Ispiši

Sportski i rekreacijski ribolov (143915)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Značaj i svrha sportsko rekreacijskog ribolova od pojave prije 250 godina do današnjih dana. Trendovi razvoja različitih vrsta i tehnika ribolova u svijetu i kod nas. Podjela ribolovnih štapova s osnovnim spoznajama o strukturnim i građevnim elementima specifičnima za svaku vrstu. Vrste i primjena ribolovnih mamca. Svladavanje različitih tehnika ribolova na tekućicama stajačicama i moru. Složeni udičarskih alati i njihova primjena te stupanj selektivnosti. Osnovne tehnike podvodnog ribolova te struktura sportske ribolovne opreme.
Tradicijski ribolov ostima pod svijeću te lov glavonožaca umjetnim varalicama. Razvoj i perspektive sportsko rekreacijskog i natjecateljskog ribolova. Znanstvena istraživanja sportsko-ribolovnim tehnikama. Uloga sportskog ribolova u planovima gospodarenja i konzervaciji.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Animalne znanosti (Izborni predmet, 6. semestar, 3. godina)
 • Prijediplomski studij / Agroekologija (Izborni predmet, 6. semestar, 3. godina)
 • Diplomski studij / Ribarstvo i lovstvo (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 28
Seminar: 12
Terenske vježbe: 20

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Studenti stječu znanja o ribolovnim alatima za potrebe rekreativne aktivnosti te osnovne spoznaje o plovilima nužnim za određenu vrstu i tehniku ribolova. Prepoznavati okoliš te staništa riba. Modul omogućava studentima stjecanje temeljnih teoretskih i praktičkih znanja o vrstama i tehnikama sportsko rekreacijskog ribolova na slatkim vodama i moru. Upoznaju se sa stanjem, tendencijama i perspektivama razvoja sportsko rekreacijskog ribolova prema potrebama današnjeg načina života. Stječu znanja o metodologiji istraživanja putem sportsko ribolovnih tehnika te stječu znanja kako koristiti podatke u svrhu izrade planova gospodarenja na slatkim vodama. Također stječu znanja o korištenju ribolovnih metodau svrhu očuvanja ugroženih ribljih vrsta.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Analizirati konkretne probleme ove domene u praksi, te ih rješavati u novim situacijama na temelju sinteze stečenih znanja i vještina Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Koristiti dostignute sposobnosti teoretskog i praktičnog učenja u stjecanju novih spoznaja iz ribolova u funkciji rekreacije i sporta Pismeni ispit, usmeni ispit
Primijeniti stečene sposobnosti samostalnog i timskog rada u organizaciji i upravi institucija u području sportskog, natjecateljskog i rekreacijskog ribolova, te u radu u savjetodavnoj službi, te vođenju službi u tijelima lokalne uprave Pismeni ispit, usmeni ispit
Pokazati sposobnosti za obavljanje poslova stručnog suradnika u tijelima državne uprave, te za izvedbu nastave i tečajeva u osnovnim, srednjim i višim školama iz područja sportskog i rekreacijskog ribolova Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Primijeniti stečene sposobnosti samostalnog i timskog rada u organizaciji i upravi institucija u području sportskog, natjecateljskog i rekreacijskog ribolova, te u radu u savjetodavnoj službi, te vođenju službi u tijelima lokalne uprave Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Voditi poslove prometa sportske ribolovne opreme Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Prepoznati važna zbivanja u ovoj domeni, te ih prezentirati u medijima i publicistici Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Raspravljati na stručnim sastancima i u javnosti o aktualnim problemima odnosa rekreacijskog ribolova i zaštite prirode Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar

Način rada

Obveze nastavnika

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Među ispit Pismeni I 20 % <60
60-70
71-80
81-90
91 -100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1,2
Među ispit Pismeni II 20 % <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1,2
Među ispit Pismeni III 20 % <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1,2
Završni ispit usmeni Seminar usmeni, pismeni 40% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2,4
UKUPNO 100% 60 180 6

Ocjenjivanje se temelji na rezultatima triju pismenih ispita tijekom semestra, te završnom usmenom ispitu pri čemu u zbirnu ocjenu ulazi i ocjena izrade i prezentacije seminara.

Tjedni plan nastave

 1. Stanje i tendencije razvoja u svjetskom sportsko - rekreacijskom ribolovu (P)
 2. Povijesni razvoj rekreacijskog ribolova i današnja uloga i značaj (P). Biologija i ekologija važnijih toplovodnih vrsta riba (L)
 3. Osnovna ribolovna oprema(P). Biologija i ekologija važnijih salmonidnih vrsta riba Vrste i tipovi udica njihova klasifikacija način vezivanja(L)
 4. Vrste štapova i motovila (rola), materijali za njihovu izradu te fizičke performanse (P). Vrste olovnica i njihova primjena na različitim lokalitetima.(L).
 5. Prirodni, svježi, živi i umjetni mamci i načini vezivanja(P). Slaganje ribolovnog sustava(L) Pismeni ispit(I)
 6. Ribolov na tekućicama različitim tehnikama i sustavima (P). Ribolov (L)
 7. Ribolov na jezerima i akumulacijama, različitim tehnikama i sustavima, prilagođeni vrsti lovljene ribe (P). Ribolov (L) Odabir teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom i izbor literature (S)
 8. Ribolov mušičarenjem na salmodnidnoj vodi (L)
 9. Prirodni čimbenici. Ruža vjetrova. Osobine dominantnih vjetrova po kvadrantima. Morske mijene (P)
 10. Vrste i tehnike udičarenja na moru. Ribolov s obale. (P). Građa i struktura ribolovnog pribora, prema ciljanoj vrsti ulova. (L).
 11. Ribolov iz plovila (P). Pravila za plovidbu. Vrste pomorskih karata i njihovo čitanje Vrste i značaj signalnih svjetala na ribarskim plovilima (L). Pismeni ispit(II)
 12. Ribolov na velike ribe(P). Biologija i ekologija vrsta riba koje ulaze u klasifikaciju prema svjetskoj organizaciji IGFA (L) Odabir teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom i izbor literature (S)
 13. Podvodni ribolov, oprema, tehnike i načini ribolova (P). Određivanje ribolovnog napora po jedinici ulova (L)
 14. Ribolov pod svijeću ostima, te varalicama za glavonošce (P). Slaganje ribolovnog sustava.
 15. Pismeni ispit (III) Prezentacija seminara (S)

Obvezna literatura

 1. Predavanja i Power Point prezentacije
 2. Aničić, I., Matulić, D. (2012.) Ribolov podvodnom puškom. Interna skripta. Zavod za ribarstvo pčelarstvo lovstvo i specijalnu zoologiju, Agronomski fakultet. pp 52
 3. Aničić, I., Matulić, D. (2013.) Ribolov velikih riba (Big Game Fishing). Interna skripta. Zavod za ribarstvo pčelarstvo lovstvo i specijalnu zoologiju, Agronomski fakultet. pp 57
 4. Aničić, I., Matulić, D. (2012.) Ribolov složenim udičarskim alatima. Interna skripta. Zavod za ribarstvo pčelarstvo lovstvo i specijalnu zoologiju, Agronomski fakultet. pp 60.
 5. Treer, T., Safner, R., Aničić, I., Lovrinov, M. (1995.): Ribarstvo. Globus, Zagreb, pp 464
 6. Treer, T., Piria, M. (2019) Osnove primijenjene ihtiologije. Agronomski fakultet, Zagreb

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Agricultural University, Oceanic Platform of the Canary Islands; Spanish
 • Food Sciences and Fisheries, Agricultural University of Szczecin, Poland
 • Faculty of Fisheries and Marine Sciences &amp; Technology, University of Ruhuna, Wellamadama, Matara (81000), Sri Lanka
 • Hokkaido University, Faculty of Fisheries, Japan.
 • Aegean University, Faculty of Fisheries Izmir Turkey

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.