Ispiši

Ribolov (169511)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Značaj i svrha ribolova od prapočetaka do današnjih dana. Trendovi održivog razvoja različitih vrsta ribolova u svijetu i kod nas. Podjela ribolovnih alata s osnovnim spoznajama o strukturnim i građevnim elementima specifičnima za svaku vrstu alata. Svladavanje tehnike ribolova najsloženijih ribolovnih alata, vezanih za gospodarski ribolov (plivarica, koća), mrežastih alata kopnenih voda i mora (stajaćice, potegače), složenih udičarskih alata (strukovi, parangali), klopkastih alata ( vrše, samice), stajaćih i povlačećih udičarskih alata i niz tradicijski ribolovnih alata. Povijesni razvoj ribarskih brodova i brodarenja u našem podneblju. Ribarski brod kao plovni i proizvodni objekt s brodskim instrumentima i uređajima te pogonskim postrojenjem. Vrste i ribarskih brodova sa specifičnom pripadajućom opremom, karakterističnom za pojedini tip ribarskog plovila. Osnovni pojmovi nautike na moru i kopnenim vodama. Pravila plovidbe na moru i kopnenim vodama. Svrha i uloga ribarske luke. Fizigrafijski čimbenici obale na gradnju i iskorištenje ribarske luke. Sastavni elementi ribarske luke
Modifikacija i prilagodba ribolovnih alata potrebama znanstvenih istraživanja u svrhu procijene ribljeg stoka, temeljne vodilje pravilnog gospodarenja morima i kopnenim vodama. Razvoj sportsko rekreacijskog i natjecateljskog ribolova. Osnovne tehnike ribolova te struktura sportske ribolovne opreme.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 20
Laboratorijske vježbe: 8
Seminar: 8
Terenske vježbe: 22

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 70%
Vrlo dobar (4): 80%
Izvrstan (5): 90%

Opće kompetencije

Studenti stječu osnovne spoznaje o ribarskim brodovima kao plovnim i proizvodnim objektima te upoznaju njihovu specifičnu opremu. Stječu znanja o osnovnim pojmovima nautike na moru i kopnenim vodama.
Također studenti svladavaju osnovne strukturne sadržaje ribarske luke kao i njenu temeljnu ulogu i potencijal.
Modul omogućava studentima stjecanje temeljnih teoretskih i praktičkih znanja o vrstama ribolova, upoznaje ih s ribolovnim alatima i tehnikama ribolova, kopnenih voda i mora. Upoznaje ih sa stanjem, tendencijama i perspektivama razvoja gospodarskog, sportsko rekreacijskog, tradicijskog ribolova te ribolova u sklopu akvakulture, kako u svijetu tako i kod nas.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Analizirati konkretne probleme ove domene u praksi te ih rješavati u novim situacijama na temelju sinteze stečenih znanja i vještina Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Koristiti dostignute sposobnosti teoretskog i praktičnog učenja u stjecanju novih spoznaja iz ribolova Pismeni ispit, usmeni ispit
Primijeniti stečene sposobnosti samostalnog i timskog rada u organizaciji i upravi institucija u području gospodarskog, sportsko rekreacijskog ribolova te u radu u savjetodavnoj službi i vođenju službi u tijelima lokalne uprave u ovoj domeni Pismeni ispit, usmeni ispit
Pokazati sposobnosti za obavljanje poslova stručnog suradnika u tijelima državne uprave, znanstveno - nastavnim i istraživačkim institucijama, te za izvedbu nastave u strukovnim srednjim i višim školama iz područja ribolova. Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Voditi poslove prometa ribolovne opreme Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Prepoznati važna zbivanja u ovoj domeni te ih prezentirati u medijima i publicistici Pismeni ispit, usmeni ispit
Postaviti istraživanje iz svoga područja, provesti terenski i laboratorijski rad, proučiti relevantnu literaturu, statistički obraditi podatke, te napisati i poslati rad za objavljivanje u stručnom ili znanstvenom časopisu Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Raspravljati na stručnim sastancima i u javnosti o aktualnim problemima odnosa ribolova i zaštite prirode Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Provesti izradu ribolovno-gospodarske osnove Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Kritički prosuđivati aktivnosti i materijale u području održivog ribolova. Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar

Način rada

Obveze nastavnika

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Među ispit Pismeni I 20 % 0 – 65%
66 -75%
76 -85%
86 -93%
94 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 37,5 1,2
Među ispit Pismeni II 20 % 0 – 65%
66 -75%
76 -85%
86 -93%
94 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 37,5 1,2
Među ispit Pismeni III 20 % 0 – 65%
66 -75%
76 -85%
86 -93%
94 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 37,5 1,2
Među ispit Pismeni IV 20 % 0 – 65%
66 -75%
76 -85%
86 -93%
94 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 37,5 1,2
Završni ispit usmeni Seminar usmeni, pismeni 20% 0 – 60%
61 -70%
71 -80%
81 -90%
90 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
37,5 1,2
UKUPNO 100% 6

Ocjenjivanje se temelji na rezultatima četiriju pismenih ispita tijekom semestra, te završnom usmenom ispitu pri čemu u zbirnu ocjenu ulazi i ocjena izrade i prezentacije seminara.

Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminar Sudjelovanje u vođenim seminarima, te predaja istih u pisanom obliku Rokovi su utvrđeni na samom početku semestra Rokovi su utvrđeni na samom početku semestra
Usmeni ispit Javna prezentacija seminara i odgovaranje na postavljena pitanja Rokovi su utvrđeni na samom početku semestra Rokovi su utvrđeni na samom početku semestra

Tjedni plan nastave

 1. Stanje u svjetskom ribolovu i tendencije razvoja, kako u gospodarskom tako i u sportsko rekreacijskom ribarenju (P)
 2. Povijesni razvoj ribolova i uloga značajnih Hrvata u unapređenju svjetskog ribolova. Razvoj ribolovnih alata na Jadranu Tradicijski hrvatski ribarski brodovi. (batana , bragoc, trajta, leut , falkuša , betinska gajeta i dr. (P).
 3. Struktura alata, tehnika lova, razina primjene u svjetskim morima i u Jadranu (P) Učešće pojedinih ribolovnih alata u svjetskom ribolovu.(L)
 4. Građevna struktura mreža plivarica te tehnika ribolova (P). Upoznavanje s materijalima za izradu mrežnog tega. Upoznavanje s elementima armiranja. (L)
 5. Utjecaj mreža plivarica na iskorištavanje bioloških bogatstava mora i stupanj selektivnosti.(P) Metode kod procjena populacijskog stoka kao temelj gospodarenja biološkim bogatstvom kopnenih voda i mora (L) Pismeni ispit(I)
 6. Građevna struktura mreža tipa koće te tehnika ribolova (P). Upoznavanje s materijalima za izradu mrežnog tega. Upoznavanje s elementima armiranja. Selektivnost(L) Odabir teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom i izbor literature (S)
 7. Mreže potegače (P.) Struktura i tehnike ribolova (L)
 8. Mreže stajačice (pridnene, površinske)(P). Tehnika ribolova na moru i kopnenim vodama (L)
 9. Složeni udičarski alati (parangal, struk) (P) Izračunavanje ribolovnog napora. (L). Odabir teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom i izbor literature (S) Pismeni ispit(II)
 10. Dubinski i lebdeći parangali svjetskih mora i oceana (P). Savladavanje osnovnih čvorova pri upotrebi užadi kao i pri izradi složenih udičarskih alata (L)
 11. Vrste klopkastih ribolovnih alata i primjena u svjetskim morima i kod nas (P). Izrada parangala (L) Odabir teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom i izbor literature (S)
 12. Mrežni ribolovni alati i pribor na ciprinidnim, salmonidnim i marikulturnim uzgajalištima(P). Tehnike ribolova (L).
 13. Sportsko rekreacijski ribolov u svijetu i kod nas (P). Osnovne tehnike ribolova udičarskim alatima (L)
 14. Ribolov elektro agregatom - primjena funkcija i tehnika ribolova (P). Elektro ribolov na potocima i jezerima i način uzorkovanja ribe (L)
 15. Pismeni ispit (III) Prezentacija seminara (S)

Obvezna literatura

 1. Predavanja i Power Point prezentacije
 2. Aničić, I., Matulić, D. (2010.) Povijest ribolova u hrvatskom dijelu Jadrana. Interna skripta. Zavod za ribarstvo pčelarstvo lovstvo i specijalnu zoologiju, Agronomski fakultet. pp 47
 3. Aničić, I., Matulić, D. (2012.) Ribolov podvodnom puškom. Interna skripta. Zavod za ribarstvo pčelarstvo lovstvo i specijalnu zoologiju, Agronomski fakultet. pp 52
 4. Aničić, I., Matulić, D. (2013.) Ribolov velikih riba (Big Game Fishing). Interna skripta. Zavod za ribarstvo pčelarstvo lovstvo i specijalnu zoologiju, Agronomski fakultet. pp 57
 5. Aničić, I., Matulić, D. (2013.) Ribolov velikih riba (Big Game Fishing). Interna skripta. Zavod za ribarstvo pčelarstvo lovstvo i specijalnu zoologiju, Agronomski fakultet. pp 57
 6. Cetinić P., Soldo, A.(2010.) Ribarski brodovi i luke.Književni krug , Split, pp495

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Faculty of Fisheries and Marine Sciences & Technology, University of Ruhuna, Wellamadama, Matara (81000), Sri Lanka
 • Hokkaido University, Faculty of Fisheries, Japan.
 • Aegean University, Faculty of Fisheries Izmir Turkey

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.