Ispiši

E-marketing u agrobiznisu (132811)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Internet i ostale informacijske tehnologije su stvorile novi okvir za razvoj marketinških aktivnosti. Cilj ovog predmeta je nadograditi studentska znanja iz marketinga sa suvremenim marketinškim on-line alatima i planovima, te omogućiti studentima primjenu navedenih znanja u praksi. Posebna pažnja će se posvetiti on-line ponašanju potrošača, izradi učinkovitih on-line sadržaja i definiranju e-marketinškog plana u sektoru agrobiznisa.

Programski dijelovi modula su:
Specifičnosti i okruženje e-marketinga
Potrošači u e-okruženju i istraživanje tržišta
Izrada web stranica
E-mail marketing
On-line oglašavanje
Društvene mreže
Mobilno oglašavanje
E-marketinška strategija i plan

Polaganje ispita se provodi preko istraživanja i seminarskog rada.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Agrarna ekonomika (Izborni predmet, 6. semestar, 3. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R2

E-učenje: R2

Sati nastave: 29
Seminar: 31

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80 %
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito sudjelovanje u nastavi.

Opće kompetencije

Po uspješnom završetku predmeta studenti će moći izraditi e-marketinški plan iz područja agrobiznisa.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe na računalu
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Razumjeti kontekst E-marketinga pismeni ispit, seminarski rad
Razumjeti kako provesti istraživanje tržišta u e-okruženju pismeni ispit, seminarski rad
Opisati marketinške mogućnosti koje pruža e-okruženje pismeni ispit, seminarski rad
Prepoznati specifičnosti marketinga u e-okruženju pismeni ispit, seminarski rad
Objasniti specifičnosti istraživanje tržišta u e-okruženju pismeni ispit, seminarski rad
Identificirati alate koji se koriste u e-marketingu pismeni ispit, seminarski rad
Izraditi i prezentirati e-marketinški plan iz područja agrobiznisa seminarski rad

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja
Pomoć pri izradi seminarskih radova
Ocjenjivanje studentskih seminara i ispita

Obveze studenta

Sudjelovanje u nastavi
Izrada seminarskog rada

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminarski rad 60% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
31 100 4
Usvojenost programskog sadržaja - pismeni ispit 40% 29 80 2
UKUPNO 100% 60 180 6

Način ocjenjivanja - Polaganja ispita

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u modul. Osnove marketinga – ponavljanje
 2. Specifičnosti e-marketinga u odnosu na klasični marketing, definiranje okruženja e-marketinga
 3. Specifičnosti on-line istraživanja tržišta, postupak istraživanja; Metode prikupljanja podataka i analiza podataka u e-okruženju
 4. Specifičnosti ponašanja potrošača u e-okruženju; Segmentacija potrošača i pozicioniranje u e-okruženju
 5. Osnovni pojmovi i koncepti, alati za izradu web stranica; Planiranje i dizajniranje web stranica; Analiza uspješnih web stranica iz područja agrobiznisa
 6. Osnovni pojmovi u e-mail marketingu, izrada e-mail promidžbenih poruka; Mogućnosti za e-mail oglašavanje i primjeri iz agrobiznisa;
 7. Optimizacija za pretraživače
 8. Oglasi na Facebooku, Twitteru, portalima; Izrada on-line oglasa
 9. Osnovni pojmovi i koncepti; dostupne društvene mreže; Marketing na Facebooku, Twitteru, Google+
 10. Primjeri uporabe društvenih mreža u marketinške svrhe iz područja agrobiznisa
 11. Oblježja i prednosti mobilnog oglašavanja; Primjeri mobilnog marketinga
 12. Definiranje e-marketinške strategije i plana; Analiza slučaja - e-marketinška strategija i plan
 13. Etika i zakonodavstvo u e-marketingu
 14. Izrada seminarskog rada
 15. Prezentacija seminarskih radova, završni ispit

Obvezna literatura

 1. Ružić, Drago; Biloš, Antun; Turkalj, Davorin (2009): E-marketing, Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku
 2. Rob Stokes (2011): E-marketing, The esential guide to digital marketing, 4th edition, Quirk (Pty) Ltd
 3. Jennifer-Claire V. Klotz (2002): How to direct-market farm products on the Internet, U.S. Dept. of Agriculture, Agricultural Marketing Service, Transportation and Marketing Programs, Marketing Services Branch
 4. Materijali pripremljeni za nastavu

Preporučena literatura

 1. Judy Strauss; Raymond Frost (2012.) E-Marketing, Sixth Edition, Prentice Hall
 2. Vatroslav Škare (2011). Internetski marketing obnovljeni separat poglavlja 19 u knjizi. Previšić, J., Ozretić Došen, Đ. (ur.): Marketing, Adverta, Zagreb, 2004.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • • E-Business in der Agrar- und Ernährungswirtschaft, BOKU, Wien, Austria

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.