Ispiši

Alternativne oranične kulture i sustavi proizvodnje (144331)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Modul Alternativne oranične kulture i sustavi proizvodnje sastoji se od nekoliko programskih dijelova: Alternativne žitarice (zrnati šćir, quinoa, pir, jednozrnac, dvozrnac, kamut, riža, divlja riža, proso, smeđe proso), Alternativne uljarice (šafranika, ogrštica, ricinus, sezam, uljana rotkva, gorušica, lanik, jatropha, sikavica, krambe, niger i jojoba),Alternativne gomoljače (čičoka i tigrov oraščić) i Alternativne krmne kulture (facelija, esparzeta, vigna, kokotac, lespedeza, puerarija) te košaraška vrba.
U svakom programskom dijelu bit će dane informacije o značaju i korištenju pojedine kulture, cilju proizvodnje, uzgoju u svijetu, sistematskoj pripadnosti, kemijskom sastavu plodova i tehnologiji proizvodnje. U okviru vježbi u praktikumu bit će dane informacije o morfologiji kultura obuhvaćenih modulom, fazama rasta i razvoja, formiranju prinosa, kvaliteti i odnosu prema agroekološkim čimbenicima. U drugom dijelu modula obrađena je integrirana proizvodnja ratarskih kultura.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Biljne znanosti (Izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 40
Vježbe u praktikumu: 8
Seminar: 8
Terenske vježbe: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Studenti će upoznati alternativne oranične kulture koje se mogu uzgajati u RH, njihovu botaničku pripadnost, zahtjeve prema klimatskim uvjetima, tehnologiju proizvodnje u različitim sustavima, prehrambenu vrijednost i način korištenja. Bit će upoznati s integriranom proizvodnjom ratarskih kultura. Ovladat će znanjem i vještinama potrebnim za procjenu mogućnosti uzgoja pojedinih alternativnih kultura u agroekološkim uvjetima Republike Hrvatske i mogućnostima njihovog uključivanja u različite sustave proizvodnje.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  U okviru vježbi koje se izvode u praktikumu i na pokušalištu studenti se upoznaju s morfologijom alternativnih kultura, fazama rasta i razvoja, računaju potrebne količine sjemena za sjetvu, uzimajući u obzir različitu kvalitetu sjemena.
 • Terenske vježbe
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju seminar iz područja proizvodnje alternativnih kultura

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Opisati alternativne oranične kulture koje pripadaju različitim skupinama ovisno o uporabi Seminarski rad. Usmeni ispit.
Analizirati mogućnost proizvodnje alternativnih oraničnih kultura ovisno o pogodnosti agroekoloških uvjeta. Seminarski rad. Usmeni ispit.
Planirati proizvodnju alternativnih oraničnih kultura, uključujući ove kulture u već postojeće plodorede ili izrađujući nove. Rješavanje zadataka tijekom nastave. Usmeni ispit.
Objasniti probleme u uvođenju novih kultura u plodored. Usmeni ispit.
Preporučiti odgovarajuću tehnologiju proizvodnje izabranih alternativnih kultura ovisno o agroekološkim uvjetima i sustavima proizvodnje Seminarski rad. Usmeni ispit.
Prikupiti nove informacije vezane za proizvodnju alternativnih kultura korištenjem informacijsko-komunikacijske tehnologije. Seminarski rad.
Primijeniti nove znanstvene spoznaje u planiranju proizvodnje alternativnih kultura u različitim sustavima proizvodnje Seminarski rad. Usmeni ispit.

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, izvođenje vježbi i seminara, ocjenjivanje seminara, provođenje usmenog ispita.

Obveze studenta

Uredno pohađanje predavanja i vježbi, izrada i prezentacija seminara, aktivno sudjelovanje u nastavi, polaganje usmenog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminar 10% 8 24 0,8
Usmeni ispit 90% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
52 156 5,2
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Uvod, Alternativne žitarice - što su alternativne kulture, njihov značaj i korištenje;
 2. Zrnati šćir - značaj i korištenje, sistematska pripadnost, kemijski sastav sjemena
 3. Alternativne žitarice - zrnati šćir; tehnologija i sustavi proizvodnje; jednozrnac, dvozrnac, kamut – tehnologija i sustavi proizvodnje; morfologija zrnatog šćira, jednozrnca, dvozrnca, kamuta, faze rasta i razvoja, odnos prema agroekološkim čimbenicima; izrada plodoreda s uključenjem alternativnih žitarica
 4. Alternativne žitarice - quinoa - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, kemijski sastav sjemena, tehnologija proizvodnje; pir - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, kemijski sastav sjemena, tehnologija i sustavi proizvodnje
 5. Alternativne žitarice – riža i divlja riža - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost; morfologija quinoe, pira i riže, faze rasta i razvoja, odnos prema agroekološkim čimbenicima
 6. Alternativne žitarice – riža i divlja riža - kvalitetetne osobine zrna, tehnologija i sustavi proizvodnje; proso i smeđi proso - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, kvalitetne osobine zrna, tehnologija i sustavi proizvodnje
 7. Alternativne žitarice – morfologija prosa i smeđeg prosa; faze rasta i razvoja, odnos prema agroekološkim čimbenicima; Alternativne uljarice - šafranika i ogrštica - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, kvalitetne osobine sjemena, tehnologija i sustavi proizvodnje
 8. Alternativne uljarice - ricinus i sezam - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, kvalitetne osobine sjemena, tehnologija i sustavi proizvodnje; morfologija šafranike, ogrštice, ricinusa i sezama, faze rasta i razvoja, odnos prema agroekološkim čimbenicima
 9. Alternativne uljarice - uljane rotkve - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, kvalitetne osobine sjemena, tehnologija i sustavi proizvodnje; gorušica - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, kvalitetne osobine sjemena, tehnologija i sustavi proizvodnje; krambe, niger i jojoba - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, kvalitetne osobine sjemena, tehnologija i sustavi proizvodnje; lanik - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, kvalitetne osobine sjemena, morfologija, tehnologija i sustavi proizvodnje;
 10. Alternativne uljarice - morfologija uljanih rotkvi, gorušice, krambea, nigera i jojobe, faze rasta i razvoja, odnos prema agroekološkim čimbenicima; jatropha - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, kvalitetne osobine sjemena, morfologija, tehnologija i sustavi proizvodnje; sikavica - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, kvalitetne osobine sjemena, morfologija, tehnologija i sustavi proizvodnje Košaraška vrba - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, morfološka svojstva, odnos prema agroekološkim uvjetima, kvalitetne osobine šibe, tehnologija i sustavi proizvodnje; Alternativne korjenasto-gomoljaste kulture - čičoka i tigrov oraščić - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, morfološka svojstva, odnos prema agroekološkim uvjetima, kvalitetne osobine gomolja, tehnologija i sustavi proizvodnje
 11. Alternativne krmne kulture - morfološka i biološka svojstva alternativnih krmnih kultura; značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, kvaliteta krme, tehnologija proizvodnje: facelija, esparzeta, vigna, kokotac, lespedeza, puerarija
 12. Sustavi ratarske proizvodnje - integrirana proizvodnja strnih žitarica: plodored, gnojidba, izbor sorte, njega usjeva
 13. Sustavi ratarske proizvodnje - integrirana proizvodnja prosolikih žitarica: plodored, gnojidba, izbor sorte, njega usjeva
 14. Sustavi ratarske proizvodnje - integrirana proizvodnja uljanih buča, uljane repice, suncokreta, duhana: plodored, gnojidba, izbor sorte, njega usjeva
 15. Sustavi ratarske proizvodnje - integirana proizvodnja šećerne i stočne repe: plodored, gnojidba, izbor sorte, njega usjeva

Obvezna literatura

 1. Pospišil, A. (2010). Ratarstvo I dio. Čakovec: Zrinski d.d.
 2. Pospišil, A., M. Pospišil. (2013). Ratarstvo – praktikum. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet.
 3. Pospišil, M. (1993). Ricinus, Sezam, Zemni orašac: interne skripte. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
 4. Bavec, F. (2000). Nekatere zapostavljene in/ali nove poljščine. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo,
 5. Čižek, J. (1970). Proizvodnja krmnog bilja: skripta, Zagreb: vlast. nakl.
 6. Mišković, B. (1986). Krmno bilje. Beograd: Naučna knjiga.
 7. Tehnološke upute za integriranu proizvodnju ratarskih kultura

Preporučena literatura

 1. Bavec, F., Bavec, M. (2006). Organic Production and Use of Alternative Crops, Taylor &amp; Francis; 1 ed.
 2. Ball, D., Hoveland, C., Lacefield ,G. (2002). Southern forages. PPI, USA

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Special Field Crops, Czech University of Life Sciences, Prague
 • Alternative Crops, University of Maribor, Faculty of agriculture and life sciences
 • Growing Alternative Field Crops, University of Novi Sad, Faculty of Agriculture

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.