Ispiši

Opća reprodukcija (143911)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Modul Opća reprodukcija daje temeljna znanja iz anatomije i fiziologije spolnih organa domaćih životinja. Temeljito opisuje endokrinologiju reprodukcije, spolne cikluse i znakove estrusa domaćih životinja. Opisuje načine uzimanja, ocjenjivanja i razrjeđivanja ejakultata. Nadalje opisuje organizaciju pripusta, ginekološki pregled i tehniku umjetnog osjemenjivanja domaćih životinja, načine dijagnostike gravidnosti i promjene na tijelu gravidnih životinja. Zatim detaljno opisuje postupanje s gravidnim životinjama prije poroda, fiziologiju poroda, tehnike pomaganja kod poroda. Na kraju opisuje postupke s mladunčadi nakon poroda i u prvim danima života.
Cilj modula je stjecanje stručnih znanja iz područja osnova reprodukcije domaćih životinja

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Animalne znanosti (Obvezni predmet, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 6.00

Sati nastave: 60
Predavanja: 38
Auditorne vježbe: 18
Seminar: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2):
Dobar (3):
Vrlo dobar (4):
Izvrstan (5):

Opće kompetencije

Nakon završetka modula studenti će znati anatomiju i fiziologiju spolnog organa. Moći će prepoznati znakove estrusa pojedinih vrsta domaćih životinja. Organizirati pripust i umjetno osjemenjivanje. Postupati s gravidnom životinjom prije i nakon poroda. Znati pomoći životinji kod normalnog poroda. Postupati s mladunčadi nakon poroda.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Predavanja će se održavati u jednoj grupi.
 • Auditorne vježbe
  Auditorne vježbe će se održavati u jednoj grupi.
 • Terenske vježbe
  Terenska nastava će se održavati u jednoj grupi.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Objasniti anatomiju i fiziologiju spolnog sustava domaći životinja. Završni ispit
Objasniti spolni ciklus i estrus. Završni ispit
Opisati načine dobivanja i razrjeđivanja ejakulata i umjetno osjemenjivanje Seminar i završni ispit
Objasniti način držanja gravidnih životinja, porod i postupak sa mladunčadi. Seminar i završni ispit
Opisati osnovne smjernice u upravljanju reprodukcijom domaćih životinja. Završni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Izvođenje predavanja, vježbi te ostalih oblika nastave - konzultacije, mentorstvo na stručnim projektima i završnim radovima, osiguranje nastavnih materijala te aktivna komunikacija sa studentom tijekom cijelog semestra.

Obveze studenta

Uredno pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi, polaganje ispita

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje predavanja 40 40 3
Pohađanje vježbi 16 16 2
Seminar 50% 0-10
Nedovoljan (1)
4 4 1
Završni ispit 100% 0-5
Nedovoljan (1)
0 30 1
UKUPNO 100% Aritmetička sredina pozitivnih ocjena < 60 % 60-70% 71-80% 81-90% 91-100% Nedovoljan (1) Dovoljan (2) Dobar 3) Vrlo dobar (4) Odličan (5) 60 90 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Završni ispit Student pristupa polaganju usmenog završnog ispita u predviđenim ispitnim rokovima. Na ispitu student odgovara na jedno pitanje iz svake nastavne cjeline modula pritom se u obzir uzima i ocjena seminarskog rada. Redoviti ispitni rokovi (dva ispitna termina)

Tjedni plan nastave

 1. Ženski spolni sustav: građa jajnika, jajovoda, maternice, rodnice s predvorjem, stidnica.
 2. Muški spolni sustav: sjemenici, sjemenovod, mošnja, akcesorne spolne žlijezde, spolni ud, puzdra, mokraćnica: funkcija svih ženskih i muških spolnih organa.
 3. Spolni ciklus: ovarijalni ciklus, ciklusne promjene na jajovodima, maternici i rodnici Opća etiologija bolesti, poremetnje u mijeni tvari.
 4. Ciklusne promjene na spolnim organim kopitara, preživača, svinja, mesojeda i kunića; hormonska regulacija spolnog ciklusa.
 5. Spolni refleksi, prirodno osjemenjivanje kopitara, preživača, svinja, mesojeda i kunića.
 6. Umjetno osjemenjivanje, uzimanje ejakulata, ocjena ejakulata, razrjeđivanje ejakulata, konzerviranje ejakulata.
 7. Umjetno osjemenjivanje kopitara, preživača, svinja, mesojeda i kunića.
 8. Oplodnja, kapacitacija permija, plod i plodne ovojnice, posteljična izmjena tvari, prehrana fetusa u vrijeme intrauterina razvoja, razvoj i rast ploda, smještaj i položaj ploda u maternici.
 9. Promjene na spolnim organima i majčinu organizmu, plodnost životinja, endokrinološka zbivanja u organizmu majke tijekom graviditeta, trajanje graviditeta, hranidba držanje i njega gravidnih životinja.
 10. Polučivanje ejakulata bika, pastuha, nerasta, ovna, jarca mesa i sinkronizacija estursa.
 11. Klinička dijagnostika graviditeta, ultrazvučna dijagnostika graviditeta.
 12. Umjetno osjemenjivanje domaćih životinja.
 13. Terenska nastava.
 14. Laboratorijske dijagnostičke metode, ostale dijagnostičke metode dijagnosticiranja graviditeta životinja.
 15. Predznaci rađanja, mehanika poroda, trudovi, stadiji poroda, nadzor i pomoć u normalnom porodu, mladunče nakon poroda, majka nakon proda, normalni puerperij. Postupak s mladunčadi nakon poroda.

Obvezna literatura

 1. Rupić, V. (2010): Zaštita zdravlja domaćih životinja, fiziologija i patologija reprodukcije, osobno izdanje autora. Rupić Vlatko (2010): Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija. Zrinski d.d. Čakovec.
 2. Predavanja

Preporučena literatura

 1. Makek Z., Getz I., Prvanović N., Tomašković A., Grizelj J. (2009): Rasplođivanje konja. Veterinarski fakultet. Zagreb.
 2. Tomašković A., Makek Z., Dobranić T., Samardžija M. (2008): Rasplođivanje krava i junica. Veterinarski fakultet. Zagreb.
 3. Pugh D.G., Baird A.N. (2012): Sheep and goat medicine. Srcond edition., Elsevier
 4. Divers J.D., Peek S.F. (2008): Diseseas of dairy cattle. Saunders Elsevier.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet – Porodništvo domačih životinja

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.