Ispiši

Ekološka psihologija (197942)

Nositelj predmeta


prof. dr. sc. Dean Ajduković

Opis predmeta

Cilj kolegija je upoznati studente/ice sa sadržajima i metodama koje omogućuju sudjelovanje u procesu planiranja i mijenjanja čovjekove fizičke okoline.
Tijekom kolegija studenti/ce će imati priliku upoznati karakteristike ponašanja i doživljavanja ljudi u svakodnevnoj okolini, specifičnostima osnovnih metoda za prikupljanje podataka u ovom području psihologije, psihološkim aspektima korištenja i oblikovanja okoline, te njenog unapređenja i zaštite.
Studenti/ce tijekom kolegija prolaze sve faze znanstvenog istraživanja: od pregleda literature u pojedinom području koje su odabrali, preko osmišljavanja nacrta istraživanja do konačne prezentacije rezultata i zaključaka na temelju istraživanja. Na završnom susretu studenti/ce izlažu proces i rezultate provedenog istraživanja uz grupnu raspravu.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R2

E-učenje: R1 (s elementima R2)

Sati nastave: 60
Predavanja: 30
Seminar: 30

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 70%
Vrlo dobar (4): 80%
Izvrstan (5): 90%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito nazočenje nastavi preduvjet je za dobivanje potpisa i pristupanje ispitu (70% dolaznosti).

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za korištenje primjerene metodologije znanstvenih istraživanja u rješavanju problema iz različitih područja krajobraznog oblikovanja.
Studenti/ce uče samostalno oblikovati te usmeno i pismeno prezentirati rezultate istraživanja stručnjacima i laicima.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
  Kroz seminare studenti u grupama uče isplanirati nacrt istraživanja u ovom području te evaluirati subjektivnu kvalitetu promjena u okolini. U sklopu seminara studenti/ice imaju dva zadatka: 1. Razrada nacrta istraživanja – grupni rad/prezentacije 2. Provedba istraživanja i prezentacija rezultata istraživanja uz raspravu

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
1. kolokvij 35% ili 35 bodova (za prolaz je potrebno min. 20 bodova) 12 40 2
2. kolokvij 35% ili 35 bodova (za prolaz je potrebno min. 20 bodova) 10,5 45 2
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Provedba istraživanja i prezentacija rezultata 30% ili 30 bodova (za prolaz je potrebno min. 18 bodova) 22,5 30 2

Ocjena se formira na temelju zadataka u okviru seminara i provjera znanja koje se odvijaju putem kolokvija ili ispita.
Studenti/ice imaju pravo pristupiti pisanju kolokvija samo jedanput. Kolokvij nije obavezan, ali uvelike olakšava polaganje kolegija. Ukoliko student/ica kolokvira oba kolokvija, ne mora izaći na pismeni ispit. Ukoliko student/ica ne položi jedan od kolokvija, treba polagati ispit.
Kolokvij I. uključuje gradivo prvih sedam cjelina, a Kolokvij II. gradivo drugih pet cjelina obuhvaćenih predavanjima.
Završni ispit uključuje gradivo cijelog kolegija.
Kolokviji i pismeni ispit sadrže pitanja točno/netočno, višestrukog izbora i otvorenog tipa (navođenje definicija, primjera ili davanje objašnjenja).
Studenti/ice imaju pravo odbiti dobivenu ocjenu - u tom slučaju ocjena se poništava i kao takva postaje nevažeća.
Jednom odbijena ocjena ne može se naknadno aktivirati.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u ekološku psihologiju
 2. Predmet ekološke psihologije
 3. Teorijski pristupi u ekološkoj psihologiji
 4. Metode istraživanja u ekološkoj psihologiji
 5. Opažanje okoline
 6. Kognicija okoline
 7. Kolokvij 1
 8. Sociospacijalne dimenzije prostora
 9. Okolinski stresori
 10. Planiranje okoline
 11. Život u gradu
 12. Čovjek i prirodna okolina
 13. Kolokvij 2
 14. Prezentacije seminara
 15. Završno predavanje

Obvezna literatura

 1. Bell, P. A., Fisher, J. D., Baum, A. M. I Greene, T. C. (2006). Environmental psychology. New York: Holt, Rinehart and Wilson. (odabrana poglavlja)
 2. Bechtel, R. i Churchman, A. (2007). Handbook of environmental psyhology. New York: Plenum Press. (odabrana poglavlja)
 3. Steg, L., van den Berg, A. E. i De Groot, J. I. (2012). Environmental psychology: An introduction. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons. (odabrana poglavlja)

Preporučena literatura

 1. Socijalna ekologija : časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline (https://hrcak.srce.hr/socijalna-ekologija)
 2. Journal of Environmental Psychology (https://www.journals.elsevier.com/journal-of-environmental-psychology)
 3. Ajduković. D. i Čorkalo, D. (1992). Empirijsko utvrđivanje simbola grada. Socijalna ekologija, 1, 309-320
 4. Čorkalo, D. (1992). Psihologijski aspekti istraživanja percepcije opasnosti. Socijalna ekologija, 1, 63-81.
 5. Jelić, M., Šeruga, M. i Mikloušić, I. (2013). Provjera teorije vidik-zaklon na primjeru gradskih parkova. Socijalna ekologija, 22(3), 183-200.
 6. Bonnes, M. i Secchiaroli, G. (1995). Environmental psychology: A psycho-social introduction. London: Sage Publications.
 7. Fleury-Bahi, G., Pol, E. i Navarro, O. (Eds.). (2017). Handbook of Environmental Psychology and Quality of Life Research. Cham: Springer International Publishing.
 8. Gifford, R. (2016). Research methods for environmental psychology. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Environmental Psychology, University of Surrey
 • Environmental Psychology, CUNY Graduate Center
 • Environmental Psychology, Otto-von-Guericke-University Magdeburg, Institute for Psychology

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.