Ispiši

Kontinentalno voćarstvo (169446)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Program modula obrađuje sustave održive proizvodnje kontinentalnih voćnih vrsta. Studenti dobivaju uvid u integriranu proizvodnja voća i organsku proizvodnju voća, biološke i ekološke pretpostavke takvih proizvodnji, tehnološke specifičnosti, te potencijal proizvodnog prostora Republike Hrvatske za suvremenu proizvodnju voća. Modul obuhvaća jezgričave, koštičave i lupinaste voćne vrste.
Za svaku voćnu vrstu proučavaju se:
- Fiziologija voćaka i ekološki utjecaji (Cvatnja, rast i razvitak ploda; odnos prema vodi, svjetlosti i temperaturi).
- Sustavi uzgoja (podizanje voćnjaka; mineralna ishrana; uzgojni oblici; fiziološke osnove reza, regulacija rasta i rodnosti; endogeni hormoni i regulatori rasta).
- Osobine perspektivnih i gospodarski važnih podloga i sorata.
- Specifičnosti tehnologija proizvodnje voća za različite namjene.
Detaljno upoznavanje s gospodarski važnim voćnim vrstama koje se uzgajaju u kontinentalnom području Republike Hrvatske. Upoznavanje s fiziološkim procesima interne regulacije i tehnološkim postupcima koji omogućuju održavanje prikladne ravnoteže između rasta i rodnosti, s ciljem ostvarivanja visokih i stabilnih priroda plodova visoke kakvoće.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Hortikultura / Voćarstvo (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 28
Laboratorijske vježbe: 24
Seminar: 8

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Prisustvovanje na nastavi i vježbama

Opće kompetencije

Studenti će dobiti neophodno znanje za suvremenu voćarsku proizvodnju.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  u sklopu laboratorijskih vježbi održat će se ukupno 26 sati u kojima će se detaljnije obraditi pomološke karakteristike jezgričavih, koštičavih i lupinastih voćnih vrsta. Također, u sklopu terenske nastave planira se izlazak na voćnjak u pokušalištu Jazbina.
 • Seminari
  student samostalno izrađuje i prezentira zadanu temu seminara vezanu uz tehnologiju uzgoja voćnih (jezgričave, koštičave, lupinaste) vrsta.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Opisati temeljne osobine najvažnijih gospodarski važnih sorata voća Pismeni ispit
Prepoznati važnost i značajke te trendove voćarske proizvodnje u kontekstu domaće i svjetske proizvodnje voća. Pismeni ispit
Ustanoviti i ocijeniti pomološke karakteristike pojedinih sorata i identificirati poželjni tip sorte Pismeni ispit
Definirati i opisati zahtjeve pojedinih vrsta i sorata voća prema uvjetima okoliša Pismeni ispit
Odabrati i za uzgoj preporučiti voćne vrste i sorte koje odgovaraju specifičnim agroekološkim uvjetima te procijeniti agronomska svojstva novih sorata Pismeni ispit
Preporučiti prikladan rok i tehnologiju uzgoja pojedine voćne vrste obzirom na lokaciju i namjenu proizvodnje Pismeni ispit
Pripremi i prezenti seminarski rad na zadanu temu u suradnji s grupom Seminar

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje nastave u skladu s definiranim tjednim planom, održavanje konzultacija, održavanje ispita u objavljenim terminima. Vođenje evidencije o dolasku studenata na nastavu. Ocjenjivanje u skladu s definiranim kriterijima. Izvođenje terenskih vježbi, vježbi u praktikumu i seminara.

Obveze studenta

Redovito prisustvovanje na nastavi i izvršavanje datih zadataka. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja, vježbi i terenske nastave te izrada seminara.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit I 40% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 30 1
Pismeni ispit II 40% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 30 1
Priprema i prezentacija seminarskih radova 20% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
8 60 2
Prisustvo na nastavi 0 28 60 2
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pismeni ispit I Ispit obuhvaća cjelovit nastavni program s 20 pitanja. Za prolaz studenti moraju imati minimalno 60% od ukupnog broja bodova. Redovni ispitni rokovi. Prijavljuje se u sustavu ISVU Ako je pisani ispit negativan, student ponovno pristupa pismenom ispitu na jedan od ponuđenih ispitnih rokova.
Pismeni ispit II Ispit obuhvaća cjelovit nastavni program s 20 pitanja. Za prolaz studenti moraju imati minimalno 60% od ukupnog broja bodova. Redovni ispitni rokovi. Prijavljuje se u sustavu ISVU Ako je pisani ispit negativan, student ponovno pristupa pismenom ispitu na jedan od ponuđenih ispitnih rokova.
Priprema i prezentacija seminarskih radova Student izrađuje prezentaciju. Seminarski radovi rade se u skupinama od 3 do 5 studenata. Ocjenjuje se – kvaliteta sadržaja, timski rad, prezentacijske vještine i poznavanje obrađene teme, te izrada rada u skladu sa uputama i predaja rada u dogovorenom roku. 12. i 13. tjedan nastave u semestru Nije moguće

Tjedni plan nastave

 1. Uvod, značenje, korištenje i rasprostranjenost voćnih vrsta,njihova biološka svojstva P Podjela voćnih vrsta V
 2. Sustavi održive proizvodnje kontinentalnih voćnih vrsta P Tehnološke specifičnosti i izbor proizvodnog prostora V Integrirana i organska proizvodnja voća S
 3. Fiziologija jezgričavih voćnih vrsta P Osobine gospodarski važnih podloga i sorata V
 4. Tehnologija proizvodnje jabuka P Specifičnosti tehnologija proizvodnje voća za različite namjene V
 5. Tehnologija proizvodnje kruške P Osobine gospodarski važnih podloga i sorata V
 6. Dunja, mušmula, oskoruša – fiziologija i proizvodnja P Ekološki utjecaji i gospodarski važne sorte V Primjer voćnjaka s opisom tehnologije za jezgričave voćne vrste S
 7. Fiziologija koštičavih voćnih vrsta P. Ekološki utjecaji i sustavi uzgoja V
 8. Tehnologija proizvodnje breskve i nektarine P Osobine gospodarski važnih podloga i sorata V
 9. Tehnologija proizvodnje marelica P Ekološki utjecaji i gospodarski važne sorte V
 10. Tehnologija proizvodnje trešnje P Ekološki utjecaji i gospodarski važne sorte V
 11. Tehnologija proizvodnje višnje P Ekološki utjecaji i gospodarski važne sorte V Primjer voćnjaka s opisom tehnologije za koštičave voćne vrste S
 12. Tehnologija proizvodnje lješnjaka P,V,S
 13. Tehnologija proizvodnje oraha P,V,S
 14. Tehnologija proizvodnje kestena P,V,S
 15. Tehnologija proizvodnje ostalih lupinastih voćnih vrsta P,V,S

Obvezna literatura

 1. Faust, M. 1989. Physiology of Temperate Zone Fruit Trees. John Wiley & Sons. New York
 2. Ferree, D.C., Warrington, I.J (eds.) 2003. Apples: Botany, Production and Uses. CABI Publishing. ISBN 0-85199-592-6
 3. Gliha, R. 1997. Sorte krušaka u suvremenoj proizvodnji. Fragaria – Zagreb. ISBN 953-97191-0-0
 4. Jackson, D., Looney, N.E. (eds.) 1999. Temperate and Subtropical Fruit Production. CABI Publishing. ISBN 0-85199-271-4
 5. Webster, A.D., Looney, N.E. (eds.) 1996. Cherries: Crop Physiology, Production and Uses. CABI Publishing. ISBN 0-85198-936-5

Preporučena literatura

 1. Pennsylvania Tree Fruit Production Guide. http://tfpg.cas.psu.edu/introduction/pdf.htm
 2. Frutticoltura speciale. REDA – Roma. 1991.
 3. Westwood, M.N. 1978. Temperate-zone Pomology. W.H. Freeman (ed.)
 4. Mišić, P. 1996. Šljiva. Partenon – Beograd. ISBN 86-7157-159-9.
 5. Friedrich, G., Neumann, D., Vogl. M. (eds.) 1986. Physiologie der Obstgeholze. Akademie-Verlag. Berlin

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.