestra
1. međuispit Prva polovica semestra Jedan od međuispita moguće je nadoknaditi ili ponoviti na zimskom ispitnom roku na prvom objavljenom datumu.
2. međusipit U zadnjem tjednu nastave u semestru. Jedan od međuispita moguće je nadoknaditi ili ponoviti na zimskom ispitnom roku na prvom objavljenom datumu.
Završni ispit Uključuje pismeni i usmeni ispit, koji pokrivaju cjelokupno gradivo predmeta redovni i izvanredni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Pojam međunarodnog poslovanja. Polazište međunarodnog poslovanja. Subjekti u međunarodnom poslovanju.
 2. Polazište međunarodnog poslovanja. Institucije, organizacije, integracije i sporazumi koji determiniraju međunarodno poslovanje poduzeća.
 3. Hrvatski sustav ekonomskih odnosa s inozemstvom.
 4. Specifičnosti poslovanje poduzeća na međunarodnom tržištu.
 5. Međunarodno kretanje čimbenika proizvodnje (kretanje kapitala i radne snage).
 6. Međunarodni trgovački običaji i pravila. Načini prodaje i specijalizirana tržišta u međunarodnom poslovanju.
 7. Izbor putova i načina izlaska na strana tržišta.
 8. Poslovni rizici u vanjskoj trgovini.
 9. Sudionici i tijek klasičnih i suvremenih oblika nastupa na inozemna tržišta.
 10. Međunarodni poslovni običaji.
 11. Globalno poslovanje u agrobiznisu.
 12. Seminarska nastava.
 13. Seminarska nastava.
 14. Seminarska nastava.
 15. Seminarska nastava.

Obvezna literatura

 1. Matić, B. (2004). Međunarodno poslovanje. Zagreb: Sinergija.

Preporučena literatura

 1. Pertot, V., Sabolović, D. (1998). Međunarodna trgovinska politika. Zagreb: Informator.
 2. Griffin, R. W. , Pustay, M. W. (2004). International business. - 4th ed. Harlow: Pearson Education.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • International Business Operations; Faculty of Business and Law Newcastle Business School

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.