Ispiši

Uvod u hortikulturnu terapiju (133172)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Studenti će kroz teorijski i praktični dio naučiti osnove hortikulturne terapije te specifičnosti vezane za različite oblike invaliditeta. Specifična znanja o određenim biljnim vrstama ukazat će na prednosti i nedostatke njihova korištenja u sklopu hortikulturne terapije. Polaganje ispita se provodi preko parcijalnih testova znanja i završnog ispita.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 10
Auditorne vježbe: 14
Seminar: 6

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 71%
Vrlo dobar (4): 81%
Izvrstan (5): 91%

Opće kompetencije

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o mogućnostima korištenja hortikulturnih aktivnosti s ciljem poboljšanja zdravstvenog i psiho-socijalnog stanja djece s teškoćama i osoba s invaliditetom.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Vježbe u praktikumu
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Analizirati ulogu i prednosti hortikulturne terapije. Pismeni
Identificirati specifičnosti različitih vrsta invaliditeta. Pismeni
Dizajnirati plan hortikulturne terapije za različite grupe osoba s invaliditetom. Pismeni
Izdvojiti biljne vrste pogodne za primjenu u sklopu vanjskih i unutarnjih prostora najmjenjenih hortikulturnoj terapiji. Pismeni
Dizajnirati funkcionalan terapeutski vrt. Pismeni
Integrirati programe i zadatke prilagođene potrebama rehabilitacije i poboljšanju kvalitete života osoba s invaliditetom. Pismeni
Objasniti specifičnosti različitih tipova terapeutskih vrtova. Seminarski rad

Način rada

Obveze nastavnika

Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u MOODLE sustavu (forum za komunikaciju sa studentima, kalendar važnijih događanja za predmet, obavijesti vezane uz predmet, materijali za ispit). Održavanje predavanja, izvođenje auditornih vježbi te seminara kao i ocjenjivanje seminara te provođenje parcijalnih ispita tijekom semestra.

Obveze studenta

Studenti se tijekom prva dva tjedna nastave trebaju obavezno prijaviti u sustav za e-učenje Moodle u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja. Uvjeti za pristupanje završnom ispitu su uredno pohađanje predavanja, auditornih vježbi, izrada seminara te aktivno sudjelovanje u nastavi. Polaganje parcijalnih ispita tijekom semestra te polaganje završnog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Parcijalni ispit (P1) 40 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 36 1.2
Parcijalni ispit (P2) 40 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 36 1.2
Seminar (S) 20 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
6 18 0.6
UKUPNO 100% 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Parcijalni ispit (P1) Obuhvaća nastavne cjeline obrađene do 7. tjedna nastave. 8. tjedan Na ispitnim rokovima.
Parcijalni ispit (P2) Obuhvaća nastavne cjeline obrađene do 14. tjedna nastave. 15. tjedan Na ispitnim rokovima.
Seminar (S) Prezentacija seminarskih radova. 14. tjedan Nema nadoknade.
Parcijalni ispiti Studenti tijekom semestra pišu dva parcijalna pismena ispita. Ukoliko polože oba, upisuje se ocjena u indeks. Ukoliko ne polože sve parcijalne ispite, studenti moraju polagati cjelokupno gradivo pismeno tijekom ispitnih rokova. 8. tjedan 14. tjedan -

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje.
 2. Definicija i povijest hortikulturne terapije.
 3. Značaj hortikulturne terapije.
 4. Vrste HT.
 5. Odnos čovjek-biljka.
 6. Specifične grupe osoba s invaliditetom I.
 7. Prvi dio ispita
 8. Specifične grupe ljudi s invaliditetom II.
 9. Vanjski prostori za HT – Terapeutski vrtovi.
 10. Unutarnji prostori za HT.
 11. Društveni vrtovi.
 12. Programi i zadaci prilagođeni potrebama rehabilitacije i poboljšanju kvalitete života osoba s posebnim potrebama.
 13. Terenska nastava.
 14. Prezentacija seminarskih radova.
 15. Završni ispit.

Obvezna literatura

 1. Hewson, M. (1996). Horticulture as Therapy: A Practical Guide to Using Horticulture as a Therapeutic Tool. Ontario: H.T.M., Homewood Health Centre, Inc.
 2. Relf, Diane (1992). The Role of Horticulture in Human Well-Being and Social Development. Portland: Timber Press.
 3. Davis, Lynn (1994). Garden for Life: Horticulture for People with Special Needs. University Extension Press, Extension Division, University of Saskatchewan, Canada.
 4. Moore, Bibby (1989). Growing With Gardening "A Twelve Month Guide for Therapy, Recreation and Education". University of North Carolina Press.
 5. Simson, Sharon P. , Strauss, Martha C. (1998). ˝Horticulture as Therapy˝, Haworth Press, Inc.

Preporučena literatura

 1. Hank Bruce, (1999). Gardens for the Senses, Gardening as Therapy. Winner Enterprises
 2. Janeen R. Adil, 1994. Accessible Gardening for People with Physical Disabilities" A Guide to Methods, Tools and Plants" Woodbine House
 3. Suzanne E. Wells, MS(editor), 1997. ˝Horticultural Therapy and the Older Adult Population˝, The Haworth Press, Inc.
 4. Joel Flager; Raymond P. Poincelot (editors), 1994., ˝People-Plant Relationships˝, The Haworth Press, Inc
 5. H. Patricia Hynes, 1996., ˝A Patch of Eden˝,Chelsea Green Publishing Company, White River Junction, Vermont

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Human Issues in Horticultural Therapy (Kansas State University)
 • Introduction to Therapeutic Horticulture (Oregon State University)

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.