Ispiši

Uvod u mikrobiologiju tla (26500)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Sadržaj predmeta obuhvaća glavna područja opće mikrobiologije koja je nužan preduvjet za razumijevanje osnova mikrobiologije tla. U općoj mikrobiologiji se student upoznaje sa temeljnim načelima koja uključuju uvod u mikrobiologiju, strukturu i funkciju prokariotske i eukarotske stanice, osnove mikrobnog metabolizma te ekologiju i genetiku mikroorganizama. Navedeni programski dijelovi obuhvaćaju povijesni razvoj mikrobiologije, podjelu mikrobiologije, raznolikost mikroorganizama; morfologiju mikroorganizama, građu i funkciju prokariotske i eukariotske stanice; kataboličke i anaboličke reakcije, respiracije i fermentacije; načine ishrane mikroorganizama, rast i razmnožavanje mikroorganizama; strukturu i replikaciju DNA, varijabilnost mikroorganizam, mutacije, genetičke rekombinacije te utjecaj faktora sredine na rast i rasprostranjenost mikroorganizama. Mikrobiologija prirodnih sredina obuhvaća zastupljenost i ulogu mikroorganizama u različitim prirodnim sredinama. Znanja iz mikrobiologije tla omogućuju studentu uvid u jedinstvenu perspektivu o kruženju hranjiva i fundamentalnim procesima koji su pod direktnim utjecajem mikroorganizama tla: kruženje C u prirodi, ciklus N (amonifikacija, nitrifikacija, denitrifikacija, biološka fiksacija dušika). Vježbe uključuju osnovne pojmove vezane uz građu svjetlosnog mikroskopa, hranjive podloge, sterilizaciju te identifikaciju mikroorganizama. Laboratorijske vježbe u kojima se student upoznaje sa osnovnim tehnikama mikroskopiranja i pripremom mikrobioloških preparata omogućuju proučavanje morfoloških karakteristika glavnih skupina mikroorganizama tla.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Hortikultura (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)
 • Prijediplomski studij / Fitomedicina (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 22
Laboratorijske vježbe: 6
Seminar: 2

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Predmet upoznaje studente sa osnovama opće mikrobiologije koje omogućavaju razumijevanje pojedinih područja iz mikrobiologije tla. Studenti stječu temeljna znanja o glavnim karakteristikama mikroorganizama te njihovom značaju i funkciji u mikrobiološkim procesima u tlu.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  Laboratorijske provode se u manjim skupinama kako bi se svakom studentu omogućilo sudjelovanje u praktičnom radu vezanim uz usvajanje tehnike mikroskopiranja, pripreme različitih mikroskopskih preparata te proučavanja morfoloških karakteristike plijesni, kvasaca i bakterija.
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
opisati strukturu i objasniti funkciju prokariotskih i eukariotskih stanica. Pismeni i usmeni ispit
razumjeti osnove mikrobnog metabolizma i mogućnosti iskorištavanja pojedinih metaboličkih procesa u poljoprivrednoj proizvodnji kao i njihovu ulogu u prirodnim sredinama Pismeni i usmeni ispit
prepoznati važnost poznavanja interakcijskih odnosa između mikroorganizama i njihove sredine te mogućnost primjene navedenih spoznaja u različitim mikrobiološkim procesima značajnim za poljoprivredu i zaštitu okoliša Pismeni i usmeni ispit
navesti i objasniti mikrobiološke procese u ciklusu kruženja najznačajnijih biogenih elemenata i njihov utjecaj na ishranu višeg bilja i na okoliš Pismeni i usmeni ispit
prepoznati značaj mikroorganizma i korisnih mikrobioloških procesa u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji i podizanju razine plodnosti tla Pismeni i usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, organizacija i izvedba laboratorijskih vježbi, evidencija prisutnosti studenata na predavanjima i vježbama, praćenje aktivnosti studenata tijekom predavanja i vježbi, priprema nastavnih materijala (predavanja i vježbe) studentima, konzultacije, organiziranje i održavanje pismenih i usmenih provjera znanja tijekom semestra i ispitnih rokova

Obveze studenta

Redovito pohađanje svih oblika nastave, položen kolokvij iz vježbi koji je uvjet za polaganje usmenog odnosno cjelovitog ispita u ispitnim rokovim , polaganje ispita u vidu testova znanja tijekom semestra (kontinuirana nastava) ili u ispitnom roku.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi Korektivni bodovi 28 28 0,9
Test znanja 1 25% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 16 0,55
Test znanja 2 25% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 16 0,55
Ispitni rok-usmeni 50% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 1,0
UKUPNO 100% 30 90 3
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi Korektivni bodovi 28 28 0,9
Ispitni rok- pismeni i usmeni 100% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 62 2,1
Ukupno 100% 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Test znanja 1 Obuhvaća programski dio modula iz opće mikrobiologije: uvod, morfologija eukariota, morfologija prokariota, respiracije, fermentacije, ekologija, genetika, ishrana, rast i razmnožavanje mikroorganizama, 8.tjedan Ispitni rokovi (cjelovito gradivo)
Test znanja 2 Drugom testu znanja mogu pristupiti studenti koji su položili prvi test znanja. Drugi test znanja obuhvaća programski dio modula iz mikrobiologije tla: mikroorganizmi u prirodnim sredinama, Ciklus C-razgradnja organskih ostataka u tlu, ciklus N (amonifikacija, nitrifikacija, denitrifikacija), biološka fiksacija dušika (simbiozna, asimbiozna, asocijativna) 15.tjedan Ispitni rokovi (cjelovito gradivo)
Ispitni rok-usmeni Studenti koji su uspješno položili oba testa znanja mogu pristupiti usmenom ispitu. Usmeni ispit se najčešće sastoji od tri do pet pitanja ovisno o prethodno postignutim rezultatima ispitni rokovi
Ispitni rok- pismeni i usmeni Ukoliko student ne položi testove znanja tijekom kontinuirane nastave, cjelokupno gradivo polaže pismenim te nakon toga usmenim putem. ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u mikrobiologiju – Značaj mikroorganizama, Povijesni pregled i razvoj mikrobiologije kao znanstvene discipline, Podjela mikrobiologije, Raznolikost mikroorganizama
 2. Uvod u praktikum - Mikroskop i osnove tehnika mikroskopiranja, Vrste mikrobioloških preparata, Hranjive podloge, Sterilizacija, Identifikacija mikroorganizama
 3. Struktura i funkcija prokariotske stanice- Veličina i oblik bakterijskih stanica; Građa i funkcija staničnih organela
 4. Struktura i funkcija eukariotske stanice- Građa i funkcija staničnih organela; Mikrobni metabolizam - Kataboličke i anaboličke reakcije; Katabolizam ugljikohidrata, Respiracije – uvod
 5. Respiracije- aerobne i anaerobne ; Fermentacije – uvod, značaj, kemizam, mikroorganizmi, primjena pojedinih najznačajnijih fermentacija (alkoholna, mliječna, maslačna, octena)
 6. Ishrana, rast i razmnožavanje- Načini ishrane mikroorganizama, Rast bakterija- dijeljenje bakterija, faze rasta; Osnove vegetativnog i generativnog razmnožavanja mikroorganizama
 7. Genetika mikroorganizama- Struktura i funkcija genetskog materijala, Varijabilnost mikroorganizama, Mutacije, Prijenos genetskog materijala i rekombinacije kod prokariota
 8. Utjecaj faktora sredine na rasprostranjenost mikroorganizama – Utjecaj abiotskih faktora (temperatura, voda, pH, kisik, svjetlost) na rast i rasprostranjenost mikroorganizama. Odnosi između mikroorganizama u biocenozama
 9. Mikroorganizmi u prirodnim sredinama – Mikroorganizmi u pedosferi i biosferi
 10. Kruženje N- Značaj N u agroekosustavima, Mikrobiološki procesi uključeni u ciklus N, Amonifikacija, Nitrifikacija, Denitrifikacija
 11. Biološka fiksacija atmosferskog dušika- Značaj BNF u sustavima održive poljoprivredne proizvodnje, Podjela BNF, Simbiozna fiksacija dušika
 12. Asimbiozna i asocijativna fiksacija dušika; Kruženje C – Značaj kruženja C u prirodi, Tipovi transformacija organskih ostataka u tlu
 13. Morfološke karakteristike gljiva i bakterija, Fermentacije –Priprema nativnih i obojenih preparata, Morfološke karakteristike gljiva, kvasaca, mliječnih i octenih bakterija
 14. Morfologija najznačajnijih bakterija uključenih u ciklus N
 15. Seminar

Obvezna literatura

 1. Duraković, S., Redžepović, S.: Uvod u opću mikrobiologiju, Kugler, 2003.
 2. Tate, R.L.: Soil Microbiology, John Wiley & Sons, 1995.

Preporučena literatura

 1. Tortora, G.J., Funke, B.R., Case, C.L.: Microbiology- An introduction, The Benjamin/Cummings Publishing Ccompany, Inc., 1989
 2. van Elsas, Trevors J.T., Wellington E.M. H. Modern Soil Microbiology, Marcel Dekker, Inc., 1997.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Soil Biology, University of Hohenheim
 • Introduction to Microbiology, University of Ohlahoma

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.