Ispiši

Bakteriologija i mikologija u biotehnologiji (98343)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

U okviru modula obrađuju se područje primjene biotehnologije, povijesni pregled uloga i značaj bakteriologije, značajne taksonomske skupine arhea, bakterija i aktinomiceta i njihova primjena u području biotehnologije, značajne mikroskopske gljive i njihovi metaboliti u području biotehnologije, genetika mikroorganizama i značaj bakterijskih plazmida u prijenosu genetskog materijala, mikrobna biotehnolologija u poljoprivredi i okolišu, uvod u metagenomiku.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 44
Auditorne vježbe: 4
Seminar: 12

Izvođač predavanja
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Studenti se upoznaju s najznačajnijim i najmodernijim dostignućima u bakteriologiji i mikologiji te njihov značaj u suvremenim biotehnološkim procesima koji se primjenjuju u poljoprivrednoj praksi.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Seminari
  individualni/grupni seminarski radovi

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
definirati biotehnologiju kao novu industrijsku revoluciju te navesti područja primjene biotehnologije u različitim gospodarskim granama Aktivno sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit
prepoznati najznačajnije mikroorganizme (bakterije I gljive) koji imaju značajno mjesto u biotehnologiji odnosno koji se primjenjuju u biotehnologiji kao biokulture sa svrhom dobivanju novih biotehnoloških proizvoda Aktivno sudjelovanje u raspravama tijekom nastave,predlaganje novih seminarskih tema, seminarski rad, usmeni i pismeni ispit
navesti značaj bakterija i gljiva i njihovih metaboličkih procesa u klasičnoj i modernoj biotenologiji Aktivno sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, priprema tema i materijala studentima za izradu seminarskog rada , organizacija izlaganja seminarskih radova, individulne konzultacije vezane uz seminarski rad, evidencija prisutnosti studenata na predavanju i vježbama, praćenje aktivnosti studenata tijekom predavanja, seminara i vježbi, priprema nastavnih materijala (predavanja i seminara), konzultacije, organiziranje i održavanje pisanih, usmenih provjera znanja u toku semestra i ispitnih rokova.

Obveze studenta

Prisutnost na predavanju i vježbama, izrada pisanog seminarskog rada na osnovu predloženih tema, usmeno izlaganje, prezentacija i obrana seminarskog rada, polaganje ispita u toku semestra (kontinuirana nastava) ili u ispitnom rok

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave 44 40 1
Aktivno sudjelovanje na nastavi Korektivni bodovi 30 1
Seminarski rad (pisani materijal, izlaganje, rasprava) 20% Ocjena pisanog sadržaja
izlaganje
rasprava
Nedovoljan (1)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 40 1
Parcijalni ispit (P1) 35 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 35 1,5
Parcijalni ispit 2 (P2) 35 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 35 1,5
**Ispitni rokovi Pismeni/ usmeni ispit (P1+P2) 70 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 70 3
UKUPNO 100% 60 180 6

Način ocjenjivanja=Polaganje ispita

Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Parcijalni ispit (P1) Obuhvaća prvi programski dio predmeta: uvod u biotehnologiju, značajne vrste bakterija i gljiva u biotehnologij, fermentacije i selekcijski rad u mikrobiologiji i biotehnologiji 7.-8. tjedan Ispitni rokovi
Parcijalni ispit (P2) Obuhvaća drugi dio gradiva iz predmeta: biotehnologija u poljoprivredi, mikrobna biotehnologija u okolišu, bakterijski geni i plazmidi,metagenomika 14.tjedan Ispitni rokovi
**Ispitni rokovi Pismeni i usmeni Ukoliko student ne položi 1. i 2. Parcijalni ispit tijekom kontinuirane nastave, kompletno gradivo student polaže pismeno, dok se usmenim putem provjerava usvojenost teorije, kritičko mišljenje i mogućnost primjene usvojenih znanja u praksi Ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u biotehnologiju - Povijesne prekretnice u biotehnologiji; Područja primjene biotehnologiji;
 2. Bakteriologija u biotehnologiji – Fiziologija arhebakterija, taksonomske skupine i ekologija arhebakterija te njihova uloga u biotehnologiji
 3. Bakteriologija u biotehnologiji –taksonomske, ekološke i fiziološke skupine bakterija značajne u biotehnologiji
 4. Mikologija u biotehnologiji- značajne mikroskopske gljive i njihovi metaboliti u području biotehnologije
 5. Mikologija u biotehnologiji- značajne mikroskopske gljive i njihovi metaboliti u području biotehnologije, Uloga kvasaca i ostalih mikroorganizama u mikrobnoj biotehnologiji
 6. Fermentacije i fermentirani proizvodi bakterija i gljiva - Kemizam fermentacija; Aerobne i anaerobne fermentacije, značajne vrste mikroorganizama u dobivanju fermentiranih proizvoda u poljoprivredi
 7. Selekcijski rad u području mikrobiologije – izbor korisnih bakterijskih sojeva i vrsta za primjenu, Selekcija i uzgoj mikroorganizama, Starter kulture
 8. Bakterijski plazmidi – plazmidi i njihova primjena u biotehnologiji, vrste rodova Escerichia, Agrobacterium, Pseudomonas
 9. Genetika mikroorganizama – načini prijenosa genetskog materijala (konjugacija, transdukcija, transformacija)
 10. Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi - Primjena mikroorganizama biljnoj proizvodnji, značaj vrste Agrobacterium sp.
 11. Značajne vrste bakterija i gljiva u poljoprivredi – mikrobiološka gnojiva, poboljšivači tla, stimulatori rasta i biopreparati
 12. Biotransformacije - Primjena mikrobnih polisaharida i poliestera
 13. Biotehnologija u okolišu - Korisne vrste mikroorganizama u uklanjanju polutanata, Mikrobni mehanizmi uklanjanja organskih onečišćivača i teških metala iz tla
 14. Metagenomika – nove spoznaje o korisnim vrstama gljiva i bakterija, potencijal primjene u biotehnologiji
 15. Ispit

Obvezna literatura

 1. nastavni materijali (pdf. datoteke)
 2. Duraković, S., Redžepović, S.: Bakteriologija u biotehnologiji knjiga prva-I i II dio. Kugler 2004.
 3. Duraković, S., Duraković, L. : Mikologija u biotehnologiji, Kugler, Zagreb 2003.
 4. Barnum, S.R.: Biotechnology – an introduction. Brooks/Cole, Cengage Learning. 2005.
 5. Duraković,S., Duraković,L.: Specijalna mikrobiologija, Kugler,

Preporučena literatura

 1. Duraković, S., Redžepović, S.: Bakteriologija u biotehnologiji knjiga druga-I Idio. Kugler 2005.
 2. Grba. S.: Kvasci u biotehnološkoj proizvodnji. Plejada, Zagreb, 2010.
 3. Glazer, A.N.; Nikaido, H.: Microbial Biotechnology –fundamentals of applied microbiology. Oxford, 2005.
 4. Scragg, A. : Environmental biotechnology. Oxford, 2005.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.