Ispiši

Očuvanje biljnih genetskih izvora (144328)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Proizvodnja hrane i drugih poljoprivrednih proizvoda izravno ovisi o biljnim genetskim izvorima iskorištenima u svrhu oplemenjivanja novih, visokoprinosnih kultivara, visoke kakvoće i otpornih na bolesti. Svrha modula je upoznati studente s teoretskom osnovom i praktičnim metodama očuvanja održive upotrebe biljnih genetskih izvora. Predavanja će obuhvatiti značenje bioraznolikosti i agrobioraznolikosti i njihovu ulogu u ekosustavima, evoluciju i raznolikosti kultiviranih biljnih vrsta, upotrebu biljnih genetskih izvora, genetsku eroziju, strategije očuvanja kao i prikupljanje i očuvanje biljnih genetskih izvora. Studenti će se upoznati s praktičnim aspektima rada banaka biljnih gena uključujući opis i procjenu svojstava kao i dokumentaciju primki.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Diplomski studij / Biljne znanosti (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 40
Auditorne vježbe: 12
Seminar: 8

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Studenti dobivaju detaljna saznanja o teoretskim i praktičnim aspektima očuvanja i održive upotrebe biljnih genetskih izvora.

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
  studenti se upoznaju s metodama očuvanja biljnih genetskih izvora
 • Seminari
  kroz seminare studenti se upoznaju sa strukturom baza podataka te mogućnostima i načinima njihovog pretraživanja, te očuvanjem biljnih genetskih izvora u Republici Hrvatskoj

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati sastavnice biološke raznolikosti, objasniti strukturu biljnih genetskih izvora, te njihove vrijednosti i razloge za očuvanje Usmeno i pismeno
Objasniti uzroke i posljedice genetskog uskog grla, genetske ranjivosti i genetske erozije, te dati primjere neracionalne upotrebe biljnih genetskih izvora Usmeno i pismeno
Analizirati evoluciju kulturnih biljnih vrsta na temelju centara podrijetla, centara raznolikosti i načina rasprostiranja Usmeno i pismeno
Osmisliti strategiju očuvanja biljnih genetskih izvora imajući na umu biološka svojstva vrste odnosno biljnog materijala Usmeno i pismeno
Utvrditi ciljeve i zadatke banaka biljnih gena, organizirati ekozemljopisni pregled i prikupljanje biljnih genetskih izvora, provesti opis i procjenu svojstava primki, koristiti dokumentacijsko-informacijski sustav u bankama biljnih gena, te objasniti metode pospješivanja upotrebe biljnih genetskih izvora u oplemenjivanju bilja Usmeno i pismeno

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, auditornih vježbi i seminara.

Obveze studenta

Sudjelovanje u nastavi.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usvojenost programskog sadržaja - Pismeni ispit 50% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
Usvojenost programskog sadržaja - Usmeni ispit 50 % <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Sastavnice biološke raznolikosti (P): uvod u modul; biološka raznolikost - definicija i sastavnice; raznolikost ekosustava; raznolikost vrsta; unutarvrsna raznolikost; razine ekološke organizacije; ugroženost staništa; zaštićena područja.
 2. Raznolikost vrsta (P): raznolikost vrsta; nomenklatura i klasifikacija; broj biljnih vrsta na Zemlji; endemizam; kriteriji procjene i kategorije ugroženosti biljnih vrsta; Crvena knjiga; zaštićene svojte; endemi hrvatske flore .
 3. Unutarvrsna raznolikost (P): biljni genetski izvori za prehranu i poljodjelstvo; analiza biljne raznolikosti na morfološkoj, agronomskoj i genetskoj razini; struktura biljnih genetskih izvora; vrijednost biljnih genetskih izvora i razlozi za očuvanje.
 4. Tendencije razvitka moderne poljoprivrede (P): tendencije razvitka moderne poljoprivrede; gubitak biljnih genetskih izvora; genetsko usko grlo; genetska ranjivost; opasnosti od genetske ranjivosti; uzroci genetske erozije; promjene poljodjelske prakse
 5. Kulture koje prehranjuju čovječanstvo (P): broj biljnih vrsta na Zemlji; gospodarski važne biljne vrste; glavne, sporedne i zapostavljene kulture; regionalno važne prehrambene kulture; izdržavajuće i isplative kulture; neracionalna upotreba biljnih genetskih izvora.
 6. Evolucija kulturnih biljnih vrsta (P): udomaćenje kulturnih biljnih vrsta; centri podrijetla kulturnih biljnih vrsta po N. I. Vavilovu; centri raznolikosti; centri i ne-centri po J. R. Harlanu; klasifikacija kultura na temelju centara podrijetla i načina rasprostranjenja.
 7. Strategije očuvanja biljnih genetskih izvora (P): izbor strategije očuvanja biljnih genetskih izvora; način razmnažanja; način spolnog razmnažanja; tip sjemena; očuvanje ex situ; očuvanje in situ; genetska erozija i održiva upotreba biljnih genetskih izvora.
 8. Očuvanje ex situ (A): čuvanje sjemena; kategorije sjemenskih kolekcija; postupci sa sjemenom unutar banaka gena; čuvanje in vitro; krioprezervacija; čuvanje DNA; poljske banke gena; čuvanje polena.
 9. Očuvanje in situ (A): prednosti i nedostaci očuvanja biljnih genetskih izvora in situ; genetski rezervati; nacionalni parkovi i zaštićena područja; očuvanje inter situ; očuvanje primitivnih varijeteta unutar tradicionalnih poljodjelskih sustava.
 10. Ciljevi i zadaci banaka biljnih gena (P): ciljevi i zadaci banaka biljnih gena; ekozemljopisni pregled i prikupljanje biljnih genetskih izvora; prikupljačke ekspedicije; etnobotanička istraživanja; tradicionalno poznavanje i upotreba biljnih vrsta; tradicionalno poljodjelstvo.
 11. Opis i procjena svojstava primki (P): opis i procjena svojstava primki; kvalitativna i kvantitativna svojstva; liste deskriptora; svojstva i kategorije; analiza primki na morfološkoj, agronomskoj, biokemijskoj i molekularnoj razini.
 12. Dokumentacijsko-informacijski sustav u bankama biljnih gena (S): struktura baza podataka; svjetski informacijski sustav o biljnim genetskim izvorima; internacionalne i nacionalne baze podataka; hrvatska baza podataka o biljnim genetskim izvorima; pretraživanje baza podataka.
 13. Upotreba biljnih genetskih izvora u oplemenjivanju bilja (P): upotreba biljnih genetskih izvora u oplemenjivanju bilja; izvori poželjnih gena; metode upotrebe egzotične germplazme u oplemenjivanju; studije slučaja: uspješna upotreba divljih srodnika kultiviranih biljnih vrsta u oplemenjivanju bilja.
 14. Pospješivanje upotrebe biljnih genetskih izvora (A): razlozi nedovoljnog korištenja prikupljenih biljnih genetskih izvora u oplemenjivanju bilja; predoplemenjivanje; introgresija i inkorporacija; izrada sržnih kolekcija - metode i strategije odabira.
 15. Biljni genetski izvori u Hrvatskoj (S): očuvanje biljnih genetskih izvora u RH; zakonodavstvo i međunarodni ugovori; Povjerenstvo za biljne genetske resurse RH; Nacionalni program očuvanja biljnih genetskih izvora; radne skupine

Obvezna literatura

 1. Karlović, Ksenija, Dejdar, V., Kolak, I., Šatović, Z. (2001). Varijabilnost morfoloških i agronomskih svojstava primki bosiljka (Ocimum spp.). –u: Sjemenarstvo, 5-6: 335-343.
 2. Kolak, I., Šatović, Z. (1996). Očuvanje biljnih genetskih izvora. –u: Sjemenarstvo, 5-6: 423-432.
 3. Kolak, I., Šatović, Z., Rukavina, H. (1996). Banka biljnih gena u informacijsko-komunikacijskim sustavima. –u: Sjemenarstvo, 3-4: 253-260.
 4. Orlandini, S., Kolak, I., Šatović, Z., Rukavina, H. (1996). Prikupljanje germplazme krupnosjemenih mahunarki za potrebe hrvatske banke biljnih gena. –u: Sjemenarstvo, 5-6: 399-415
 5. Šatović, Z., Kolak, I. (1995). Međunarodno zakonodavstvo s područja zaštite biološke raznolikosti: Program za 21. stoljeće i Konvencija o biološkoj raznolikosti. –u: Sjemenarstvo, 6: 485-516.

Preporučena literatura

 1. Ellis, R.H., Hong,T.D., Roberts, E.H. (1985). Handbook of seed technology for genebanks (2 Vol.). Rome: IBPGR.
 2. The state of the world&#39;s plant genetic resources for food and agriculture: 2nd report of the World&#39;s plant genetic resources for food and agriculture.(2010). Rome : FAO .
 3. Fowler, C., Mooney, P. (1990). Shattering food, politics, and the loss of genetic diversity. Tuscon: University of Arizona Press.
 4. Frankel, O.H., Brown, A.H.D., Burdon, J.J. (1995). The conservation of plant biodiversity. Cambridge: Cambridge University Press.
 5. Guarino, L., Ramanatha Rao, V., Reid, R. eds. (1995). Collecting plant genetic diversity: technical guidelines. Wallingford: CAB International.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Evolution of Crop Plants, University of Davis
 • Plant Genetic Conservation, The University of Birmingham

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.