Ispiši

Proizvodnja jagodastog voća (144464)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Modul Proizvodnja jagodastog voća obrađuje sve segmente proizvodnje jagodastog voća. Važan je naglasak na trenutačno stanje u proizvodnji, te na mogućnosti unaprjeđenja na području Republike Hrvatske. Modul obuhvaća sve ekonomski značajne vrste jagodastog voća, ali obrađuje i one manje značajne koje imaju potencijal širenja.
Za svaku vrstu jagodastog voća proučavaju se:
- proizvodnja u svijetu i Hrvatskoj
- sistematika i sortiment
- morfološka svojstva (vegetativni i generativni organi)
- fiziološka svojstva (cvatnja, rast i razvitak ploda)
- odnos prema okolini (voda, svjetlost, temperatura i sl.)
- agrotehnika i pomotehnika u proizvodnji jagodastog voća
- sustavi proizvodnje jagodastog voća
- novi trendovi u proizvodnji jagodastog voća
Praktični rad uključuje upoznavanje s procesom podizanja nasada, te provedbom svih potrebnih zahvata u proizvodnji jagodastog voća.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Hortikultura / Voćarstvo (Izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 20
Laboratorijske vježbe: 12
Seminar: 12
Terenske vježbe: 16

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za vođenje procesa planiranja i podizanja nasada te potrebne intervencije u proizvodnji jagodastog voća. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o vrstama jagodastog voća, njihovoj morfologiji i fiziologiji te odnosu prema okolinskim čimbenicima a što je temelj za razumijevanje i primjenu adekvatnih zahvata u proizvodnji.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Ostalo
  Projektni zadatak – u grupi (minimalno 2 studenta) obrađuje se konkretna problematika iz proizvodnje jagodastog voća.
 • Laboratorijske vježbe
  - u sklopu laboratorijskih vježbi izvode se vježbe iz područja biologije (morfologije i fiziologije) jagodastog voća, upoznavanja s tehnološkim vrijednostima plodova te procesa diferencijacije generativnih organa i arhitekture inflorescence.
 • Terenske vježbe
  u sklopu terenskih vježbi organizira se obilazak suvremenih nasada jagodastog voća u RH i šire, također se vježbe održavaju i na pokušalištima Maksimir, Jazbina i/ili Šašinovec Zavoda za voćarstvo
 • Seminari
  projektni zadatak – u grupi (minimalno 2 studenta) obrađuje se konkretna problematika iz proizvodnje jagodastog voća u pisanoj formi i kao prezentacija.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Sažeti fiziološku i tehnološku osnovu za proizvodnju jagodastog voća Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Prikazati kako genotip i uvjeti uzgoja utječu na razvoj i kvalitetu ploda Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Prepoznati i opisati vodeće sorte jagodastog voća Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Objasniti važnost jagodastog voća u prehrani ljudi i utjecaj na zdravlje Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Primijeniti osnovna znanja iz baznih disciplina u proizvodnji jagodastog voća Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Analizirati elemente koji utječu na rodnost i kvalitetu ploda jagodastog voća Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Obrazložiti zašto se ovisno o ekološkim uvjetima koriste različite tehnologije proizvodnje Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Raščlaniti mogućnosti izbora s ciljem postizanja optimalne rodnosti i kvalitete ploda Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Isplanirati što je potrebno za podizanje nasada jagodastog voća Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Demonstrirati sposobnost kreativnog i timskog rada u profesionalnom okružju Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Objasniti suvremene trendove u proizvodnji jagodastog voća Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Razviti vještine učenja za cjeloživotno obrazovanje Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, vježbi i seminara. Pomoć pri izradi seminara i projektnog zadatka.

Obveze studenta

Sudjelovanje u nastavi. Izrada seminarskog rada.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (PN) - predavanja i vježbe) 5% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
48 48 1,6
Parcijalni ispit 1 (P1) 30% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 42 1,4
Seminarski rad (S) 35% <5 bodova
5 bodova
6-7 bodova
8-9 bodova
10 bodova
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 48 1,6
Parcijalni ispit 2 (P1) 30% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 42 1,4
Završni usmeni ispit (UI) -student polaže UI ukoliko nije položio parcijalne ispite tijekom semestra 60% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 84 2,8
UKUPNO 100% (PN+P1+S+P2+UI/5) 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Nadoknada putem samostalnog zadatka Ukoliko je student iz opravdanih razloga izostao s većeg broja sati od dozvoljenog (čl. 12., Pravilnik o studiranju….na AFZ), omogućuje mu se nadoknada putem samostalnog zadatka. Tijekom ispitnih rokova, a prije usmenog ispita
Završni usmeni ispit (UI) Sastoji se od pet pitanja vezanih uz glavne cjeline gradiva. Ocjenjuje se usvojeno znanje, analitičnost i sposobnost kritičkog razmišljanja Ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Proizvodnja i značaj jagodastog voća u Republici Hrvatskoj i svijetu P – Trenutačni značaj proizvodnje jagodastog voća u RH i svijetu. Načini iskorištavanja jagodastog voća.
 2. Sistematika i sortiment jagodastog voća P i V – Detaljni prikaz sistematike jagodastog voća s naglaskom na nastanak sortimenta. Obradit će se sortiment za svaku pojedinu vrstu jagodastog voća.
 3. Terenska nastava V – Posjeta proizvodnim nasadima jagodastog voća.
 4. Seminarski radovi S – davanje zadataka za pojedinačni seminarski rad i grupni projektni zadatak
 5. Terenska nastava V – Posjeta proizvodnim nasadima jagodastog voća.
 6. Jagoda P i V– Morfološka i fiziološka svojstva. Odnos prema okolini.
 7. Terenska nastava V – Odlazak na pokušalište s ciljem prepoznavanja vrsta i upoznavanja s podizanjem nasada jagodastog voća.
 8. Jagoda P i V – Agrotehnički i pomotehnički zahvati u proizvodnji. Sustavi proizvodnje.
 9. Terenska nastava V – Odlazak na pokušalište s ciljem upoznavanja s agrotehničkim i pomotehničkim zahvatima.
 10. Malina i kupina / I Međuispit (kolokvij I) P i V - Morfološka i fiziološka svojstva. Odnos prema okolini. Agrotehnički i pomotehnički zahvati u proizvodnji.
 11. Malina i kupina / Borovnica i brusnica P i V - Sustavi proizvodnje. / Morfološka i fiziološka svojstva. Odnos prema okolini.
 12. Borovnica i brusnica / Ribiz i ogrozd P i V - Morfološka i fiziološka svojstva. Odnos prema okolini. Agrotehnički i pomotehnički zahvati u proizvodnji. Sustavi proizvodnje.
 13. Trenutačno manje značajne vrste jagodastog voća / Novi trendovi u proizvodnji jagodastog voća P – Osnovne informacije o ostalim vrstama jagodastog voća. Upoznavanje s najnovijim trendovima u proizvodnji jagodastog voća.
 14. Seminarski radovi / II Međuispit (seminar) S – prezentacija pojedinačnih seminarskih radova i grupnih projektnih zadataka, rasprava o problemu koji se rješavao.
 15. III Međuispit (kolokvij II) Ispitni rok Završni ispit (usmeni) S

Obvezna literatura

 1. Galeta, G.J., Himerlick, D.G. (1990) Small Fruit Crop Management, Prentice Hall Career &amp; Technology, New Yersey
 2. Jemrić, T. (2007) Bazga (uzgoj, uporaba i značenje), Hrvatska Sveučilišna naklada, Zagreb
 3. Miloš, T. (1997) Jagoda, Hrvatska tiskara, Zagreb
 4. Nikolić, M., Milivojević, J. (2015) Jagodaste voćke, Sveučilište u Beogradu, Beograd voćarsko društvo Srbije, Čačak
 5. Šoškić, M. (2009) Jagoda, Partenon, Beograd

Preporučena literatura

 1. Ciesielska, J. i Malusa, E. (2000) La coltivazione dei piccoli frutti, Calderini, Bologna
 2. Funt, R.C. i Hall. H.K. (2013) Raspberries, CABI Publishing, University Press, Cambridge
 3. Hancock, J.F. (1999) Strawberries, CABI Publishing, University Press, Cambridge
 4. Šoškić, M. (2008) Suvremeno voćarstvo, Partenon, Beograd,
 5. Trehane, J. (2004) Blueberries, Cranberries and Other Vacciniums, Timber Press, Cambridge

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • HORT 4420 - Berry Crops: Culture and Management, Cornell University
 • NPLK14014U - Fruit and Berry Crop Physiology and Quality – 7,5 ECTS; Faculty of Life Sciences, University of Copenhagen
 • HORT 452/552 Berry and grape physiology and culture, College of Agricultural Sciences, Oregon State University

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.