Ispiši

Zrnate mahunarke u ratarstvu (144332)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Modul Zrnate mahunarke sastoji se od nekoliko programskih dijelova: Uvod. Morfološka i biološka svojstva soje; faze rasta i razvoja soje, formiranje komponenata prinosa. Odnos soje prema agroekološkim čimbenicima. Tehnologija proizvodnje soje. Morfološka i biološka svojstva boba; faze rasta i razvoja boba. Odnos boba prema agroekološkim čimbenicima. Tehnologija proizvodnje boba. Morfološka i biološka svojstva lupina; faze rasta i razvoja lupina. Odnos lupina prema agroekološkim čimbenicima. Tehnologija proizvodnje lupina. U okviru ovih programskih dijelova bit će dane informacije o značaju zrnatih mahunarki, vrstama i sistematskoj pripadnosti, korištenju, utjecaju okolišnih čimbenika na rast i razvoj zrnatih mahunarki, plodoredu, obradi tla, gnojidbi, sjetvi, njezi usjeva, žetvi te utjecaju tehnoloških mjera na formiranje prinosa i kvalitetu sjemena. Vježbe u praktikumu osposobljavaju studente samostalnom planiranju proizvodnje zrnatih mahunarki. Polaganje ispita provodi se preko seminara i završnog, usmenog ispita.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Biljne znanosti (Izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 38
Vježbe u praktikumu: 8
Seminar: 10
Terenske vježbe: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Studenti će upoznati zrnate mahunarke, njihov uzgoj i cilj proizvodnje. Ovladat će znanjem i vještinama potrebnim za uspješnu proizvodnju zrnatih mahunarki u različitim proizvodnim uvjetima.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  U okviru vježbi koje se izvode u praktikumu, studenti se upoznaju s morfologijom zrnatih mahunarki, fazama rasta i razvoja, računaju potrebne količine sjemena za sjetvu uzimajući u obzir različitu kvalitetu sjemena, izrađuju plan plodoreda, analiziraju prinos i sastavnice prinosa.
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju seminarski rad iz područja proizvodnje zrnatih mahunarki.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prikupiti podatke i analizirati proizvodnju zrnatih mahunarki u svijetu i Republici Hrvatskoj Seminarski rad. Usmeni ispit.
Opisati zrnate mahunarke i identificirati faze raste i razvoja. Seminarski rad. Usmeni ispit.
Analizirati mogućnost proizvodnje zrnatih mahunarki ovisno o agroekološkim uvjetima. Seminarski rad. Usmeni ispit.
Objasniti utjecaj biotskih i abiotskih stresova na rast i razvoj zrnatih mahunarki. Usmeni ispit.
Samostalno kreirati tehnologiju proizvodnje zrnatih mahunarki. Rješavanje zadataka tijekom nastave. Pismeni i usmeni ispit.
Izraditi plodored povezujući karakteristike zrnatih mahunarki s ostalim ratarskim i industrijskim kulturama. Rješavanje zadataka tijekom nastave. Usmeni i pismeni ispit.
Primijeniti nove znanstvene spoznaje u planiranje proizvodnje zrnatih mahunarki. Seminarski rad

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminar 10% 10 30 1
Pismeni ispit 10% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 36 1,2
Usmeni ispit 80% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
38 114 3,8
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Uvod - Značaj zrnatih mahunarki, proizvodnja u svijetu i kod nas, predstavnici i sistematska pripadnost, korištenje, utjecaj okolišnih čimbenika na rast i razvoj zrnatih mahunarki.
 2. Morfološka i biološka svojstva soje, faze rasta i razvoja soje, formiranje komponenata prinosa.
 3. Odnos soje prema agroekološkim čimbenicima.
 4. Tehnologija proizvodnje soje - plodored, obrada tla za soju, utjecaj na formiranje prinosa i kvalitetu sjemena soje. Izrada plodoreda uključujući soju i ostale uljarice.
 5. Tehnologija proizvodnje soje - gnojidba, izbor sorte, sjetva, njega usjeva, žetva.
 6. Tehnologija proizvodnje soje - mogućnosti i načini korištenja sjemena soje i cijele biljke.
 7. Tehnologija proizvodnje soje - određivanje sjetvene norme.
 8. Morfološka i biološka svojstva boba, faze rasta i razvoja boba. Odnos boba prema agroekološkim čimbenicima.
 9. Tehnologija proizvodnje boba - plodored, obrada tla za bob, gnojidba. Izbor sorte.
 10. Tehnologija proizvodnje boba - sjetva, njega usjeva, žetva, utjecaj tehnoloških mjera na formiranje prinosa i kvalitetu sjemena boba. Korištenje boba.
 11. Morfološka i biološka svojstva lupina, faze rasta i razvoja lupina.
 12. Odnos lupina prema agroekološkim čimbenicima.
 13. Tehnologija proizvodnje lupina - plodored, obrada tla za lupine, gnojidba.
 14. Tehnologija proizvodnje lupina - sjetva, određivanje sjetvene norme, njega usjeva, žetva. Utjecaj tehnoloških mjera na formiranje prinosa i kvalitetu sjemena lupina. Korištenje lupina.
 15. Ispit

Obvezna literatura

 1. Pospišil, Ana (2010). Ratarstvo I dio. Čakovec: Zrinski d.d.
 2. Pospišil, Ana, Pospišil, M. (2013). Ratarstvo: praktikum. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet.
 3. Vratarić, Marija, Sudarić, A. (2008). Soja. Osijek: Poljoprivredni institut Osijek.

Preporučena literatura

 1. Kolak, I. (1998). Vučika (Lupinus spp.). Zagreb: Hrvatsko agronomsko društvo.
 2. Boerma, H.R., Specht, J.E., eds. (2004).Soybeans: Improvement, Production, and Uses. -3rd , ed., ASA, CSSA, SSSA.
 3. Hebblethwaite, P.D., ed. (1983). The Faba Bean (Vicia faba L.), 1. Butterworths
 4. Gladstones, J.S., Atkins, C., Hamblin, J. (1998). Lupins as Crop Plants. CAB International.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.