Ispiši

Ekološko vinogradarstvo (26174)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Modul razmatra specifičnosti ekološkog uzgoja u vinogradarstvu i namijenjen je studentima koji imaju temeljna znanja iz vinogradarstva stečena na preddiplomskom i osnovnim kolegijima diplomskog studija. U uvodnom dijelu definira se ekološki uzgoj te opisuje povijest razvoja ekološkog vinogradarstva u svijetu i Hrvatskoj. Studenti se upoznaju sa zakonskom regulativom u ekološkom vinogradarstvu te preduvjetima za organiziranje ovakve proizvodnje i označavanje grožđa i vina ekološkim znakom. Temeljem pravilnika o biljnoj proizvodnji u ekološkoj poljoprivredi obradit će se tehnološki postupci preporučeni za ekološko vinogradarstvo: sustavi uzdržavanja tla, zatravljivane, gnojidba, uzgojni sustavi, zahvati reza u zrelo i zelenog reza. U poglavlju zaštite od bolesti i štetnika obradit će se simptomi najvažnijih bolesti u vinogradarstvu, kao i biologija njihovih uzročnika te načini zaštite sukladni dozvoljenim mjerama i sredstvima u ekološkom vinogradarstvu. Razmatrat će se i sorte prikladne za ekološko vinogradarstvo, s posebnim naglaskom na one otporne na gljivične bolesti nastale međuvrsnom hibridizacijom. Na terenskim vježbama studenti će se u praksi upoznati s specifičnostima ekološkog vinograda te karakteristikama sorata s otpornošću na gljivične bolesti i njihovim vinima.

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 22
Seminar: 2
Terenske vježbe: 6

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 71%
Vrlo dobar (4): 81%
Izvrstan (5): 91%

Opće kompetencije

U okviru ovog modula studenti će steći znanja o specifičnostima ekološkog uzgoja u vinogradarstvu kao preduvjet za vođenje proizvodnje na ekološkom poljoprivrednom gospodarstvu ili rad u savjetodavnim ili kontrolnim institucijama u ekološkoj poljoprivredi

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
  Na terenskim vježbama studenti se u praksi upoznati s specifičnim tehnološkim rješenjima u ekološkom vinogradu te karakteristikama sorata s otpornošću na gljivične bolesti i njihovim vinima. Vizualnim pregledom determiniraju bolesti, pregledom feromonskih mamaca upoznaju štetnike i procjenjuju populaciju štetnika i bolesti.
 • Seminari
  Grupa studenata izrađuju pisani rad s temama vezanim uz ekološko vinogradarstvo te ga prezentiraju ostalim studentima stječući vještine prikupljanja i obrade literature te izrade i javnog prezentiranja svojih postignuća.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
- razumjeti i interpretirati razloge koji su doveli do razvoja ekološke poljoprivrede, odnosno ekološkog vinogradarstva sudjelovanje u raspravama, test znanja, završni ispit
- definirati ciljeve ekološkog vinogradarstva test znanja, završni ispit
- nabrojit zakonske propise i objasniti sustav kontrole proizvodnje i certifikacije grožđa i vina iz ekološkog uzgoja test znanja, završni ispit
- objasniti važnost i odabrati prikladne načine očuvanja i poticanja raznolikosti vrsta u ekosustavu vinograda sudjelovanje u raspravama, test znanja, završni ispit
- odabrati i argumentirano preporučiti prikladne agro- i ampelotehničke zahvate u vinogradu, sukladne načelima i propisima ekološke poljoprivredne proizvodnje sudjelovanje u raspravama, terenske vježbe, test znanja, završni ispit
- objasniti genetičku pozadinu otpornosti sorata prema gljivičnim bolestima te odabrati i opisati sorte vinove loze prikladne za ekološko vinogradarstvo terenske vježbe, test znanja, završni ispit
- odabrati dozvoljena i preporučene sredstava i postupke pri proizvodnji ekoloških vina test znanja, završni ispit
- razumjeti problem zaštite od štetočinja u sustavu ekološke proizvodnje te argumentirano preporučiti direktne i indirektne mjere i sredstava za njihovu kontrolu terenske vježbe, test znanja, završni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje izravne nastave - predavanja, vježbe. Sastavljanje testova znanja te njihovo ocjenjivanje. Održavanje usmenih ispita i konzultacija. Izrada nastavnih materijala.

Obveze studenta

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama. Polaganje ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Predavanja+vježbe* seminar 26 26 0,8
Test znanja 1 (T1) 65% 61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 40 1,5
Test znanja 2 (T2) 35% 61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 24 0,7
UKUPNO 100% (2xT1+T2)/3 30 90 3
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usmeni ispit 100% 60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
64 2,2

* studenti koji tijekom semestra ne polože testove znanja pristupaju u ispitnom roku cjelovitom završnom usmenom ispitu

Tjedni plan nastave

 1. Definicija, ciljevi i povijest razvoja ekološkog vinogradarstva. Značaj i površine pod ekološkim vinogradima u svijetu i Hrvatskoj. Zakoni i propisi. - P
 2. Podizanje ili preusmjeravanje vinograda na ekološku proizvodnju. Odabir prikladnih položaja, sorata i sustava uzgoja pri podizanju ekološkog vinograda.
 3. Od monokulture do raznolikosti vrsta u vinogradu. Sustavi uzdržavanja tla u ekološkom vinogradu. Zatravljivanje i povećanje raznolikosti vrsta u ekosustavu. P i S
 4. Načela ishrane i gnojidba u ekološkom vinogradu. P
 5. Specifičnost provođenja agrotehničkih i ampelotehničkih zahvata u ekološkom vinogradu te njihova uloga u zaštiti od bolesti i štetnika. P i S
 6. Ampelotehnički zahvati i ustroj ekološkog vinograda. T
 7. Tolerantnost različitih vrsta roda Vitis prema gljivičnim bolestima. Stvaranje otpornih sorata i zakonski okvir za njihov uzgoj. P i S
 8. Posebnosti tehnologije prerade, dorade i njege vina. Kakvoća vina iz ekološkog uzgoja. P
 9. Karakteristike sorata prikladnih za ekološki uzgoj i senzorna svojstva njihovih vina T
 10. Parcijalni ispit I (pismeni)
 11. Uvod u ekološku zaštitu vinove loze od štetnih organizama, simptomi bolesti vinove loze.
 12. Najvažniji štetnici vinove loze, biologija štetnika, prognoza pojave bolesti i štetnika, procjena populacije štetnih organizama.
 13. Suzbijanje bolesti i štetnika vinove loze u ekološkom vinogradarstvu. Biološke, biotehničke i agrotehničke mjere zaštite. Biološki preparati.
 14. Studenti vizualnim pregledom determiniraju bolesti, pregledom feromonskih mamaca upoznaju štetnike i procjenjuju populaciju štetnika i bolesti. T
 15. Parcijalni ispit II

Obvezna literatura

 1. predavanja i PowerPoint- prezentacije
 2. Karoglan Kontić, Jasminka, Karoglan Todorović, Sonja (1996). Ekološko vinogradarstvo. Zagreb: Hrvatski centar „Znanje za okoliš“.
 3. Mirošević, N., Karoglan Kontić, Jasminka. (2008). Vinogradarstvo. Zagreb: Globus.
 4. Ciglar, I. (1998). Integrirana zaštita voćnjaka i vinograda. Čakovec: Zrinski d. d.

Preporučena literatura

 1. Znaor, D. (1996). Ekološka poljoprivreda. Zagreb: Globus.
 2. Hofmann, U., Kopfer, P., Werner, A. (1995). Ökologischer Weinbau. Stuttgart: Ulmer Verlag.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.