prof. dr. sc. Renata Bažok

prof. dr. sc. Renata Bažok

Redoviti profesor u trajnom zvanju
Odsjek za fitomedicinu
Zavod za poljoprivrednu zoologiju
Lokacija ureda: 3. paviljon, prizemlje lijevo, soba br. 6
Telefon/Mobitel: +385 1 239 3969
Email: rbazok ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: utorak, petak od 7.30 do 9.00

Akademske kvalifikacije

 • 1996 - 2001: Doktor biotehničkih znanosti-znanstvena grana fitomedicina
  10. 2. 2001., Zagreb, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet: Doktor biotehničkih znanosti - znanstvena grana fitomedicina
 • 1993 - 1996: Magistar biotehničkih znanosti-znanstvena grana Fitomedicina
  16. 5. 1996., Zagreb, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet: Magistar biotehničkih znanost i- znanstvena grana fitomedicina
 • 1983 - 1987: Diplomirani inžinjer agronomije - zaštita bilja
  26.06.1987. Zagreb, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,: Diplomirani inženjer agronomije - zaštita bilja

Radno iskustvo

 • 2018 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  redoviti profesor - trajno zvanje
 • 2012 - 2017: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  redoviti profesor
 • 2006 - 2012: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Izvanredni profesor
 • 2001 - 2006: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  docent
 • 1996 - 2001: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  asistent na predmetima Specijalna entomologija, Zaštita bilja i Entomologija s fitofarmacijom
 • 1993 - 1996: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  mlađi asistent na predmetu Specijalna entomologija
 • 1992 - 1993: Dobrinčić-promet d.o.o.
  Poljoprivredna ljekarna, Nova Rača, Stručni savjetnik u polj. ljekarni: Savjetovanje i prodaja sredstava za zaštitu bilja
 • 1988 - 1992: "Radonja" Sisak
  Voditelj biološkog laboratorija: Bioinsekticidi, istraživanja, proizvodnja, marketing

Nastava

Znanstveni interesi

 • Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera (LeConte), porodica Elateriadae, Štetnici šećerne repe, Štetnici krumpira i kupusnjača
 • Rezistentnost štetnika na pesticide
 • Ostali štetnici ratarskih i povrtlarskih kultura
 • Sekundarni učinci ineskticida (korisni organizmi i ekotoksikologija)
 • Integrirana zaštita bilja od štetnika
 • Biološki insekticidi

Usavršavanja

 • 12.04.2012. - 18.10.2012.: Purdue University (mješovito)
  Fullbright scholarship, Purdue University Department of Entomology
  Utjecaj genetski modificiranog (Bt) kukururza na životne zajednice kukaca
 • 02.03.2003. - 10.03.2003.: University of Padua, Department for Agronomy (znanstveno)
  Identifikacija žičnjaka
 • 30.06.1997. - 29.09.1997.: Purdue University (znanstveno)
  Cochran fellowship, Purdue University Department of Entomology:
  Suzbijanje kukuruzne zlatice
 • 05.09.1994. - 30.09.1994.: USDA, ARS (znanstveno)
  Frederick, Maryland USA: USDA, ARS, Beneficial insect laboratory Beltscville, Maryland, Forgein Disease Weed Research, Frederick
  Biološko suzbijanje krumpirove zlatice

Projekti

znanstveni

Naziv projekta Izvor financiranja Trajanje Uloga AFZ
Napredna i prediktivna poljoprivreda za otpornost klimatskim promjenama EU programi 22.05.2020. - 22.05.2023. partner
Monitoring rezistentnosti štetnika: nove metode detekcije i učinkovite strategije upravljanja rezistentnošću Hrvatska zaklada za znanost 01.03.2017. - 28.02.2021. koordinator
Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj (2018-2020.) Ministarstvo poljoprivrede 01.01.2018. - 31.12.2020. koordinator
Unaprjeđenje ljudskog kapitala profesionalnim razvojem kroz istraživački program u fitomedicini Europski socijalni fond 29.06.2015. - 29.09.2016. koordinator
Enhancement of Collaboration between Science, Industry and Farmers: Technology Transfer for Integrated Pest Management (IPM) in Sugar Beet as the Way to Improve Farmer Income and Reduce Pesticide Use IPA 15.03.2013. - 15.12.2015. koordinator
Unaprjeđenja u tehnologiji uzgoja šećerne repe sukladno načelima integrirane zaštite od štetnika Hrvatska zaklada za znanost 01.01.2012. - 01.01.2015. koordinator
Sustav procjene rizika-temelj integrirane zaštite kukuruza od štetnika Ostalo 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
Utvrđivanje prostorne distribucije gospodarski važnih štetnika primjenom GIS-a MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator

stručni

Naziv projekta Izvor financiranja Trajanje Uloga AFZ
Povećanje konkurentnosti i osiguranje proizvodnje šećerne repe uvođenjem alternativnih i nepesticidnih metoda suzbijanja štetnika VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 30.06.2016. - 30.06.2018. koordinator
Provjera djelotvornosti entomopatogene nematode Heterorhabditis bacteriophora sadržane u pripravku Nematop distributera Pro-eca za suzbijanje repine pipe (Bothynoderes punctiventris) u šećernoj repi Suradnja s gospodarstvom 01.04.2015. - 31.12.2015. koordinator
Djelotvornost entomopatogene nematode Heterorhabditis bacteriophora sadržane u pripravku Nematop distributera Pro-eca za suzbijanje repine pipe u šećernoj repi Suradnja s gospodarstvom 17.04.2014. - 31.12.2014. koordinator
Edukacija poljoprivrednih proizvođača za provođenje procjene rizika od kukuruzne zlatice na području Koprivničko-križevačka županija Suradnja s tijelima uprave 30.06.2014. - 01.12.2014. koordinator
Okvirni ugovor za terensko istraživanje - djelotvornost insekticida za suzbijanje kukuruzne zlatice - BASF Croatia Suradnja s gospodarstvom 25.03.2014. - 01.10.2014. koordinator
Edukacija poljoprivrednih proizvođača za provođenje procjene rizika od kukuruzne zlatice na području Koprivničko-križevačke županije Suradnja s tijelima uprave 03.04.2013. - 01.12.2013. koordinator
Edukacija poljoprivrednih proizvođača za provođenje procjene rizika od kukuruzne zlatice na području općine Ferdinanadovac Suradnja s tijelima uprave 03.04.2013. - 01.12.2013. koordinator
Edukacija poljoprivrednih proizvođača za provođenje procjene rizika od kukuruzne zlatice na području općine Gola Suradnja s tijelima uprave 03.04.2013. - 01.12.2013. koordinator
Edukacija poljoprivrednih proizvođača za provođenje procjene rizika od kukuruzne zlatice na području općine Lukač Suradnja s tijelima uprave 03.04.2013. - 01.12.2013. koordinator

razvojni

Naziv projekta Izvor financiranja Trajanje Uloga AFZ
Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi "Arboretum Opeka" EU programi 29.06.2020. - 29.12.2023. partner

nastavni

Naziv projekta Izvor financiranja Trajanje Uloga AFZ
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond 09.03.2020. - 09.03.2023. koordinator
Trainers for Plant Protection in Organic Farmings Erasmus+ 01.11.2020. - 31.10.2022. partner
Harmonization and Innovation in PhD Study Programs for Plant Health in Sustainable Agriculture Erasmus+ 15.01.2019. - 14.02.2022. koordinator
INnovative educaTion foR sustaInable eNtrepreneurShip In Life sCiences Erasmus+ 01.09.2018. - 31.08.2021. partner
Transformation of European Food Systems towards Sustainability by Transnational, Innovative Teaching Erasmus+ 01.09.2018. - 31.08.2020. partner
Internationalizing CASEE network by introducing innovative mobility activities and defining quality criteria EU programi 07.01.2016. - 06.01.2018. partner
Lifelong Learning for Sustainable Agriculture in Alps-Adriatic Region EU programi 01.12.2013. - 30.11.2016. koordinator
Unaprjeđenje kvalitete i primjena HKO u preddiplomskim sveučilišnim studijima poljoprivrede EU programi 01.05.2015. - 01.07.2016. partner
International joint Master degree in Plant Medicine EU programi 15.01.2010. - 14.01.2013. partner

sveučilišna potpora

Naziv projekta Izvor financiranja Trajanje Uloga AFZ
Biološka raznolikost u poljoprivrednoj proizvodnji Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Biološka raznolikost u poljoprivrednoj proizvodnji Sveučilište u Zagrebu 01.01.2016. - 31.12.2016. partner
Biološka raznolikost u poljoprivrednoj proizvodnji Sveučilište u Zagrebu 01.01.2015. - 31.12.2015. koordinator
Racionalizacija uporabe sredstava za zaštitu bilja u poljoprivrednoj proizvodnji Sveučilište u Zagrebu 01.01.2014. - 31.12.2014. koordinator
Nepesticidne mjere zaštite bilja Sveučilište u Zagrebu 01.10.2013. - 30.06.2014. koordinator

Publikacije

 • 1. Vojvodić, M., Bažok, R. (2021). Future of Insecticide Seed Treatment. Sustainability, 13(16): 8792. Doi: 10.3390/su13168792
  4. Bažok, R..; Lemić, D.; Chiarinni, F.; Furlan, L. (2021). Western Corn Rootworm (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) in Europe: Current Status and Sustainable Pest Management. Insects 2021, 12, 195. https://doi.org/ 10.3390/insects12030195
  5. Kadoić Balaško, M., Neral, K., Nađ, B., Bažok, R., Drmić, Z., Čačija, M. (2021). Azadirachtin efficacy in Colorado potato beetle and Western flower thrips control. Romanian Agricultural Research, 38:1-10.
  6. Goldel, B., Lemić, D. Bažok, R. (2020): Alternatives to Synthetic Insecticides in the Control of the Colorado Potato Beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) and Their Environmental Benefits. Agriculture, 10(12), 611; https://doi.org/10.3390/agriculture10120611
  7. Benítez, H.A., Lemić, D., Villalobos-Leiva, A. Bažok, R., Órdenes-Claveria, R., Pajač Živković, I., Mikac, K.M. (2020): Breaking Symmetry: Fluctuating Asymmetry and Geometric Morphometrics as Tools for Evaluating Developmental Instability under Diverse Agroecosystems. Symmetry, 12, 1789; doi:10.3390/sym12111789
  Full list of papers:
  https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Ba%C5%BEok,%20Renata%20%2825739%29|text|profile
 • 8. Virić Gašparić, H.,Grubelić, M. Dragović Uzelac, V., Bažok, R., Čačija, M., Drmić, Z., Lemić, D. (2020): Neonicotinoid Residues in Sugar Beet Plants and Soil under Different Agro-Climatic Conditions. Agriculture 10, 484; doi:10.3390/agriculture10100484www.mdpi.com/journal/agriculture
  9. Bažok, R., Pejić, I., Čačija, M., Virić Gašparić, H., Lemić, D., Drmić, Z., Virić Gašparić, H., Kadoić Balaško, M. (2020): Weather Conditions and Maturity Group Impacts on the Infestation of First Generation European CornBorers in Maize Hybrids in Croatia. Plants, 9, 1387; doi:10.3390/plants9101387
  10. Markotić, V., Bažok, R., Masten Milek, T., Šimala, M., Pintar, M. (2020): Checklist of phytophagous insects on citrus from the Sternorrhyncha, Hemiptera) suborder in Mediterranean basin and the risk for introduction and harmfulness in Croatia. Journal of Central European Agriculture, 21(3): 618-632. DOI: /10.5513/JCEA01/21.3.2661
  11. Drmić, Z., Šatvar, M., Virić Gašparić, H., Lemić, D., Grubišić, D., Bažok, R., Čačija, M. (2020): Efficacy of the EPNs (Heterorhabditis bacteriophora) on sugar beet larvae (Bothynoderes punctiventris). Journal of Central European Agriculture, 21(3): 649-656. DOI: /10.5513/JCEA01/21.3.2376
  Full list of papers:
  https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Ba%C5%BEok,%20Renata%20%2825739%29|text|profile

Bibliografija (CROSBI): https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/200140?w_mentor=1

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=gddaGUsAAAAJ&hl=hr

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2001 - : Hrvatsko društvo biljne zaštite:
  2004. -2008. član Nadzornog odbora,
  2008.-2009. član Upravnog odbora,
  2009. do 2013. - tajnica društva
  2013.-2017. predsjednica društva,
  2017.-danas – član Upravnog odbora
 • 2008 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Član Odbora za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje
 • 2008 - 2012: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Član Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate
 • 2006 - 2012: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Voditelj preddiplomskog studija Zaštita bilja: 2008. - 2012.
 • 2008 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Član Vijeća doktorskog studija
 • 2011 - 2021: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Voditelj diplomskog studija Fitomedicina: 2011. - 2021
 • 2012 - 2016: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Član Odbora za izbor u znanstveno-nastavna, znanstvena i nastavna zvanja:
 • 2012 - 2018: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Prodekanica za međunarodnu suradnju
 • 2009 - : Ministarstvo zdravstva
  Član Odbora za uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš-danas
 • 2010 - : Ministarstvo poljoprivrede
  Član Povjerenstva za sredstva za zaštitu bilja i ostatke sredstava za zaštitu bilja
 • 2014 - : Hrvatsko prirodoslovno društvo
  Član uređivačkog odbora časopisa Priroda
 • 1996 - : Hrvatsko društvo biljne zaštite
  1996. -2009. tehnička urednica Fragmenta phytodemica et herbologica
  2009- danas član Uredničkog odbora Fragmenta phytodemica et herbologica
 • 2007 - 2017: Hrvatsko društvo biljne zaštite
  Glasilo biljne zaštite - član Uredničkog odbora
 • 2017 - : Hrvatsko društvo biljne zaštite
  Glasilo biljne zaštite - glavna urednica- danas
 • 2012 - 2015: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Član uređivačkog odbora Poljoprivredna znanstvena smotra

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.