Ispiši

Tehnika u uzgoju povrća i ukrasnog bilja (169435)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Predmet „Tehnika u uzgoju povrća i ukrasnog bilja“ obuhvaća suvremenu tehniku koja se koristi prilikom pripreme tla za sjetvu i sadnju povrća i ukrasnog bilja, kultiviranje i prihrana, opremu za aplikaciju pesticida, te strojna berba povrća, ukrasnog i ljekovitog bilja (lavanda, kadulja, smilje idr.).
Cjelokupni program predmeta omogućava studentima da se upoznaju s najvažnijim strojevima i opremom u uzgoju povrća, ukrasnog i ljekovitog bilja na otvorenom i zaštićenom prostoru (plastenici, staklenici). Studenti se upoznaju s teoretskom načinom rada strojeva i njihovih radnih elemenata, te njihovim podešavanjem i korištenjem. Praktična primjena rada strojeva omogućena je u praksi kroz terensku nastavu. Nastava će se provoditi putem predavanja, seminara, auditornih vježbi i putem terenske nastave.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Hortikultura / Vinogradarstvo i vinarstvo (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Izborni predmet, 4. semestar, 2. godina)
 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Mehanizacija (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Povrćarstvo (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 35
Auditorne vježbe: 15
Seminar: 10

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60 - 70%
Dobar (3): 71 - 80%
Vrlo dobar (4): 81 - 90%
Izvrstan (5): 91 - 100%

Opće kompetencije

Cilj predmeta je upoznati studente s najvažnijim strojevima i opremom koji se koriste u uzgoju povrća, ukrasnog i ljekovitog bilja. Time će studentima biti omogućeno stjecanje novih znanja u razvoju tehnike i tehnologije prethodno navedenih segmenata u uzgoju povrća, ukrasnog i ljekovitog bilja.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Procijeniti važnost temeljnih tehničko eksploatacijskih značajki novih generacija strojeva i opreme u uzgoju povrća i ukrasnog bilja Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Objasniti utjecaj strojeva i opreme na radni učinak i kvalitetu rada Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Odabrati nove tehnologije kojima će se smanjiti potreba za ljudskim radom tijekom berbe povrća Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Odabrati najprikladnije strojeve za održavanje tla u uzgoju povrća i ukrasnog bilja Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Objasniti načela rada strojeva za aplikaciju pesticida u uzgoju povrća i ukrasnog bilja Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Odabrati i objasniti prikladne strojeve za berbu povrća i ljekovitog bilja Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Objasniti trendove razvoja tehnike u uzgoju povrća i ukrasnog bilja na otvorenom i zaštićenim prostoru Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja

Način rada

Obveze nastavnika

Oblici nastave
Predavanja – nastava se izvodi PPT prezentacijama
Seminari – studentima se zadaje zadatak vezan uz nastavnu tematiku
Vježbe – na vježbama se rješavaju računski zadaci vezani uz nastavnu tematiku te se znanje zadataka ocjenjuje putem parcijalnog ispita.
Ispravljanje parcijalnih ispita.
Usmeno ispitivanje.

Obveze studenta

Predavanja – redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)
Seminari – uredno ispunjene obaveze unutar zadanih zadataka (uvjet za potpis)
Vježbe - redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
1.parcijalni ispit 50% <60%
60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
2.parcijalni ispit 50% <60%
60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Tehnika za pripremu tla za uzgoj povrća, ukrasnog i ljekovitog bilja
 2. Strojevi za organsku i mineralnu gnojidbu
 3. Oprema za izradu gredica
 4. Oprema za navodnjavanje povrća
 5. Strojna sadnja i sjetva povrća, ukrasnog i ljekovitog bilja
 6. Strojevi za kultivaciju i prihranu
 7. Oprema za uzgoj povrća i ukrasnog bilja u zaštićenom prostoru
 8. I parcijalni ispit (kolokvij)
 9. Sustavi grijanja u plastenicima i staklenicima
 10. Oprema za navodnjavanje i ishranu povrća u zaštićenom prostoru
 11. Strojna berba lisnatog povrća
 12. Strojna berba korjenastog povrća
 13. Strojna berba gomoljastog povrća
 14. Strojna berba ljekovitog bilja
 15. II parcijalni ispit (kolokvij)

Obvezna literatura

 1. Sito, S., Bilandžija, N. (2015): Tehnika u uzgoju povrća. Interna skripta, Agronomski fakultet u Zagrebu.
 2. Sito, S., Bilandžija, N. (2015): Tehnika u uzgoju ukrasnog, začinskog i ljekovitog bilja. Interna skripta, Agronomski fakultet u Zagrebu

Preporučena literatura

 1. Lešić, R.; Borošić, J.; Buturac, I.; Ćustić, M.; Poljak, M.; Romić, D. (2002): Povrćarstvo. Zrinski d.d., Čakovec.
 2. Šilješ, I., Grozdanić, Đ., Gregesina, I. (1992): Poznavanje, uzgoj i prerada ljekovitog bilja. Školska knjiga, Zagreb.
 3. W. Fruhstorfer et al. (2004): Agrarwirtschaft Grundstufe Landwirt. BLV Verlagsgesellschaft, München, Deutschland.
 4. B. Bell, S. Cousins (1997): Machinery for Horticulture. Farming Press, Ipswich, United Kingdom.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Grundlagen der Agrartechnik II. Fakultät Agrarwissenschaften Universität Hohenheim

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.