Ispiši

Osnove laktacije i strojne mužnje (143921)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Cilj ovoga predmeta je studenta upoznati s rastom i razvojem mliječne žlijezde domaće životinje, pogotovo u segmentu vezanom uz sekreciju mlijeka. Prikazati važnost morfologije vimena za pravilan tijek strojne mužnje, te načine evaluacije morfologije vimena. Objasniti pravilnu proceduru strojne i robotske mužnje na teoretski i praktičan način, obaviti mjerenja protoka mlijeka tijekom strojne mužnje i analizirati ih u okviru vježbi. Upoznati studenta s načinima strojne mužnje (strojna mužnja s kantom, mužnja mljekovodom u štali i mužnja u izmuzištu), komponentama stroja za mužnju, te čišćenjem i održavanjem stroja za mužnju. Upoznati studente s robotskom mužnjom, te različitim načinima kretanja krava u štali („cow traffic“) i njihovim utjecajem na količinu proizvedenog mlijeka.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Animalne znanosti (Izborni predmet, 6. semestar, 3. godina)

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 18
Vježbe u praktikumu: 6
Terenske vježbe: 6

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje rasta i razvoja mliječne žlijezde, početka i održavanja laktacije, te osnovnih principa strojne i robotske mužnje.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  na temelju podataka prikupljenih tijekom terenskih vježbi

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Razumjeti kako prilikom strojne mužnje domaćih životinja dobiti maksimalnu količinu higijenski ispravnog mlijeka na brz i potpun način Pismeni, Usmeni
Razumjeti različitosti vezane uz mliječnu žlijezdu domaćih životinja koje proizvode mlijeko na farmama Pismeni, Usmeni
Moći riješiti probleme vezane uz neispravan rad stroja za mužnju, a kako bi spriječili negativne posljedice na zdravlje vimena domaće životinje. Pismeni, Usmeni
Znati primijeniti pravilan proces strojne i robotske mužnje domaćih životinja Pismeni, Usmeni

Način rada

Obveze nastavnika

Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni putem e-maila i Dropboxa; kalendar važnijih događanja za kolegij dostupni putem e-maila i Dropboxa; obavijesti vezane uz kolegij dostupni putem e-maila i Dropboxa; zadaci za utvrđivanje znanja po pojedinim nastavnim cjelinama dostupni putem e-maila i Dropboxa; upute za korištenje nastavnih materijala uz zasebne cjeline dostupni putem e-maila i Dropboxa, predavanja i ocjenjivanje studentskih zadaća, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita.

Obveze studenta

Prisustvovanje predavanjima, vježbama u praktikumu i seminarima je obavezno, te studenti moraju sudjelovati aktivno i individualno u predavanjima i vježbama. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi, te izlaganje seminara.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit 50 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
Usmeni ispit 50 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pismeni ispit Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim nakon svakog predavanja putem e-maila. Prepisivanje je zabranjeno Prijavljuje se u sustavu ISVU
Usmeni ispit Usmeni dio ispita održava se poslije pismenog dijela ispita. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim nakon svakog predavanja putem e-maila. Prijavljuje se u sustavu ISVU

Tjedni plan nastave

 1. Mliječna žlijezda – građa, P - Opis građe mliječne žlijezde, te njen rast i razvoj.
 2. Mliječna žlijezda – sekrecija, P - Sekrecija mlijeka te poremećaji sekrecije mlijeka (periferna i centralna inhibicija).
 3. Frakcije mlijeka prije početka strojne mužnje, P - Opis alveolarne i cisternalne frakcije mlijeka.
 4. Pravilna procedura pripreme vimena za strojnu mužnju, P - Prikaz pravilne pripreme vimena, te opis načina kako izmjeriti pravilnu pripremu vimena.
 5. Pravilna procedura pripreme vimena za strojnu mužnju – mjerenja, T - Mjerenja na farmi pravilne pripreme vimena (krivulje protoka mlijeka).
 6. Pravilna procedura pripreme vimena za strojnu mužnju – analiza podataka, P - Analiza krivulja protoka mlijeka izmjerenih na farmi.
 7. Strojna mužnja – načini, P - Opis strojne mužnje s kantom, mužnje mljekovodom u štali i mužnje u izmuzištu.
 8. Strojna mužnja – komponente, P - Opis sustava za proizvodnju vakuuma, pulsatora, muzne jedinice i sustava za prijenos mlijeka.
 9. Strojna mužnja – čišćenje i održavanje, P - Opis dnevne i periodičke procedure čišćenja, te opis načina održavanja komponenti stroja za mužnju.
 10. Robotska mužnja, P - Razvoj i učinkovitost robotske mužnje, opis načina kretanja krava u štali (“cow traffic”) i priprema vimena za robotsku mužnju.
 11. Strojna mužnja – mjerenja, T - Mjerenja protoka mlijeka tijekom strojne mužnje
 12. Strojna mužnja – analiza, V - Analiza podataka prikupljenih tijekom mjerenja prilikom strojne mužnje
 13. Robotska mužnja – mjerenja, T - Mjerenja rada robotske ruke, te protoka mlijeka tijekom robotske mužnje
 14. Robotska mužnja – analiza, V - Analiza podataka prikupljenih tijekom mjerenja prilikom robotske mužnje
 15. Završna razmatranja teoretskog i praktičnog dijela modula, te završna analiza prikupljenih podataka sa farmi, V

Obvezna literatura

 1. Džidić A. (2013): Laktacija i strojna mužnja, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb, 163 str.

Preporučena literatura

 1. Džidić A. (1999): Physiology of lactation and machine milking, Mljekarstvo 49(3): 163-174.
 2. Džidić A. (2004): Studije o sekreciji i izmuzivanju mlijeka tijekom strojne mužnje u različitih vrsta životinja, Technische Universitat Muenchen, Njemačka –doktorska disertacija
 3. Akers M. (2002): Lactation and the mammary gland, Iowa state press-Blackwell publishing company, Iowa, USA, 278 .
 4. Akers M. (2002): Lactation and the mammary gland, Iowa state press-Blackwell publishing company, Iowa, USA, 278 .

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Lactation and milk production, Massey University, New Zeland.
 • Laktationsphysiologie, Technical University Munich, Germany
 • Lactation biology, University of Illinois, USA
 • Lactation physiology, University of Vermont, USA
 • Biology of lactation, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.