Ispiši

Štetočinje povrća (157345)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Nastava iz predmeta Štetočinje povrća sastoji se od tri cjeline ili nastavna područja:
1. Fitopatološkog - opisuju se bolesti povrća (mikoze, bakterioze, viroze i dr.) te njihovo suzbijanje
2. Zoološkog (entomologija, akarologija i dr.) – opisuju se štetnici povrća (kukci, grinje, nematode i dr.) te njihovo suzbijanje
3. Herbološkog - nastavni program obuhvaća korovne vrste (osobito specifične za kulturu) i štete od korova. Zasebno se obrađuje opća problematika suzbijanja korova u povrću s gledišta načina i cilja uzgoja, vremena sjetve/sadnje, značajki kulture i ograničenog izbora herbicida. Problematika se obrađuje na primjeru mogućnosti suzbijanja korova u značajnim povrćarskim kulturama (luk, kupus, rajčica, paprika, mrkva).
U predavanjima se detaljno daje prikaz ekonomsko važnih štetočinja na najvažnijim kultiviranim vrstama povrća (rajčica, paprika, luk, salata, kupusnjače, mahunarke i dr.) u Hrvatskoj. Objašnjavaju se simptomatologija i uzrok bolesti, daje se opis štetnika i korova te obrađuju načini njihovog suzbijanja. U sklopu terenskih vježbi studenti posjećuju proizvodne nasade povrća.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Hortikultura / Povrćarstvo (Izborni predmet, 4. semestar, 2. godina)

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 24
Terenske vježbe: 6

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69%
Dobar (3): 70-79%
Vrlo dobar (4): 80-89%
Izvrstan (5): 90-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje nastave

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za prepoznavanje najvažnijih štetočinja (bolesti, štetnici i korovi) na povrću koje je zastupljeno u proizvodnji na području Hrvatske te s načinima suzbijanja štetočinja u skladu s principima ekonomski i ekološki prihvatljivih mjera zaštite, u različitim sustavima uzgoja i proizvodnje povrća.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
  Rad u grupama do 8 studenata

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati najvažnije bolesti na povrću na temelju njihove simptomatologije i procijeniti intenzitet zaraze Pismeni ispit iz fitopatološkog dijela modula
Odrediti i provesti ekonomski i ekološki prihvatljive mjere suzbijanja utvrđenih bolesti Pismen ispit iz fitopatološkog dijela modula
Prepoznati najvažnije štetnike na povrću na temelju simptoma oštećenja biljaka i morfologije štetnika i procijeniti intenzitet napada štetnika Pismeni ispit iz entomološkog dijela modula
Odrediti i provesti ekonomski i ekološki prihvatljive mjere suzbijanja utvrđenih štetnika Pismeni ispit iz entomološkog dijela modula
Prepoznati najvažnije korove u nasadima povrća i procijeniti njihovu zastupljenost Pismeni ispit iz herbološkog dijela modula
Odrediti ekonomski i ekološki prihvatljive mjere suzbijanja korova Pismeni ispit iz herbološkog dijela modula

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pisanje pismenog ispita nakon odslušanih predavanja iz fitopatološkog dijela 33,3 do 59 %
60-69 %
70-79 %
80-89 %
90-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
9 30 1
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pisanje pismeng ispita iz entomološkog dijela nakon odslušanih predavanja iz entomološkog dijela modula 33,3 do 59 %
60-69 %
70-79 %
80-89 %
90-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
9 30 1
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pisanje pismenog ispita iz herbološkog dijela nakon odoslušanih predavanja iz herbološkog dijela modula 33,3 do 59 %
60-69 %
70-79 %
80-89 %
90-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
6 30 1
Ukupno 100 do 59 % 60-69 % 70-79 % 80-89 % 90-100 % do 59% - nedovoljan 1 60-69 % - dovoljan 2 70-79 % - dobar 3 80-89 % - vrlodobar 4 90-100 % - odličan 5 30 90 3

Tjedni plan nastave

 1. P - Uvod - Silabus modula - Općenito o bolestima povrća - uvod u fitopatološki dio - Općenito o modulu. Silabus - ciljevi modula, ishodi učenja, organizacija nastave i dr. Važnost poznavanja štetočinja u uzgoju povrća, općenito o bolestima povrća .
 2. P - Bolesti povrća iz porodice Solonaceae - Simptomatologija, etiologija i mjere suzbijanja bolesti povrća iz porodice Solonaceae (pomoćnice) - rajčica, paprika, krumpir i dr.
 3. P - Bolesti povrća iz porodice Brassicaceae - Simptomatologija, etiologija i mjere suzbijanja bolesti povrća iz porodice Brassicaceae (kupusnjače ili krstašice) - kupus, kelj, cvjetača, brokula, rotkva, hren i dr.
 4. P - Bolesti povrća iz porodice Apiaceae - Simptomatologija, etiologija i mjere suzbijanja bolesti povrća iz porodice Apiaceae (štitarke) kao što su mrkva, peršin, celer i dr.
 5. P - Bolesti povrća iz porodice Liliaceae - Simptomatologija, etiologija i mjere suzbijanja bolesti povrća iz porodice Liliaceae (lukovi) - luk, poriluk, češnjak i dr.
 6. P - Bolesti povrća iz porodice Fabaceae - Simptomatologija, etiologija i mjere suzbijanja bolesti povrća iz porodice Fabaceae (leguminoze) - grah, grašak, bob i dr.
 7. P - Bolesti povrća iz porodice Asteraceae - Simptomatologija, etiologija i mjere suzbijanja bolesti povrća iz porodica Asteraceae (glavočike)- salata, radiči, artičoka i dr.
 8. P - Bolesti povrća iz porodice Cucurbitaceae - Simptomatologija, etiologija i mjere suzbijanja povrća iz porodice Cucurbitaceae tikvenjače) - krastavac, dinja, lubenica, tikve i dr.
 9. P - Uvodni entomološki dio; štetnici povrća iz reda Thysanoptera i reda Heteroptera - Najvažniji štetnici (biologija, ekologija i suzbijanje) na povrću iz reda Thysanoptera i podreda Heteroptera
 10. P - Štetnici povrća iz podreda Homoptera - Najvažniji štetnici (biologija, ekologija i suzbijanje) na povrću iz podreda Homoptera – natporodice: Psylloidea, Aleyroidea; Cicadoidea; Aphidoidea
 11. P - Štetnici povrća iz reda Hymenoptera i Coleoptera - Najvažniji štetnici (biologija, ekologija i suzbijanje) na povrću iz reda Hymenoptera i reda Coleoptera
 12. P - Štetnici povrća iz reda Lepidoptera - Najvažniji štetnici (biologija, ekologija i suzbijanje) na povrću iz reda Lepidoptera
 13. P - Uvodni herbološki dio - općenito o korovima i primjeni herbicida - Problematika suzbijanja korova u povrtnim kulturama. Zakonska regulativa EU i RH koja se odnosi na primjenu herbicida u malim kulturama, malim i bitnim namjenama. Prikaz načina rješenja problema male namjene herbicida («minor uses») u zemljama u SAD i u EU i usporedba s RH
 14. P - Vrste korova u povrću - Suzbijanje korova u povrtnim kulturama na primjeru važnijih povrtnih kultura (luk, kupus, rajčica, paprika, mrkva)
 15. P - Suzbijanje korova u povrću - Suzbijanje korova u povrtnim kulturama na primjeru važnijih povrtnih kultura (luk, kupus, rajčica, paprika, mrkva) V - Terenske vježbe - Obilazak proizvodnih nasada povrća i upoznavanje s problematikom pojave bolesti, štetnika i korova u uzgoju povrća

Obvezna literatura

 1. Maceljski i sur., (2004): Štetočinje povrća. Zrinski d.d. Čakovec
 2. Nastavni materijali na sveučilišnom programu Merlin

Preporučena literatura

 1. Ponti, I., F, Laffi (1990): Mallattie critogamiche dele piante ortive. Shede fitopatologiche. Edicioni lnformatore Agrario. Verona.
 2. Agrios, G. N. (2005): Plant Pathology, Elsevier Academic Press. London. Velika Britanija.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Patologia vegetale speciale. Facolta di Agraria, Universita degli studi di Bari. Italija.
 • Specijalna fitopatologija. Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Mostaru. BiH.
 • Specijalna entomologija. Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Mostaru. BiH.
 • Bolesti i štetočine hortikulturnih biljaka. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu. Srbija.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.