Ispiši

Proizvodnja ovčjeg i kozjeg mlijeka (144512)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

U Hrvatskoj je proizvodnja i prerada ovčjeg i kozjeg mlijeka sve interesantnija. Stoga je važno studente diplomskog studija upoznati s gospodarskom važnošću ovaca i koza u proizvodnji mlijeka; s najučinkovitijim pasminama i genotipovima u proizvodnji mlijeka; s nasljeđivanjem pojedinih osobina mliječnosti i selekcijom za mlijeko; tipovima i oblicima ovčjeg i kozjeg vimena; sa sustavima proizvodnje ovčjeg i kozjeg mlijeka, osobito s intenzivnom proizvodnjom. Obrazložit će im se važnost uzgojno-tehnoloških postupaka s janjadi i jaradi od partusa do odbića i pripusta, te osobito važnost primjene ranog odvajanja i odbića janjadi i jaradi u proizvodnji mlijeka. Posebno će biti obrađena hranidba ovaca i koza za mlijeko po pojedinim fiziološkim fazama, te primjena ranog odbića i hranidba jaradi i janjadi mliječnom zamjenom. Analizirat će se utjecaj genotipa (pasmine) na mliječnost, hranidbe i pojedinih fizioloških čimbenika te važnost i uloga tehnologije (čovjeka) u proizvodnji mlijeka visoke kakvoće. Mliječne farme i oprema na njima, izmuzišta i mužnja ovaca i koza nastavna su jedinica koja će se odraditi na terenu. Stečenim spoznajama student će biti osposobljen za rad u savjetodavnim službama, za voditelja farme te za doktorski studij.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 40
Laboratorijske vježbe: 10
Seminar: 6
Terenske vježbe: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Stjecanje saznanja o gospodarskoj važnosti ovaca i koza u proizvodnji mlijeka; s najučinkovitijim pasminama i genotipovima u proizvodnji mlijeka. Student je osposobljen za upravitelja i/ili tehnologa proizvodnje mlijeka, suradnika ili voditelja savjetodavne službe, za rad u srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama te za nastavak obrazovanja na doktorskom studiju.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  Laboratorijske vježbe izvode se u grupama do 10 studenata s ciljem stjecanja praktičnih znanja o proizvodnji ovčjeg i kozjeg mlijeka.
 • Terenske vježbe
  U sklopu terenskih vježbi obradit će se nastavna jedinica koja obuhvaća objekte za držanje mliječnih ovaca i koza te opremu u njima, izmuzišta te mužnju.
 • Seminari
  Tematika seminara je vezana za proizvodnju ovčjeg i kozjeg mlijeka. Studenti samostalno izrađuju seminarski rad te ga prezentiraju.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
odabrati odgovarajuću pasminu (genotip) ovaca i koza za traženu proizvodnju Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni (parcijalni) ispiti, usmeni ispit
identificirati i argumentirati kritične faze u uzgojno - tehnološkom procesu proizvodnje ovčjeg i kozjeg mlijeka Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni (parcijalni) ispiti, usmeni ispit
izraditi plan hranidbe mliječnih ovaca i koza po pojedinim fiziološkim fazama,formulirati složene probleme optimiranja hranidbe, reprodukcije, selekcije i zdravlja mliječnih ovaca i koza te sugerirati društveno i etički odgovorna rješenja, Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni (parcijalni) ispiti, usmeni ispit
organizirati, planirati i voditi proizvodnju ovčjeg i kozjeg mlijeka na farmi, nadzirati sustav kontrole proizvodnje Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni (parcijalni) ispiti, usmeni ispit
prezentirati stručne sadržaje na radionicama, seminarima ili stručnim skupovima, Seminar, sudjelovanje u raspravama tijekom nastave
argumentirano i nedvosmisleno iznositi zaključke, činjenice i znanja iz područja proizvodnje ovčjeg i kozjeg mlijeka nužnih za cjeloživotno obrazovanje i/ili nastavak obrazovanja na trećoj razini. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni (parcijalni) ispiti, usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Redovito održavanje planiranih predavanja i vježbi, laboratorijskih i terenskih. Diseminacija tema seminara, konzultacije i nadzor nad izlaganjem seminarskih radova. Pripremanje nastavnih materijala i ispitne literature, održavanje parcijalnih (pismenih) ispita i završnog (usmenog) ispita.

Obveze studenta

Student je obavezan prisustvovati izvođenju vježbi i seminara, dok se prisustvovanje predavanjima preporučuje. Student je obvezan izraditi i prezentirati seminarski rad.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni i usmeni ispit 80% <60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
54 150 5
Izrada i izlaganje seminarskog rada 20% <5 bodova
5 bodova
6-7 bodova
8-9 bodova
10 bodova
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
6 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Gospodarska važnost proizvodnje ovčjeg i kozjeg mlijeka; P(4) – globalno stanje i trendovi u proizvodnji ovčjeg i kozjeg mlijeka, brojnost i zastupljenost ovaca i koza za proizvodnju mlijeka u svijetu, stanje u mliječnom ovčarstvu i kozarstvu u RH
 2. Genotipovi ovaca i koza za proizvodnju mlijeka; P(4) – podrijetlo, rasprostranjenost, eksterijerne i proizvodne odlike najvažnijih genotipova ovaca i koza za proizvodnju mlijeka u svijetu i u nas
 3. Anatomske i fiziološke osobitosti ovaca i koza važne za proizvodnju mlijeka; P(2), V(2) – procjena dobi ovaca i koza po zubima, procjena mliječnog/mesnog tipa ovaca i koza, morfologija i tipovi ovčjeg i kozjeg vimena, prikladnost vimena (strojnoj) mužnji
 4. Anatomske i fiziološke osobitosti ovaca i koza važne za proizvodnju mlijeka; P(2), V(2) – kondicijsko stanje mliječnih ovaca i koza u pojedinim proizvodnim/fiziološkim fazama, metode procjene kondicijskog stanja ovaca i koza
 5. Nasljeđivanje i selekcija ovaca i koza za mlijeko; P(2), V(2) – osobine važne za proizvodnju mlijeka i njihovo nasljeđivanje, heritabilitet, korelacije između svojstava važnih u proizvodnji mlijeka, metode selekcije u mliječnom ovčarstvu i kozarstvu
 6. Upravljanje reprodukcijom ovaca i koza u proizvodnji mlijeka; P(4) - spolni ciklus i otkrivanje estrusa, organizacija i provedba pripusta u različitim sustavima proizvodnje mlijeka; sinkronizacija estrusa, pravovremeno utvrđivanje gravidnosti ovaca i koza
 7. Izračuni i planiranje proizvodnje na ovčarskoj/kozarskoj farmi; V(4) - izračuni proizvodnih i reprodukcijskih pokazatelja u stadu (indeks janjenja/jarenja, međujanjidbeni / međujaridbeni razmak, izračuni stope smrtnosti i stope remonta stada, planiranje zimskog i proljetnog janjenja/jarenja i dr.)
 8. Pismeni (parcijalni) ispit I; pojedinačno izlaganje seminarskih radova studenata - S(4).
 9. Uzgojno-tehnološki postupci s janjadi i jaradi u sustavima proizvodnje mlijeka/kombiniranim proizvodnim sustavima (mlijeko/meso) mlijeka; P(4) – organizacija janjenja/jarenja (zimsko/proljetno janjenje i jarenje), znakovi partusa, označivanje janjadi/jaradi, kupiranje repova, odbiće, principi ranog odvajanja mladunčadi, uzgoj rasplodnog podmlatka
 10. Upravljanje hranidbom ovaca za mlijeko s obzirom na stupanj intenzivnosti proizvodnje (od ekstenzivnog do intenzivnog) i proizvodni cilj (mlijeko, mlijeko/meso) – P(4)
 11. Upravljanje hranidbom koza za mlijeko s obzirom na stupanj intenzivnosti proizvodnje i proizvodni cilj (mlijeko, mlijeko/meso) – P(4)
 12. Sustavi proizvodnje ovčjeg i kozjeg mlijeka u svijetu i u Hrvatskoj; genetski i okolišni čimbenici proizvodnje i kakvoće ovčjeg i kozjeg mlijeka - P(4)
 13. Pojedinačno izlaganje seminarskih radova - S(2); sporedni proizvodi i ostale koristi ovaca i koza u proizvodnji mlijeka – P(2)
 14. Objekti i oprema u uzgoju ovaca i koza za mlijeko – P (2); najčešće bolesti i zaštita zdravlja mliječnih ovaca i koza – P(2)
 15. Terenske vježbe; V(4) – obilazak mliječnih farmi ovaca i koza prilikom čega će studenti prisustvovati strojnoj (i ručnoj) mužnji ovaca i koza, upoznavanje različitih vrsta izmuzišta i opreme na farmama

Obvezna literatura

 1. Mioč, B., Pavić, V., Sušić, V. (2007): Ovčarstvo. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.
 2. Mioč, B., Pavić, V. (2002): Kozarstvo. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.

Preporučena literatura

 1. Pulina, G. (2004): Dairy sheep nutrition. CABI Publishing, Oxfordshire, UK.
 2. Cannas, A., Pulina G. (2008): Dairy Goats Feeding and Nutrition. CAB International, Oxfordshire, UK.
 3. Gordon, I. (1997): Controlled reproduction in sheep and goat, CAB International.
 4. Jančić, S. (1969): Ovčarstvo Autorizirana skripta, Agronomski fakultet Zagreb.
 5. Fahmy, M. H. (1996): Prolific Sheep, CAB International.
 6. Mioč, B., Prpić, Z., Barać, Z., Vnučec, I. (2012): Istarska ovca – hrvatska izvorna pasmina. Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza, Zagreb

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.