Ispiši

Tehnologija proizvodnje grožđa (144473)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Program modula Tehnologija proizvodnje grožđa omogućuje studentima nadogradnju i proširivanje temeljnih znanja o značajka suvremeno koncipirane proizvodnje grožđa, sustavima uzgoja i cjelovitosti tehnološke linije proizvodnje. Uči studente o agrotehničkim i ampelotehničkim mjerama u funkciji postizanja željene kakvoće grožđa. Nadopunjuju se znanja o gnojidbi i ishrani vinove loze, režimu vlage u sustavu tlo- biljka te sustavima uzdržavanja tla. Kroz modul Tehnologija proizvodnje grožđa studenti usvajaju znanja o kontroli vegetativnog i generativnog potencijala loze te uče o praćenju tijeka dozrijevanja i utvrđivanja optimalnog roka branja grožđa, s posebnim naglaskom na postizanje odgovarajuće kakvoće grožđa pri različitim sustavima uzgoja. Ulazi se u problematiku rasta i razvoja ploda loze te režimu promjene sadržaja šećera, kiselina, tvari boje i primarnih aroma u grožđu. Uči se o procesu dozrijevanja rozgve i pripremi loze za period mirovanja. Pozornost se pridodaje i postupcima i pripremama za proizvodnju predikatnih i specijalnih vina.

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 12
Seminar: 4
Terenske vježbe: 14

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 61-70
Dobar (3): 71-80
Vrlo dobar (4): 81-90
Izvrstan (5): 91-100

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje nastave, seminarski rad

Opće kompetencije

Stjecanje temeljnih znanja o postupcima u uzgoju vinove loze u cilju postizanja najbolje kakvoće grožđa, a temeljeno na poznavanju biologije i fiziologije vinove loze

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
  Praktične vježbe na pokušalištu Jazbina
 • Seminari
  Seminarski radovi studenata na zadane teme, odnosno problematiku pojedinih područja tehnologije proizvodnje grožđa

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Opisati ulogu pojedinih agrotehničkih zahvata na proces rasta i razvoja vinove loze Sudjelovanje u raspravama tijekom predavanja, sudjelovanje na vježbama, završni ispit
Definirati i odabrati sustave uzdržavanja tla u vinogradu, ovisno o uvjetima okoline Sudjelovanje u raspravama tijekom predavanja, sudjelovanje na vježbama, završni ispit
Objasniti ulogu gnojidbe u ishrani vinove loze Sudjelovanje u raspravama tijekom predavanja, sudjelovanje na vježbama, završni ispit
Demonstrirati znanje o zahvatima zelenog reza i reza u zrelo i objasniti njihov utjecaj na odvijanje najvažnijih fiziološko biokemijskih procesa u vinovoj lozi Sudjelovanje u raspravama tijekom predavanja, sudjelovanje na vježbama, završni ispit
Izvoditi uvometrijska mjerenja i analize kemijskog sastava mošta Sudjelovanje na vježbama
Pokazati teoretske osnove praćenja fizioloških procesa u grožđu tijekom dozrijevanja i utvrditi optimalan rok berbe Sudjelovanje u raspravama tijekom predavanja, sudjelovanje na vježbama, završni ispit
Pripremiti i prezentirati seminarski rad na određenu temu u suradnji sa ostalim studentima Seminarski rad

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, vježbi u praktikumu i terenskih vježbi. Izrada nastavnih materijala. Osmišljavanje tema za seminarske radove. Održavanje konzultacija i usmenih ispita.

Obveze studenta

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima, terenskim vježbama i vježbama u praktikumu.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usmeni ispit 100% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 48 1,6
Seminarski rad 4 16 0,5
Predavanja+vježbe 26 26 0,9
Ukupno 100% 30 90 3

Program modula u cijelosti se izvodi na prostorima VV pokušališta Jazbina. Obzirom na vremenske (ne)prilike, raspored održavanja pojedinih oblika nastave podložan je promjenama i dogovora se sa studentima

Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Usmeni ispit Na ispitu se studentima postavlja određen broj pitanja iz različitih dijelova programskog sadržaja. Redovni ispitni rokovi
Seminarski rad Grupe studenata u prvim tjednima nastave dobivaju teme seminarskog rada koje moraju izraditi i prezentirati u dogovorenom terminu. U istom terminu dužni su predati pisani rad. 8. tjedan nastave Iznimno, u slučaju opravdanog razloga student izrađuje samostalno seminarski rad

Tjedni plan nastave

 1. Agrotehnika rodnih vinograda- P
 2. Agrotehnika rodnih vinograda- P
 3. Agrotehnika rodnih vinograda- T
 4. Agrotehnika i ampelotehnika rodnih vinograda- T
 5. Ampelotehnika rodnih vinograda- P
 6. Ampelotehnika rodnih vinograda; fiziološko biokemijski procesi dozrijevanja vinove loze i grožđa- P
 7. Fiziološko biokemijski procesi dozrijevanja vinove loze i grožđa- P
 8. Ampelotehnika rodnih vinograda- T
 9. Ampelotehnika rodnih vinograda- T
 10. Fiziološko biokemijski procesi dozrijevanja vinove loze i grožđa- T
 11. Fiziološko biokemijski procesi dozrijevanja vinove loze i grožđa- T
 12. Ameplotehnika rodnih vinograda- T
 13. Dinamika dozrijevanja grožđa, određivanje optimalnog roka branja- P
 14. Seminarski radovi-S
 15. Seminarski radovi-S

Obvezna literatura

 1. Burić, D.P., (1979): Vinogradarstvo I i II, Radnički univerzitet, R. Ćirpanov, Novi Sad
 2. Licul, R., Premužić, D., (1993): Praktično vinogradarstvo i vinarstvo, Nakladni zavod Znanje, Zagreb
 3. Mirošević, N., (1996): Vinogradarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Mullins, M.G., Bouquet, A., Williams, L.E., (1996): Biology of the grapevine, Cambridge, University press, USA
 2. Galet P., (2000): General viticulture, Oenoplurimedia, France

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.