Ispiši

Sjemenarstvo i rasadničarstvo (143826)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa povijesnim kontinuitetom razvitka sjemena i sadnog materijala, te stanjem sjemenarstva i rasadničarstva u Hrvatskoj. Studenti će biti upoznati s okolišnim uvjetima proizvodnje sjemena i sadnog materijala te sustavima razmnožavanja glavnih agronomskih vrsta. Kako je kultivar temelj sjemenarstva i rasadničarstva, u nastavku će se obraditi genetska struktura kultivara i metode njihovog održavanja. Na pokušalištu Maksimir studenti će biti upoznati sa osnovnim sastavnicama sjemenarstva i rasadničarstva; izolacije, odabir parcela, plodored, gnojidba, sjetva, kontrola u polju, žetva, berba, ispitivanje kakvoće, dorade i sl. Studenti će biti upoznati sa zakonodavstvom sjemenarstva i rasadničarstva, novim trendovima i budućnosti industrije sjemena i sadnog materijala kao temelje razvitku bilinogojstva kod nas i u svijetu. Predmet osigurava temeljna znanja za zapošljavanje ili samozapošljavanje u sjemenarstvu i rasadničarstvu ali i napredovanje na Ms i Dr studiju.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Biljne znanosti (Obvezni predmet, 3. semestar, 2. godina)
 • Prijediplomski studij / Agrarna ekonomika (Izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)
 • Prijediplomski studij / Agroekologija (Izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)
 • Prijediplomski studij / Ekološka poljoprivreda (Izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)
 • Prijediplomski studij / Hortikultura (Izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 46
Auditorne vježbe: 6
Vježbe u praktikumu: 4
Seminar: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o sjemenu i sadnom materijalu koja su temelj za razumijevanje i primjenu u sjemenarstvu i rasadničarstvu. Osposobljeni su za rad u vladinim i nevladinim ustanovama, sjemenskim i rasadničarskim tvrtkama, institutima, fakultetima, inspekcijskim službama i sl.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  u sklopu auditornih vježbi izvodi se pet vježbi gdje se studenti upoznaju s biološkim načelima razmnožavanja kulturnih biljaka te kategorijama sjemena i sadnog materijala.
 • Vježbe u praktikumu
 • Seminari
  seminar vezan uz proizvodnju sjemena ili sadnog materijala pojedinih biljnih vrsta; stjecanje vještina – skupine (3 studenta) samostalno izrađuju i prezentiraju seminar vezan za odabranu biljnu vrstu.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Pravilno interpretirati temeljne pojmove u sjemenarstvu i rasadničarstvu pismeno
Prepoznati sjeme i sadni materijal izabranih vrsta pismeno
Definirati kategorije sjemena i sadnog materijala pismeno
Planirati proizvodnju sjemena i sadnog materijala u različitim agroekološkim uvjetima pismeno
Osmisliti i provesti uzgoj sjemenskih usjeva pismeno
Odabrati metode sušenja, dorade i čuvanja sjemena prema vrstama pismeno
Osmisliti i provesti vegetativni način proizvodnje sadnog materijala na primjerima vrsta pismeno
Kreirati i planirati sjemensko-rasadničarske projekte za OPG, d.o.o. i d.d., te njihovu izvedbu pismeno

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje nastave tj. predavanja i vježbi.
Pomoć pri izradi seminara. Održavanje kolokvija i ispita. Dostupnost nastavnih materijala prema cjelinama

Obveze studenta

Redovito pohađanje i sudjelovanje u nastavi te izrađen seminar uvjet su za potpis.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usvojenost programskog sadržaja – međuispit I 33,3 < 60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 30 1
Usvojenost programskog sadržaja – međuispit II 33,3 < 60
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
22 60 2
Usvojenost programskog sadržaja – međuispit III 33,3 < 60
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
22 60 2
Izrada seminara 4 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Usvojenost programskog sadržaja – međuispit I Nakon održane nastave iz dijela modula student pristupa pismenom polaganju međuispita u trajanju od sat vremena. Međuispit se sastoji od 20 pitanja povezanih sa ishodima učenja. U sklopu nastave Na redovitim ispitnim rokovima kao završni pismeni ispit
Usvojenost programskog sadržaja – međuispit II Nakon održane nastave iz dijela modula student pristupa pismenom polaganju međuispita u trajanju od sat vremena. Međuispit se sastoji od 20 pitanja povezanih sa ishodima učenja. U sklopu nastave Na redovitim ispitnim rokovima kao završni pismeni ispit
Usvojenost programskog sadržaja – međuispit III Nakon održane nastave iz dijela modula student pristupa pismenom polaganju međuispita u trajanju od sat vremena. Međuispit se sastoji od 20 pitanja povezanih sa ishodima učenja. U sklopu nastave Na redovitim ispitnim rokovima kao završni pismeni ispit
Izrada seminara Seminarski rad se izvodi u grupama od 2-3 studenta i za studente je obavezan. Teme seminara su vezane uz proizvodnju sjemena ili rasadničarstvo odabrane biljne vrste. Očekuje se samostalna obrada teme uz javnu prezentaciju. U sklopu nastave Nije moguća.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod, povijest i razvitak sjemenarstva i rasadničarstva, zakonodavstvo, P
 2. Generativni procesi kod biljaka; tvorba sjemena, cvatovi i plodovi, A
 3. Fiziologija sjemena; fiziologija oplodnje, procesi pri formiranju sjemena, kemijski sastav sjemena, P
 4. Klijanje i dormantnost; tipovi i svladavanje dormantnosti, klijanje sjemena i čimbenici koji utječu na klijanje, P
 5. Biološki temelji sjemenarstva; genetska struktura kultivara, ocjenjivanje kultivara za proizvodnju, fizička svojstva sjemena, metode uzgoja sjemenskog usjeva, P
 6. Osnove proizvodnje sjemena, P, A
 7. Dorada i čuvanje sjemena, P, Međuispit I.
 8. Kakvoća sjemena; sastavnice kakvoće sjemena i metode za ispitivanje kakvoće, PK
 9. Proizvodnja sjemena najvažnijih ratarskih i krmnih kultura, P
 10. Proizvodnja sjemena povrćarskih, cvjećarskih, ljekovitih i aromatičnih vrsta, P
 11. Očuvanje bioraznolikosti i banke biljnih gena, P, Međuispit II.
 12. Osnove rasadničarstva, P
 13. Metode vegetativnog razmnožavanja, P
 14. Vegetativno raznomožavanje odabranih vrsta, P
 15. Proizvodnja sjemena i sadnog materijala, S, Međuispit III.

Obvezna literatura

 1. Kolak, Ivan; Sjemenarstvo ratarskih i krmnih kultura, (1994). Zagreb
 2. Kolak, Ivan; Pojmovnik sjemenarstva, (1997). Zagreb
 3. Materijali s predavanja

Preporučena literatura

 1. Miller B. McDonald &amp; Lawrence O. Copeland; Principles of Seed Science and Technology (2001), Kluwer Academic Publishers
 2. Hartman, H. T. et.al. Plant Propagation: Principles and Practices, (1997), USA,
 3. Clark, G. and Toogood, A. Plant propagation, Canada (1996)
 4. www.nn.hr.; zakoni, pravilnici, dopune, izmjene zakona za sjemenarstvo i rasadničarstvo

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet
 • Seed Science and Ecology; Seed Research, University of Hohenheim

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.