Ispiši

Stručna praksa - Fitomedicina (250976)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Stručna praksa je obvezni predmet na prijediplomskom studiju i podrazumijeva angažiranost studenata koja je ekvivalentna 4 ECTS-a. Tijekom prijediplomskog studija potrebno je obaviti stručnu praksu u trajanju od 120 radnih sati, a cjelokupna stručna praksa obavlja se na pokušalištima i laboratorijima Agronomskog fakulteta (Odjsek za fitomedicinu). Cilj stručne prakse je upotpuniti teoretska znanja iz područja fitomedicine te steći iskustva rada u realnim proizvodnim i istraživačkim uvjetima.

Vrsta predmeta

  • Prijediplomski studij / Fitomedicina (Obvezni predmet, 6. semestar, 3. godina)

Opće kompetencije

Stručna praksa na prijediplomskom studiju je zadatak u kojem student radi na konkretnim slučajevima iz prakse odnosno teorijska znanja upotpunjuje s praktičnim. Uključuje stjecanje dodatnih vještina iz područja agronomije kao i iznalaženje teme za završni rad.

Oblici nastave

  • Vježbe u praktikumu
  • Terenske vježbe
  • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati i opisati ekonomski važne štetne organizme i simptome napada na uzgajanim poljoprivrednim kulturama Obavljanje povjerenih zadataka na stručnoj praksi. Procjena voditelja prakse o radu studenta za vrijeme stručne prakse. Dnevnik stručne prakse.
Provesti pregled i utvrditi zdravstveno stanje usjeva te odrediti potrebu suzbijanja. Obavljanje povjerenih zadataka na stručnoj praksi. Procjena voditelja prakse o radu studenta za vrijeme stručne prakse. Dnevnik stručne prakse
Izračunati parametre neophodne za pravilnu primjenu SZB, odabrati pravilnu metodu aplikacije te objasniti rukovanje uređajima za primjenu SZB na siguran način. Obavljanje povjerenih zadataka na stručnoj praksi. Procjena voditelja prakse o radu studenta za vrijeme stručne prakse. Dnevnik stručne prakse
Razviti sposobnost komunikacije i suradnje u timskom radu Obavljanje povjerenih zadataka na stručnoj praksi.
Razviti odgovornost prema povjerenom poslu i suradnicima Obavljanje povjerenih zadataka na stručnoj praksi.
r

Način rada

Obveze nastavnika

Voditelj stručne prakse odnosno koordinator predmeta Stručna praksa upoznaje studenta sa ciljevima i procedurom prakse. Svakom studentu dodijeliti će se voditelj stručne prakse. Svaki student mora obaviti 120 h stručne prakse na Odsjeku za fitomedicinu prema slijedećem rasporedu: Seminar (4 h),Determinacija i suzbijanje štetnika (34 h), Determinacija i suzbijanje bolesti (34 h), Determinacija i suzbijanje korova (34 h) te Fitofarmacija/aplikacija pesticida (14 h). Na stručnoj praksi studenti će obavljati:
Redoviti vizualni pregledi usjeva, utvrđivanje prisutnosti štetnih organizama/simptoma napada i priklupljanje uzoraka.
Identifikacija štetnih organizama i utvrđivanje brojnosti/intenziteta napada te određivanje potrebe suzbijanja.
Utvrđivanje najprikladnije metode suzbijanja štetnih organizama prilagođenih tipu biljne proizvodnje
Odabir sredstva za zaštitu bilja (SZB) i metode aplikacije te izračun parametara za pravilnu i sigurnu primjenu SZB. V

Obveze studenta

Student obavlja 120 h stručne prakse na Agronomskom fakultetu na tri zavoda: Zavod za fitopatolgoiju, Zavod za herbologiju te Zavod za poljoprivrednu zoologiju. Na svakom zavodu će biti mentor (nastavnik ili suradnik u nastavi) koji će organizirati i nadgledati stručnu praksu za svakog studenta. Po obavljenoj stručnoj praksi student piše Izvješće o stručnoj praksi te ga dostavlja voditelju stručne prakse na pregled.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Ukupno 120 3

Na temelju procjene rada studenta na praksi koju podnosi mentor stručne prakse i izvješća o stručnoj praksi koje sastavlja student, voditelj stručne prakse daje ocjenu zadovoljio/nije zadovoljio, a potom vodiljtelj studija obavljenu stručnu prasku unosi u ISVU

Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Radni učinak studenta za vrijeme stručne prakse a) Visok radni učinak b) Zadovoljavajući radni učinak c) Slabiji učinak od očekivanja bez opravdanih razloga
Primjena teorije u praktičnom radu za vrijeme stručne prakse a) Pokazuje izuzetnu vještinu primjene teorije u praktičnom radu b) Prepoznaje teorijski okvir u praktičnom radu c) Ne povezuje teorijski okvir s praktičnim rado
Vještina rješavanja problema studenta za vrijeme stručne prakse a) Vrlo vješt u rješavanju problema, inovativan i kreativan b) Sposoban je riješiti zadani problem na poznati način c) Ne pokazuje zadovoljavajuće sposobnosti rješavanja problema
Sposobnost donošenje odluka studenta za vrijeme stručne prakse a) Odluke donosi samostalno, na osnovi temeljite analize (promjenjivih) okolnosti b) Odluke su zadovoljavajuće u poznatim situacijama c) Često donosi pogrešne odluke bez analize situacije
Sposobnost suradnje u timu za vrijeme stručne prakse a) Radi u skladu s ostalima, pridonosi grupnim odnosima i učinkovitosti b) Odnosi s drugima su skladni u normalnim okolnostima, ali se ne ističe c) Nekomunikativan i povučen do mjere da negativno djeluje na grupu
Komunikacijske vještine studenta za vrijeme stručne prakse a) Izuzetno jasna, dobro organizirana i uvjerljiva komunikacija, pisana i govorna b) Zadovoljavajuće vještine pisane i govorne komunikacije c) Slabe vještine pisanja i govorne komunikacije
Motiviranost i odgovornost studenta za vrijeme stručne prakse a) Visok stupanj motiviranosti u radu te kolektivne i društvene odgovornosti b) Zadovoljavajuća motiviranost za rad i odgovornosti prema poslu c) Slabo motiviran, nezainteresiran i bez osjećaja odgovornosti prema poslu

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.