Ispiši

Osnove krajobraznog planiranja (187318)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Studenti se uče ciljevima i postupcima vrednovanja krajobraza unutar procesa prostornog planiranja. Vrednovanje: o vrijednostima u prostornom planiranju, modeliranje vrijednosti, istraživanje vrijednosti. Osnove za vrednovanje u prostornom planiranju: razvojni zahtjevi i zaštitni zahtjevi, privlačnost i ranjivost prostora. Studenti kroz seminare savladavaju osnove postupka sistematičnog i transparentnog pristupa traženja pogodnosti prostora za određenu namjenu. Polaganje ispita se provodi preko parcijalnih testova znanja i/ili završnog ispita, čemu prethodi obavezno izvršavanje seminarskih radova te kompilacija i predaja završnog seminarskog rada.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

Sati nastave: 77
Predavanja: 22
Seminar: 45
Terenske vježbe: 10

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 67%
Vrlo dobar (4): 78%
Izvrstan (5): 89%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za razumijevanje temeljnih pristupa rješavanju problema na relaciji zaštita-razvoj krajobraza te daje uvid u postupke transformacije podataka u procesu planiranja prostora.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe-u sklopu terenskih vježbi studenti se upoznaju sa prostorom kojega analiziraju tijekom nastave.
 • Seminari
  Završni seminar Vrednovanje prostora za razvoj djelatnosti uključuje proces izrade dvojne analize prostora – analize pogodnosti koja sadržava analizu ranjivosti i analizu privlačnosti istraživanog prostora za smještaj određene djelatnosti. Stjecanje vještina – skupine (3-4 studenta) samostalno izrađuju i prezentiraju seminare koji se vežu na pojedine dijelove procesa vrednovanja krajobraza.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Ustanoviti razliku između postojećeg i željenog stanja krajobraza Kolokviji, Pismeni, Usmeni
Prepoznati krajobraz kao sustav Kolokviji, Pismeni, Usmeni
Generirati modele krajobraza kao realnog/fizičkog te vrijednosnog konstrukta Seminar
Prepoznati i vrednovati kvalitete krajobraza Seminar
Upravljati geografskim informacijskim sustavom Seminar
Uključiti i izložiti zahtjev za zaštitom kvaliteta krajobraza u proces prostornog planiranja Seminar, Kolokviji, Pismeni, Usmeni

Način rada

Obveze nastavnika

Dostupnost nastavnih materijala (baza prostrornih podataka, ppt prezentacije, upućivanje na čitanje određenih izvora stručne i znanstvene literature, komunikacija sa studentima; obavijesti vezane uz kolegij; zadaci za utvrđivanje znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; upute za korištenje nastavnih alata GIS programa, predavanja i ocjenivanje studentskih zadaća/seminara, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita..

Obveze studenta

Prisustvovanje predavanjima, vježbama i seminarima je obavezno. Studenti moraju sudjelovati u učenju na način da predaju zadatke u dogovorenom roku, da unutar grupe svi članovi aktivno sudjeluju u izvršenju zadatka. Uvjeti za dobivanje potpisa te pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i seminara, izrada seminara, te redovno rješavanje svih zadataka s predavanja i seminara.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
I & II Kolokvij 25 0-60
61-70
71-80
71-80
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
seminari seminari 50 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
Usmeni ispit 25 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
I Kolokvij Na sredini semestra Prijavljuje se kod nastavnika
II Kolokvij Na kraju semestra,pod uvjetom da je I kolokvij ocjenjen pozitivno Prijavljuje se kod nastavnika
Usmeni ispit Usmeni dio ispita održava se nakon pozitivno riješenog pismenog dijela ispita. Ispitu se obavezno pristupa u zakazano vrijeme. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te zabilješkama s predavanja I seminara Prijavljuje se u sustavu ISVU

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u modul Kognitivna mapa studenata o sadržaju modula
 2. Vrednovanje i vrijednosti u krajobraznom planiranju
 3. Vrednovanje i vrijednosti u krajobraznom planiranju
 4. Terenska nastava
 5. Tehnike vrednovanja
 6. Tehnike vrednovanja
 7. Entiteti i kontinuirana polja
 8. Vrijednosti prostora kao prostorni podatak
 9. 1.test znanja Korištenje i namjena prostora Seminar – Vrednovanje prostora za razvoj djelatnosti – podjela djelatnosti
 10. Seminar – Vrednovanje prostora za razvoj djelatnosti - Opća definicija i pojavni oblici djelatnosti Uvod u privlačnost
 11. Seminar – Vrednovanje prostora za razvoj djelatnosti - Konceptualizacija modela privlačnosti Modeliranje privlačnosti
 12. Seminar – Vrednovanje prostora za razvoj djelatnosti - Model privlačnosti Uvod u ranjivost
 13. Seminar – Vrednovanje prostora za razvoj djelatnosti - Konceptualizacija modela ranjivosti Modeliranje ranjivosti
 14. Seminar – Vrednovanje prostora za razvoj djelatnosti - Model ranjivosti Uvod u pogodnost
 15. Seminar – Vrednovanje prostora za razvoj djelatnosti - Model pogodnosti 2. test znanja

Preduvjeti

Obvezna literatura

 1. Steinitz, C. (1990.): A framework for theory applicable to the education of landscape architects (and other environmental design professionals), Landscape Journal; Vol. 9 Issue 2, p136
 2. Stenitz, C. (2012.): Which Way of Designing?: The Redlands Workshop- video, GeoDesign Summit, video.esri
 3. Steinitz, C. (2013.): Geodesign for Education – video, GeoDesign Summit, video.esri
 4. Lynch, K. (1972.): The Image of the City, MIT Press
 5. Anderson, S.I. (1972.): Structure, Identity and Scale, Proceedings of the Symposium Landscape planning, Ljubljana. 29-31.8.1972, p.53-62
 6. Marušič, I. (1987.): Načrtovalska analiza in vrednotenje krajine – skripta, Biotehniška fakulteta, Katedra za krajinsko arhitektura, Ljubljana
 7. Marušič, I. (1979.): Načrtovalska analiza in valorizacija krajine – gradivo s predavanj, Biotehniška fakulteta, Katedra za krajinsko arhitektura, Ljubljana

Preporučena literatura

 1. McHarg, I (1969.): Design with nature, John Wiley & Sons
 2. Steiner, F. (1991.): The Living Landscape, McGraw-Hill
 3. Lyle, J. (1999.): Design for Human Ecosystems: Landscape, Land Use, and Natural Resources, Island press

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Sistemi vrednotenja krajine, Biotehniška fakulteta, Ljubljana
 • Einführung zu Landschaftsplanung und Naturschutzplanung, BOKU
 • Landschaftsplanung I, BOKU

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.