Ispiši

Strateški menadžment u agrobiznisu (78523)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Modul upoznaje studente sa konceptom strateškog menadžmenta. Kroz proces oblikovanja strategija, studenti se upoznaju sa vizijom, misijom i određivanjem ciljeva poduzeća. Upoznaju se s metodama ocjenjivanja vanjskog okruženja i konkurentnosti kompanije te ocjenama snaga i slabosti kompanije. Kroz modul se obrađuju različite poslovne strategije (širenje kroz rast, spajanja i akvizicije, diversifikacija, obrambene strategije) kao i načini njihove provedbe (menadžerski aspekti), ocjene i kontrole. Analiza i odabir strategija usmjerena je na primjenu različitih matrica (SWOT, SPACE, BCG i QSPM).
Modul daje naglasak na okruženje u suvremenom agrobiznisu i mogućnosti hrvatskih kompanija na EU i svjetskom tržištu. Osim kroz predavanja, značajan udio u nastavi čini rješavanje poslovnih slučaja iz prakse.
Polaganje ispita provodi se kroz izradu strateškog plana i usmeni ispit.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R2

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 30
Auditorne vježbe: 10
Seminar: 20

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 61-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Nazočnost na nastavi. Odrađene obveze tijekom semestra (predani i izračunati zadaci za vježbu, ispunjeni zadaci s Merlina-sustava za e-učenje.

Opis

Ocjenjivanje je provodi putem od pismenog dijela ispita (uključuje detaljnu pisanu analizu studija slučaja iz strateškog menadžmenta ili izradu strateškog plana za odabranu kompaniju) i usmenog ispita.

Opće kompetencije

Upoznati studente s teoretskim i praktičnim znanjima strateškog menadžmenta. Predmet osposobljava za razumijevanje načina i oblikovanja, provedbu i ocjenu poslovne strategije poduzeća u agrobiznisu.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  Izrada matrica (SWOT, SPACE, BCG i QSPM) kao podloge strateškom odlučivanju. Primjena računalnih obrazaca dostupnih na Internetu.
 • Seminari
  Seminari se sastoje od analiza studija slučaja iz agrobiznisa. Student samostalno izrađuje strateški plan na odabranom primjeru kompanije iz agrobiznisa iz Hrvatske, EU ili Svijeta.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
razumjeti proces strateškog menadžmenta, Pismeni ispit, usmeni ispit
analizirati ekonomske, socijalne, tehnološke i okolišne čimbenike koju utječu na poslovanje, konkurentnost i održivost kompanija u agrobiznisu, Pismeni ispit, usmeni ispit
primijeniti prikladne metode i alate u izradi strateškog plana, Pismeni ispit, usmeni ispit
razviti strategije za organizacije u agrobiznisu i/ili poduzetnike u ruralnom području, Pismeni ispit, usmeni ispit
odrediti ciljeve organizacije i pripadajuće strategije za ispunjenje ciljeva, Pismeni ispit, usmeni ispit
primijeniti metodu studija slučaja (case study) u analizi poslovanja. seminar-studij slučaja

Način rada

Obveze nastavnika

Nastavnici održavaju nastavu objavljenom rasporedu i uz opsežnu pripremu. Studentima su dostupni svi materijali za učenje neposrednog nakon (po potrebi prije) održanog predavanja. Za to se koristi sustav za e-učenje Merlin. Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u Merlinu; forum za komunikaciju sa studentima; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; zadaci za utvrđivanje znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; upute za korištenje nastavnih materijala uz zasebne cjeline, predavanja i ocjenjivanje studentskih zadaća, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita.

Obveze studenta

Nazočnost na predavanjima, vježbama i seminarima je obavezno. Studenti moraju sudjelovati u učenju u okviru predmeta posredstvom sustava za e-učenje. Iza svakog predavanja studenti imaju zadaću u Merlinu koju moraju odraditi do sljedećeg predavanja. Seminari se izvode u obliku studija slučaja (dva ili tri studija slučaja tijekom semestra, koji se rješavaju individualno ili u grupi). Studenti su obvezni biti spremni za raspravu u okviru studija slučaja. Studenti pristupaju međuispitu ili cjelovitom ispitu, ako su stekli uvjete za potpis.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Ispit 80% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 100 4
Pohađanje nastave 39 39 1
Seminar 20% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 41 1
UKUPNO 100% 0-60% nedovoljan (1) 61-70% dovoljan (2) 71-80% dobar (3) 81-90% vrlo dobar (4) >91% odličan (5) (Ispit*0,8)+(seminar*0,2) 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Ispit Studenti polažu ispit pripremom i prezentacijom strateškog plana odabranog poslovnog subjekta iz agrobiznisa. Tijekom semestra U obliku pismenog i usmenog ispita u ispitnim rokovima
Seminar Seminarski radovi na odabrane teme iz strateškog menadžmenta Tijekom semestra

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u strateški menadžment P- Definicija i ključni pojmovi u strateškom menadžmentu (strategija, konkurentnost, poslovni ciljevi. Strateško planiranje.
 2. Poslovno okruženje u agrobiznisu-Hrvatska i regija P- Agrobiznis u Hrvatskoj i regiji. Ključni faktori u industriji inputa, poljoprivrednoj proizvodnji, proizvodnji hrane i pratećim djelatnostima (logistika, transport, skladištenje, financiranje, osiguranje, konzalting).
 3. Poslovno okruženje agrobiznisa u EU i Svijetu P- Agrobiznis u EU, Amerikama (Sjeverna i Južna), Azija i Oceanija
 4. Oblikovanje strategije-poslovno okruženje P- Vizija i misija, ocjena okruženja (društvene, kulturne, demografske, tehnološke i institucionalno silnice). Matrica ocjene vanjskih čimbenika (EFE) i matrica konkurencije (CPM).
 5. Oblikovanje strategije-unutarnji čimbenici P- Unutarnji čimbenici: menadžment, marketing, poslovna kultura. Matrica ocjene unutarnjih čimbenika.
 6. Poslovne strategije P Integracijske strategije; strategije širenja poslovanja, strategije vertikalnog povezivanja, diversifikacija kao poslovna strategija, obrambene strategije.
 7. Analiza i odabir strategija P- Analiza i odabir strategija primjenom metoda strateškog menadžmenta (SWOT, SPACE, BCG matrice).
 8. Uvođenje strategije u organizaciju P- Uvođenje strategije i prilagodba financijskog, računovodstvenog i sustava za poslovno odlučivanje novonastalim uvjetima.
 9. Kontrola provedbe strategije P- Uspostava sustava za kontrolu provedbe strategija- Balanced Scorecard
 10. Strateško planiranje- Izrada matrica i primjena softwarea u strateškom planiranju V
 11. Strateško planiranje- Izrada matrica i primjena softwarea u strateškom planiranju V
 12. Analiza studija slučaja S- Analiza poslovnog okruženje na slučaju iz poslovne prakse
 13. Analiza studija slučaja S- Analiza oblikovanja poslovne strategije
 14. Analiza studija slučaja S- Poslovne strategije različitih tipova kompanija u agrobiznisu- studij slučaja.
 15. Međuispit-prezentacija strateških planova.

Obvezna literatura

 1. David, R..F. (2006). Strategic Management: Concepts and Cases. Pearson, SAD.
 2. Thompson, A. , Strickland, A.J. (2008). Strateški menadžment. Zagreb: MATE.

Preporučena literatura

 1. Stacey, R.D. (1997). Strateški menadžment i organizacijska dinamika. Zagreb: MATE.
 2. Ricketts, C. , Ricketts, K. (2008). Agribusiness, Fundaments & Applications. Delmar, SAD
 3. Cingula, M. i dr. (2005). Strateški menadžment. Zagreb: Sinergija nakladništvo.
 4. Izabrani studij slučaja: International Food and Agribusiness Management Review, https://www.ifama.org/Case-Study-Library

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Advance Business Strategy/Case Study Management, (MS study program Management, Economics and Consumer Studies), Sveučilište Wageningen, Nizozemska
 • Strategic management, BOKU (MS study program: Agricultural and Food Economy)
 • U sklopu ERASMUS MUNDUS, European Master in Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis (Barcelona–Bonn–Budapest–Louvain-la-Neuve–Uppsala): Strategic Business and Food Chain Management (University of Bonn), Firms and markets :strategic analysis (Université Catholique de Louvain).

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.