Ispiši

Menadžment i poduzetništvo u poljoprivredi (26298)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Predmet upoznaje studente s pojmovima i razvojem menadžmenta i poduzetništva. Objašnjava primjenu teorije menadžmenta u upravljanju poljoprivrednim gospodarstvom. Uči o prirodi i važnosti poduzetništva općenito i važnosti poduzetništva u poljoprivredi. Izradom poslovnog plana studenti se upoznaju s pokretanjem poduzetničnog pothvata.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Agrarna ekonomika (Obvezni predmet, 4. semestar, 2. godina)
 • Diplomski studij / Fitomedicina (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 28
Auditorne vježbe: 18
Seminar: 14

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 61-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Nazočnost na nastavi. Odrađene obveze tijekom semestra (predani i prezentiran poslovni plan, ispunjeni zadaci s Merlina-sustava za e-učenje

Opis

Ocjenjivanje je provodi putem međuispita ili preko cjelovitog ispita, koji se sastoji od pismenog dijela i usmenog dijela ispita. Izrada poslovnog plana sastavni je dio provjere znanja.

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje osnovnih funkcija menadžmenta (planiranje, organiziranje, kadrovsko popunjavanje, vođenje, kontroliranje) i njihovoj važnosti za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Modul upoznaje studente s različitim sustavima gospodarenja poljoprivrednih gospodarstava (stočarstvo, ratarstvo, hortikultura), problemima planiranja i organizacije proizvodnje, ulaganja i financiranja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te analize poslovanja. Također, modul upoznaje studente i s važnošću poduzetništva, razvojem poduzetničkih ideja i poduzetničkih osobina kod poljoprivrednika. Studiju slučaja, kao metodi obrazovanja u menadžmentu, daje se u naglasak u primjeni u sklopu pri čemu se koriste slučajevi s hrvatskih gospodarstva kao i strana iskustva.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  Vezane za upravljanje u proizvodnjom te analizom poslovanja u različitim sustavima gospodarenja poljoprivrednih gospodarstava (stočarstvo, ratarstvo, hortikultura).
 • Seminari
  Vezan za poslovno planiranje-poduzetnička ideja i elementi poslovnog plana; Financiranje poduzetničke ideje- izvori financiranja i izračun troška kapitala; Analiza rizika u poslovnom planu- izvori rizika, analiza osjetljivosti.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Pravilno interpretirati temeljne pojmove menadžmenta i poduzetništva. Pismeni i usmeni ispit
Opisati osnovne čimbenike koji utječu na planiranje. Pismeni i usmeni ispit
Opisati i interpretirati poslovne planove. Izrada poslovnog plana-seminarski rad
Definirati suvremene teorije organizacije. Pismeni i usmeni ispit
Definirati i razlikovati značenje i ulogu organizacije. Pismeni i usmeni ispit
Razlikovati ciljeve menadžera i organizacija. Pismeni i usmeni ispit
Opisati financijski menadžment i menadžment ljudskih potencijala u organizacijama. Pismeni i usmeni ispit
Analizirati uspjeh, dileme i izazove organizacija. Pismeni i usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Nastavnici održavaju nastavu prema objavljenom rasporedu i uz opsežnu pripremu. Studentima su dostupni svi materijali za učenje neposrednog nakon (po potrebi prije) održanog predavanja. Za to se koristi sustav za e-učenje Merlin. Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u Merlinu; forum za komunikaciju sa studentima; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; zadaci za utvrđivanje znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; upute za korištenje nastavnih materijala uz zasebne cjeline, predavanja i ocjenjivanje studentskih zadaća, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita.

Obveze studenta

Nazočnost na predavanjima, vježbama i seminarima je obavezno. Studenti moraju sudjelovati u učenju u okviru predmeta posredstvom sustava za e-učenje. Iza svakog predavanja studenti imaju zadaću u Merlinu koju moraju odraditi do sljedećeg predavanja. Seminari se izvode u obliku poslovnog plana. Studenti pristupaju međuispitu ili cjelovitom ispitu, ako su stekli uvjete za potpis.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Izrada poslovnog plana 30% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
14 56 1
Ukupno 30% 0-60% nedovoljan (1) 61-70% dovoljan (2) 71-80% dobar (3) 81-90% vrlo dobar (4) >91% odličan (5) Ocjena se sastoji od cojena poslovnog plana i prezentacije 14 56 1
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
1. međuispit 35% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 40 3
2. međuispit 35% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 40 2
Ukupno 70% 0-60% nedovoljan (1) 61-70% dovoljan (2) 71-80% dobar (3) 81-90% vrlo dobar (4) >91% odličan (5) (ocjena 1. međuispita*0,40)+(ocjena 2. međuispit*0,3)= ocjena međuispita 60 180 5
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Cjeloviti ispit 70% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
80 5
Ukupno 70% 0-60% nedovoljan (1) 61-70% dovoljan (2) 71-80% dobar (3) 81-90% vrlo dobar (4) >91% odličan (5) (Ocjena ispitax0,7)+(ocjena poslovnog planax0,3) = ukupna ocjena 60 180 5
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Izrada poslovnog plana Izrada poslovnog plana-poduzetničkog projekta Do kraja semestra Nije moguća
1. međuispit Uključuje teme menadžmenta u poljoprivredi i poduzetništvo u poljoprivredi. Do sredine semestra Jedan od međuispita moguće je nadoknaditi ili ponoviti na ljetnom ispitnom roku na prvom objavljenom datumu.
2. međuispit Uključuje teme funkcije menadžmenta (planiranje, organiziranje, vođenje, kadrovsko popunjavanje i kontrola) i poduzetništva Do kraja semestra Jedan od međuispita moguće je nadoknaditi ili ponoviti na ljetnom ispitnom roku na prvom objavljenom datumu.
Cjeloviti ispit Pismeni ispit (pristupaju studenti koji nisu položili 1. i 2. međusipit) i usmnei ispit (pristupaju sv studenti) U redovnim i izvanrednim rokovima

Tjedni plan nastave

 1. Razvoj menadžmenta i poduzetništva; Razvoj znanosti o menadžmentu (povijest menadžmenta i razvoj teorije menadžmenta); Postanak i razvoj poduzetništva.
 2. Pojam i definicije menadžmenta i farm menadžmenta; Posebnosti poljoprivredne proizvodnje; Procesi u okviru farm menadžmenta; Osnovne funkcije menadžmenta.
 3. Pojam planiranja i vrste planova; Definiranje ciljeva;Predviđanje; Određivanje strategije; Alokacija resursa; Raspoređivanje zadataka; Procedure.
 4. Uloga i značenje organizacije; Suvremene teorije o organizaciji; Ciljevi menadžera i organizacija; Razvijanje strukture; Delegiranje; Uspostavljanje odnosa; Efekti organiziranja.
 5. Vođenja i motiviranje (Iniciranje; Izbor kadrova; Razvoj kadrova; Komuniciranje; Promocija).
 6. Funkcije upravljanja ljudskim potencijalima; Uporaba motivacijskih tehnika u upravljanju ljudskim potencijalima; Motivacijske tehnike; Donošenje odluka.
 7. Kontroliranje: Razvoj standarda; Izbor sustava kontrole; Tehnike kontrole; Monitoring; Mjerenje performansi; Unapređenje performansi.
 8. Pojam poduzeća, poduzetnika i poduzetništva; Poduzetničke funkcije; Oblici poduzetništva; Poduzetništvo, neizvjesnost i rizik; Poslovno odlučivanje.
 9. Upravljanje promjenama: Menadžment promjena; Poticaji promjena;Vrste promjena; Razlozi otpora; Svladavanje otpora;Ciljevi promjena;Modeli upravljanja promjenom.
 10. Poslovno planiranje: Elementi poslovnih planova i dizajn.
 11. Vježbe: Značajke organizacije i upravljanja u stočarskoj proizvodnji.
 12. Vježbe: Značajke organizacije i upravljanja u području biljne proizvodnje.
 13. Seminarska nastava (prezentacija radova –studij slučaja).
 14. Seminarska nastava (prezentacija radova –studij slučaja).
 15. Seminarska nastava (prezentacija radova –studij slučaja).

Obvezna literatura

 1. Koontz, H., Menadžment, Deseto izdanje, Mate, Zagreb, 1994.
 2. Par, V.: Menadžment i poduzetništvo u poljoprivredi, interna skripta, 2012., Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 3. Certo, S.C. i Trevis Certo, S.: Moderni menadžment, 10. izdanje, MATE, Zagreb, 2008.
 4. Hisrich, R.D., Peters, M.P. i Shepard, D.A.: Poduzetništvo, 7. izdanje, MATE, Zagreb, 2008.
 5. Olson, K.D.: Economics of Farm Management in a Global Setting. John Wiley&Sons, Inc. USA, 2011.

Preporučena literatura

 1. Bahtijarević-Šiber, F.: Management ljudskih potencijala, Golden Marketing, Zagreb, 1999.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Innovation Management, Universidad Europea de Madrid.
 • Financial Management of Smaller Firms, Harvard Business School.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.