Ispiši

Oblikovanje otvorenog prostora I (144026)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Program predmeta omogućuje studentima stjecanje osnovnih znanja o otvorenim gradskim prostorima te o procesu njihova oblikovanja. Studenti kroz rješavanje konkretnih prostornih zadataka manje složenosti stječu vještine prepoznavanja prostornih i društvenih problema te stječu vještine koje omogućavaju rješavanje istih. Kroz inventarizacijske i analitičke postupke te kreativan rad studenti na konkretnim zadacima razvijaju potencijalna rješenja. Zadaci obuhvaćaju jednostavnije primjere otvorenih prostora poput ulica i manjih uličnih kompleksa te oblikovanje dječjih igrališta, školskih vrtova ili dvorišta dječjih vrtića. Unutar vježbi i seminara obuhvaćaju cjelokupni proces oblikovanja od određivanja problema i ciljeva do produciranja različitih alternativnih koncepata te definiranja i konačnog idejnog rješenja.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 20
Seminar: 11
Projektantske vježbe: 29

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za razumijevanje problematike oblikovanja otvorenih prostora. Studenti dobivaju neophodna znanja na kojima se temelji cjelokupni oblikovni proces te stječu vještine rješavanja prostornih zadataka manje zahtjevnosti.

Oblici nastave

 • Predavanja
  obuhvaćaju teorijske osnove za oblikovanje pojedinih grupa otvorenih prostora te prikaz primjera već izvedenih objekta istog ili sličnog tematskog opredjeljenja. U sklopu predavanja sudjeluju gosti predavači iz prakse.
 • Seminari
  tijekom semestra studenti izrađuju dva do tri seminarska rada koji obuhvaćaju konkretne otvorene gradske prostore koji nisu uređeni ili one s potrebom preuređenja i/ili prenamjene.
 • Projektantske vježbe
  studenti kroz niz vježbi obrađuju sve segmente projektantskog procesa na konkretnim zadacima uz pojedinačne komentare i dijalog te ponekad izravne dorade na satu.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
definirati i razlikovati pojedine segmente oblikovno projektantskog procesa te ih primijeniti na manje složenim objektima otvorenih prostora pismeni ispit, seminar
definirati prostorne i društvene probleme i ciljeve na konkretnim prostornim zadacima manje zahtjevnosti pismeni ispit, seminar
prepoznati i vrednovati odrednice otvorenih prostora kroz analitički proces pismeni ispit, seminar
formirati različita alternativna konceptualna rješenja i argumentirati njihove potencijale i nedostatke pismeni ispit, seminar
formirati idejno rješenje krajobraznog uređenja otvorenog prostora manje zahtjevnosti pismeni ispit, seminar
upotrijebiti različite grafičke tehnike u svrhu prezentacije provedenih analitičkih koraka i konceptualnih rješenja pismeni ispit, seminar

Način rada

Obveze nastavnika

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti.

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih tjednih zadataka u sklopu vježbi

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminar 1 usmena obrana rada 40 % 0 – 59%
60 -70%
71 -80%
81 -90%
91 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2,5
Seminar II usmena obrana rada 40 % 0 – 59 %
60 -70%
71 -80%
81 -90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2,5
Završni ispit pismeni 20% 0 – 59 %
60 -70%
71 -80%
81 -90%
91 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1
UKUPNO 100% 6

Ocjenjivanje se temelji na rezultatima projektnih seminara, te njihovoj završnoj usmenoj obrani, pri čemu u zbirnu ocjenu ulazi i ocjena same izrade i prezentacije seminara, uz završni pismeni ispit.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u predmet i proces krajobraznog oblikovanja /vježbe: obilazak terena
 2. Opće odrednice ulica i drvoreda/ vježbe: inventarizacije područja predmetnog zadatka
 3. Drvored u urbanim sredinama 1/ vježbe: određivanje problema, ciljeva, projektnog programa i formiranje analitičke osnove
 4. Drvored u urbanim sredinama 2 / vježbe: analitičke odrednice prostora-raščlamba i vrednovanje
 5. Primjeri drvoreda u urbanim sredinama 1 / vježbe: traženje projektnog rješenja na osnovu analize lokacije - dijagrami i konceptualne skice
 6. Primjeri drvoreda u urbanim sredinama 2 / vježbe: izrada alternativnih rješenja - koncepti
 7. Grafička prezentacija i skiciranje 1/ vježbe: idejno rješenje drvoreda
 8. Dječja igrališta-uvod / vježbe: inventarizacija područja predmetnog zadatka
 9. Dječja igra i dječja igrališta / vježbe: određivanje problema, ciljeva, projektnog programa i formiranje analitičke osnove
 10. Oblikovanje dječjih igrališta 1 / vježbe: analitičke odrednice prostora-raščlamba i vrednovanje
 11. Oblikovanje dječjih igrališta 2 / vježbe: varijante dijagrama i konceptualnih skica
 12. Primjeri suvremenih dječjih igrališta 1/ vježbe: varijante konceptualnih skica i koncepti
 13. Primjeri suvremenih dječjih igrališta 2/ vježbe: razrade alternativna rješenja - koncepti
 14. Grafička prezentacija i skiciranje 2/ vježbe: alternativni koncepti i idejno rješenje
 15. Otvoreni gradski prostori-općenito / vježbe: idejno rješenje dječjeg igrališta

Obvezna literatura

 1. Booth, N.K. (1983.): Basic Elements of Landscape Architestural Design. Waveland press, INC, Prospect Heights, Illinois.
 2. Marcus, C.C., Francis, C. (1998.): People Places, New York; str. 259-311.
 3. Shackell, A., Butler, N., Doyle, P., Ball, D. (2008.): Design for Play: A guide to creating successful play spaces.

Preporučena literatura

 1. Laurie M. (1986): An introduction to landscape architecture, New York.
 2. Motloch, J.L. (2001): Introduction to Landscape Design. John Wiley&Sons, INC, New York.
 3. Cosco, N.G. (): Developing evidence-based design: environmental interventions for healthy development of young children in the outdoors, Open space- People space, str.,125-135, London and New York: Taylor & Francis.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Krajinsko načrtovanje I - Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.