Ispiši

Upravljanje reprodukcijom domaćih životinja (144449)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Modul Upravljanje reprodukcijom daje temeljna znanja iz anatomije i fiziologije spolnih organa ženki i mužjaka domaćih životinja. Opisuje hormonalnu regulaciju spolnog ciklusa, primarne i sekundarne spolne hormone, karakteristike spolnog ciklusa različitih vrsta domaćih životinja, primjenu hormona u reprodukciji životinja, biotehnologiju reprodukcije – embriotransfer, proizvodnju jajnih stanica in vitro, oplodnju in vitro, kloniranje, određivanje spola embrija, poremetnje u radu muških spolnih organa, abortus, liječenje disfunkcija jajnika i maternice, lažnu bređost, mliječnu žlijezdu domaćih životinja, proizvodnju jajnih stanica in vitro, fertilizaciju in vitro, seksiranje sperme, određivanje spola embrija, pregled ženskih spolnih organa, indukcija i sinkronizacija estrusa goveda, ovaca i koza, svinja i konja embriotransfer ovaca i goveda, liječenje ženskih spolnih organa. Planiranje upravljanja reprodukcijom pojedinih vrsta domaćih životinja, praćenje plodnosti i patologije reprodukcije.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Sati nastave: 60
Predavanja: 40
Auditorne vježbe: 20

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2):
Dobar (3):
Vrlo dobar (4):
Izvrstan (5):

Opis

Usmeni – jedno pitanje iz svakog poglavlja modula

Opće kompetencije

Nakon završetka modula studenti će moći planirati i kontrolirati reprodukciju domaćih životinja na farmama. Organizirati će biotehnologiju rasplođivanja, umjetno osjemenjivanje, embriotransfer i primjenu seksirane sperme. Obavljati nadzor plodnosti domaćih životinja.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Predavanja će se održavati u jednoj grupi.
 • Auditorne vježbe
  Auditorne vježbe će se održavati u jednoj grupi.
 • Terenske vježbe
  Terenska nastava će se održavati u jednoj grupi.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Sveobuhvatno temeljno znanje o svim čimbenicima važnim za upravljanje reprodukcijom domaćih životinja.
Poznavanje hormonalne regulacije spolnog ciklusa, karakteristike spolnog ciklusa pojedinih vrsta domaćih životinja i primjenu hormona u reprodukciji.
Objasniti biotehnologiju reprodukcije – embriotransfer, proizvodnju jajnih stanica in vitro, oplodnju in vitro, određivanje spola embrija, poremetnje u radu muških spolnih organa, abortus, liječenje disfunkcija jajnika i maternice, lažnu bređost, mliječnu žlijezdu domaćih životinja, proizvodnju jajnih stanica in vitro, fertilizaciju in vitro, seksiranje sperme, određivanje spola embrija, pregled ženskih spolnih organa, indukcija i sinkronizacija estrusa goveda, ovaca, koza, svinja i konja, embriotransfer ovaca i goveda, liječenje ženskih spolnih organa.
Planirati upravljanja reprodukcijom pojedinih vrsta domaćih životinja, praćenje plodnosti i patologije reprodukcije.

Tjedni plan nastave

 1. Spolni hormoni, spolni ciklus, ovarijalni ciklus, ovulacija i njeni mehanizmi, žuto tijelo, ciklusne promjene na jajovodima, maternici, grljku maternice, rodnici s predvorjem. Indukcija i sinkronizacija estrusa, indukcija ovulacije, sprečavanje estrusa, odgađanje estrusa, indukcija i sinkronizacija poroda u pojedinih vrsta domaćih životinja.
 2. Indukcija i sinkronizacija estrusa, indukcija ovulacije, sprečavanje estrusa, odgađanje estrusa, indukcija i sinkronizacija poroda u pojedinih vrsta domaćih životinja.
 3. Ciklusne promjene na spolnim organima kobile, krave, ovce, koze, krmače, kuje, mačke i kunice. Usporedba spolnih ciklusa nabrojanih vrsta životinja.
 4. Pojam i povijest embriotransfera, priprema donora i recipijenta za embriotransfer, osjemenjivanje donora, metode embriotransfera, embriotransfer kopitara, preživača, svinja, mesojeda i kunića.
 5. Spolni refleksi, prirodno osjemenjivanje kopitara, preživača, svinja, mesojeda i kunića.
 6. Proizvodnja jajnih stanica in vitro, fertilizacija in vitro, određivanje spola embrija, kloniranje životinja.
 7. Nasljedne impotencije, izostanak erekcije, hipoplazija testikula, parafimoza, upale sluznice penisa i prepucija, krvne fistule na penisu, disfunkcija penisnog mišića.
 8. Zdravstveni pregled ženskih spolnih organa i klinička dijagnostika gravidnosti krava i kobila.
 9. Lažna bređost, abortus životinja, liječenje disfunkcija jajnika i maternice, upala sjemenika i nuzsjemenika, zaostanje sjemena, hidrops skrotuma, alimentarna impotencija, umjetno stečena impotencija.
 10. Kočenje spolnih refleksa, nedostatak spolnog nagona, ekstragenitalni uzroci impotencije.
 11. Pregled ženskih spolnih organa, indukcija i sinkronizacija estrusa goveda, ovaca i koza, embriotransfer ovaca i goveda, liječenje ženskih spolnih organa.
 12. Razvoj mliječne žlijezde, građa vimena kobila, krava, ovaca, koza, krmača, kuja, mačaka, kunica, stvaranje i lučenje mlijeka.
 13. Znakovi prije poroda, faze poroda, pomoć kod poroda, postupak s mladunčadi nakon poroda.
 14. Vaginalni i rektalni pregled ženskih životinja, dijagnostika gravidnosti.
 15. Terenska nastava.

Obvezna literatura

 1. Rupić, V. (2010). Zaštita zdravlja domaćih životinja, fiziologija i patologija reprodukcije,. Zagreb: vlast. nakl. autora.
 2. Rupić, V. (2010). Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija. Čakovec: Zrinski d.d.
 3. Predavanja

Preporučena literatura

 1. Makek, Z., Getz, I., Prvanović, N., Tomašković, A., Grizelj, J. (2009). Rasplođivanje konja. Zagreb: Veterinarski fakultet.
 2. Tomašković, A., Makek, Z., Dobranić, T., Samardžija, M. (2008). Rasplođivanje krava i junica. Zasgreb: Veterinarski fakultet.
 3. Pugh, D.G., Baird, A.N. (2012).Sheep and goat medicine. -2nd ed., Elsevier.
 4. Divers, J.D., Peek ,S.F. (2008). Diseseas of dairy cattle. Saunders: Elsevier.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet – Porodništvo domačih životinja

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.