Ispiši

Voćarstvo 2 (169744)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Program modula Voćarstvo 2 omogućit će studentima stjecanje znanja iz područja tehnologije uzgoja voćarskih kultura. Navedeni modul daje studentima znanje o gospodarski važnim jezgrićavim, koštivoćavim, lupinastim i jagodastim voćnim vrstama. Obrađuju se i izvorne vrste koje sudjeluju u stvaranju podloga i sorata.
Predavanja i vježbe omogućit će studentima usvajanje znanja o ekološkim čimbenicima za uzgoj, biološkim svojstvima vrsta, sorata i podloga kao i osnove fiziologije rasta i rodnosti voćaka.
U svakom od programskog dijela obrađuje se slijedeće cjeline: proizvodnja u Svijetu i Hrvatskoj, botanička pripadnost, ekološki čimbenici proizvodnje, cvatnja i oplodnja, tehnologija uzgoja-podloge, sortiment i uzgojni oblici. Programski dijelovi modula su slijedeći:
1) Jezgrićave voćne vrste (Pomoideae): jabuka, kruška, dunja, mušmula i oskoruša
2) Koštićave voćne vrste (Prunoideae): šljiva, trešnja, višnja, marelica, breskva i nektarina
3) Lupinaste i jagodaste voćne vrste: lijeska, orah, kesten, jagoda, malina, kupina, borovnica, ribiz i dr.
Polaganje ispita se provodi preko parcijalnih testova znanja ili završnog ispita te dva seminarska rada.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Hortikultura (Obvezni predmet, 4. semestar, 2. godina)
 • Prijediplomski studij / Agrarna ekonomika (Izborni predmet, 6. semestar, 3. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 26
Laboratorijske vježbe: 26
Seminar: 8

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja iz tehnologije uzgoja temeljenog na odabiru voćne vrste-sorte i podloge u određenim ekološkim uvjetima uzgoja

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  U sklopu laboratorijskih vježbi izvodi se 13 vježbi gdje se detaljnije prolazi kroz osobine vodećih sorata voćnih vrsta. Laboratorijske vježbe se provode u skupinama (četiri skupine od 25 do 30 studenata).
 • Seminari
  Seminari su vezani za određen zadatak iz tehnologije uzgoja jezgričavih, koštičavih i jagodastih voćnih vrsta. Stjecanje vještina (PBL problem-based learning; učenje na temelju rješavanja problema u grupi)- skupine (6-10 studenata) samostalno rješavaju zadanu problematiku i prezentiraju svoje rješenje.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
definirati povezanost ekoloških čimbenika na lokaciji sa ekološkim čimbenicima za uzgoj određene voćne vrste Kolokviji, Pismeni
objasniti povezanost cvatnje, oplodnje i plodonošenja u tekućoj i narednoj vegetacijskoj godini veznih za određenu voćnu vrstu Kolokviji, Pismeni
opisati pomološka svojstva voćnih vrsta kao i njihov vodeći sortiment u proizvodnji Kolokviji, Pismeni
opisati osobine podloga Kolokviji, Pismeni
isplanirati tehnologiju uzgoja za voćne vrste Kolokviji, Pismeni
prezentirati suvremenu tehnologiju određene voćne vrste Seminar

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje nastave u skladu s definiranim tjednim planom. Dostupnosti nastavnih materijala, obavijesti vezane za kolegij kao i redovita komunikacija sa studentima pomoću elektroničkih medija te predviđenih tjednih konzultacija. Održavanje kolokvija i ispita u objavljenim terminima, ocjenjivanje u skladu s definiranim kriterijima. Izvođenje predavanja, vježbi i seminara.

Obveze studenta

Redovito prisustvovanje na predavanjima, vježbama i seminarima. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje nastave te izrada seminara.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit I 25% 0-60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
14 30 1
Pismeni ispit II 25% 0-60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 30 1
Pismeni ispit III 16,5% 0-60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
18 30 1
Priprema i prezentacija seminarskih radova (1. SEM RAD -8,5%) (2. SEM RAD-8,5 %) (3. SEM. RAD-16,5%) 33,5 % 0-60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
8 30 1
Prisustvo na nastavi 0 60 60 2
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
II Kolokvij Kolokvij obuhvaća gradivo koštičavih voćnih vrsta - Nije moguća
III kolokvij Kolokvij obuhvaća gradivo lupinastih i jagodastih voćnih vrsta - Nije moguća
Pismeni ispit Ispitu mogu pristupiti studenti koji su podmirili sve navedene obveze do izlaska na ispit. Ispit obuhvaća cjelovit nastavni program. Ispitno gradivo je obuhvaćeno materijalima i literaturom. Redovni ispitni rokovi. Prijavljuje se u sustavu ISVU Ako je pisani ispit negativan, student ponovno pristupa pismenom ispitu na jedan od narednih ispitnih rokova.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod, značenje, korištenje i rasprostranjenost voćnih vrsta, njihova biološka svojstva P Podjela voćnih vrsta, upoznavanje s deskriptorima u voćarstvu L Deskriptori i svojstva koja oni opisuju S
 2. Jezgičave voćke – korištenje, rasprostranjenost, biološka svojstva. Jabuka-tehnologija uzgoja, biološka svojstva, podloge, sorte P Jabuka – pomologija s naglaskom na kvalitativna svojstva L
 3. Kruška- tehnologija uzgoja, biološka svojstva, podloge, sorte P Kruška – pomologija s naglaskom na kvalitativna svojstva L
 4. Dunja, mušmula, oskoruša - tehnologija uzgoja, biološka svojstva, podloge, sorte P Dunja, mušmula, oskoruša - pomologija s naglaskom na kvalitativna svojstva L Primjer voćnjaka s opisom tehnologije za jezgričave voćne vrste S
 5. Međuispit (kolokvij I) –Jezgričave voćke
 6. Koštićave voćke - korištenje, rasprostranjenost, biološka svojstva. Šljiva-tehnologija uzgoja, biološka svojstva, podloge, sorte P Šljiva - pomologija s naglaskom na kvalitativna svojstva L
 7. Breskva i nektarina –tehnologija uzgoja, biološka svojstva, podloge, sorte P Breskva i nektarina – pomologija s naglaskom na kvalitativna svojstva L
 8. Marelica -tehnologija uzgoja, biološka svojstva, podloge, sorte P Marelica – pomologija s naglaskom na kvalitativna svojstva L
 9. Trešnja tehnologija uzgoja, biološka svojstva, podloge, sorte P Trešnja – pomologija s naglaskom na kvalitativna svojstva L
 10. Višnja – tehnologija uzgoja, biološka svojstva, podloge, sorte P Višnja– pomologija s naglaskom na kvalitativna svojstva L Primjer voćnjaka s opisom tehnologije za koštičave voćne vrste S
 11. Međuispit (kolokvij II) –Koštičave voćke
 12. Jagodaste voćke – korištenje, rasprostranjenost, biološka svojstva. Jagoda - tehnologija uzgoja, biološka svojstva, sorte P Jagoda - pomologija s naglaskom na kvalitativna svojstva L
 13. Malina, kupina, borovnica, brusnica, ribiz i manje značajne vrste - tehnologija uzgoja, biološka svojstva, sorte P Jagodasto i lupinasto voće – tehnologija proizvodnje i upoznavanje s vrstama L (terenska nastava) Nove tehnologije proizvodnje jagodastog voća - S
 14. Lupinaste voćke - korištenje, rasprostranjenost, biološka svojstva. Orah, lijeska i kesten - tehnologija uzgoja, biološka svojstva, podloge, sorte P Orah i lješnjak - pomologija s naglaskom na kvalitativna svojstva L
 15. Prezentacija seminarskog rada – S Međuispit (kolokvij III) – Jagodaste i lupinaste voćke

Obvezna literatura

 1. Westwood, M.N. 1978. Temperate-zone Pomology. W.H. Freeman (ed.)
 2. Gliha, R. 1997. Sorte krušaka u suvremenoj proizvodnji. Fragaria – Zagreb. ISBN 953-97191-0-0
 3. Jackson, D., Looney, N.E. (eds.) 1999. Temperate and Subtropical Fruit Production. CABI Publishing. ISBN 0-85199-271-4
 4. Mišić, P. 1996. Šljiva. Partenon – Beograd. ISBN 86-7157-159-9
 5. Miljković, I. 1991. Suvremeno voćarstvo. Znanje –Zagreb.

Preporučena literatura

 1. Pennsylvania Tree Fruit Production Guide. http://tfpg.cas.psu.edu/introduction/pdf.htm
 2. Frutticoltura speciale. REDA – Roma. 1991.
 3. Fischer, M. 1995. Farbatlas Obstsorten. Stuttgart, Ulmer GmbH & Co.
 4. Ferree, D.C., Warrington, I.J (eds.) 2003. Apples: Botany, Production and Uses. CABI Publishing. ISBN 0-85199-592-6
 5. Webster, A.D., Looney, N.E. (eds.) 1996. Cherries: Crop Physiology, Production and Uses. CABI Publishing. ISBN 0-85198-936-5

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • B016580 - ARBORICOLTURA SPECIALE E FRUTTICOLTURA, Università degli Studi di Firenze

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.