Ispiši

Hidroponski uzgoj povrća i cvijeća (144469)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Modul Hidroponski uzgoj povrća i cvijeća omogućuje studentu stjecanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja neophodnih za uspješan uzgoj povrća i cvijeća hidroponskim tehnikama uzgoja. Modul se programski sastoji od tri dijela: tehnike uzgoja, priprema hranjive otopine i tehnologije uzgoja odabranih povrtnih i ukrasnih vrsta.
U prvom dijelu se opisuju prednosti i nedostaci hidroponskog uzgoja, tehnike uzgoja na inertnim supstratima i bez supstrata (tehnika hranjivog filma, plutajući sustav, aeroponika, akvaponika), vrste (anorganski, organski, sintetski) i izbor supstrata prema svojstvima i kulturi te potrebna oprema.
U dijelu modula o pripremi hranjive otopine govori se o sastavu i pripremi koncentrirane i primijenjene otopine, kontroli i korekturi sastava otopine ovisno o sastavu vode, potrebama kulture tijekom vegetacije i mikroklimi zaštićenog prostori te o sterilizaciji i recirkulaciji otopine, odnosno, opremi za fertirigaciju i recirkulaciju.
Tehnologije uzgoja definiraju agrotehničke zahvate u hidroponskom uzgoju ekonomski najvažnijih vrsta plodovitog i lisnatog povrća te ukrasnog bilja.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Hortikultura / Povrćarstvo (Izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 14
Vježbe u praktikumu: 10
Seminar: 2
Terenske vježbe: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Predani i prezentirani seminarski rad o hidroponskoj tehnologiji uzgoja ukrasnog bilja.
Predani zadaci izračuna sastava hranjive otopine.

Opće kompetencije

Modul osposobljava studenta da za određene skupine kultura (plodovito i lisnato povrće, cvijeće i ukrasno bilje), ovisno o hidroponskoj tehnici i tipu zaštićenog prostora odabere odgovarajuću opremu i vodi hidroponski uzgoj.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Predavanja se programski sastoje od tri dijela: hidroponske tehnike uzgoja, priprema hranjive otopine i tehnologije uzgoja odabranih povrtnih i ukrasnih vrsta. Putem power point prezentacija studentima se prezentiraju suvremena dostignuća u hidroponskom uzgoju povrća i cvijeća, mogući problemi u korištenju hidroponske tehnologije te metode rješavanja. Osim prezentacija nositelja i suradnika, u nastavi se koriste i prezentacije inozemnih znanstvenika na engleskom jeziku.
 • Vježbe u praktikumu
  Izrađuju se proračuni sastava hranjive otopine za različite kulture i potrebe hranjivih soli. U zaštićenim prostorima na pokušalištu obavljaju se praktične vježbe sjetve, sadnje i mjera njege u hidroponskom uzgoju. Svladavanje vježbi se provjerava pismenim kolokvijem tijekom semestra.
 • Seminari
  U sklopu satnice predviđene za seminare izrađuje se seminar o hidroponskoj tehnologiji uzgoja odabrane vrste ukrasnog bilja i seminar o potrebama repromaterijala i ljudskog rada u hidroponskoj tehnologiji odabrane vrste povrća. U posljednjem tjednu nastave piše se test znanja .

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Odabrati odgovarajući inertni supstrat Test znanja, završni ispit
Pripremiti hranjivu otopinu odgovarajućeg sastava Rješavanje zadataka-pismeni kolokvij, test znanja, završni ispit
Prepoznati najvažnije dijelove sustava i opremu za hidroponski uzgoj Test znanja, završni ispit
Utvrditi količinu inputa za hidroponski uzgoj povrća i ukrasnog bilja Seminarski rad, test znanja, završni ispit
Preporučiti prikladnu tehniku uzgoja za pojedinu kulturu Seminarski rad, test znanja, završni ispit
Provesti agrotehničke zahvate u hidroponskom uzgoju Seminarski rad, test znanja, završni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, vježbi u praktikumu i terenskih vježbi prema nastavnim cjelinama te objava nastavnih materijala u MOODLE sustavu. Podjela seminarskih radova i njihovo ocjenjivanje. Održavanje i ocjenjivanje kolokvija, testa znanja i završnog ispita.

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave. Izrada i predaja seminarskih radova. Polaganje kolokvija, testa znanja i prema potrebi završnog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Kontinuirana provjera znanja putem kolokvija iz vježbi 40% <60%
60-70&
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
14 22,5 0,75
Izrada seminarskog rada 10% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 7,5 0,25
Usvojenost programskog sadržaja modula - test znanja 50% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
14 60 2
UKUPNO 75% završni ispit 20% kolokvij izračuna sastava hranjive otopine 5% seminarski rad o hidroponskom uzgoju ukrasnog bilja <60% 60-70% 71-80% 81-90% 91-100% Nedovoljan (1) Dovoljan (2) Dobar (3) Vrlo dobar (4) Izvrstan (5) 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Kontinuirana provjera znanja putem kolokvija iz vježbi Prvi pismeni kolokvij (20 % konačne ocjene) se sastoji od 5 zadataka sa izračunom sastava hranive otopine. Svaki zadatak nosi maksimalno 9 bodova. Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je na svakom od 5 zadataka ostvariti minimalno 5 bodova. Drugi pismeni kolokvij (20 % konačne ocjene) je izrada proračuna potreba ljudskog rada i repromaterijala u hidroponskoj proizvodnji. Pozitivno riješeni zadaci i izrađen proračun potreba uvjet su za pristupanje testu znanja. Nakon održanih vježbi i terenske nastave Redoviti ispitni rokovi
Izrada seminarskog rada Izrada seminarskih radova o hidroponskoj tehnologiji uzgoja odabranih vrsta ukrasnog bilja. Predani seminarski rad je uvjet za pristupanje testu znanja. Zadnji tjedan nastave Redoviti ispitni rokovi
Usvojenost programskog sadržaja modula - test znanja Test znanja se održava u zadnjem tjednu nastave, nakon odslušanog programskog sadržaja modula. Test znanja se sastoji od 18 pitanja i zadatka sa izračunom sastava otopine. Svako nosi po 1 bod, zadatak 6 bodova. Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je 10 bodova iz odgovora na pitanja i 3 boda iz zadatka. Zadnji tjedan nastave Redoviti ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. P - Pojam hidropona, prednosti i nedostaci. Površine u Hrvatskoj i svijetu. Hidroponska tehnika i oprema u uzgoju na inertnim supstratima.
 2. P -Vrste supstrata (anorganski, organski, sintetski): izvor, fizikalna i kemijska svojstva. Izbor prema svojstvima supstrata i zahtjevima kultura.
 3. P - Hidroponske tehnike i oprema u uzgoju bez supstrata (aeroponika,tehnika hranjivog filma, plutajući hidropon, akvaponika)
 4. P - Soli za pripremu hranjive otopine. Priprema koncentriranih i gotove (primijenjene) otopine. Mjerenje EC- i pH-vrijednosti. Primjena kiseline.
 5. P - Sastav vode i korektura sastava otopine. Kontrola i korektura sastava otopine prema potrebi kulture tijekom vegetacije. Uzorkovanje otopine. Priručna i laboratorijska analiza.
 6. P - Recirkulacija hranjive otopine. Oprema za fertirigaciju, sterilizaciju i recirkulaciju. Aeracija otopine; PK – sjetva i pikiranje biljaka za hidroponski uzgoj.
 7. PK - Atomska i molekulska masa iona. Izračun za pripremu koncentrirane hranjive otopine. Izračun soli makroelemenata. Izračun soli mikroelemenata.
 8. PK - Korektura izračuna koncentrirane hranjive otopine ovisno o sastavu vode. Interpretacija laboratorijske analize i korektura sastava koncentrirane hranjive otopine.
 9. PK - Pregled i rasprava o izračunatoj korekturi sastava koncentrirane hranjive otopine za zadani sastav. Proračun recirkulirane i sterilizirane hranjive otopine. Pismeni kolokvij I
 10. PK - Priprema koncentriranih i gotove hranjive otopine. Baždarenje pH- i EC-metra. Mjerenje pH- i EC-vrijednosti. Sadnja biljaka na inertni supstrat.
 11. P - Podjela kultura ukrasnog bilja po skupinama ovisno o hidroponskoj tehnici. Opis hidroponske tehnologije uzgoja najvažnijih vrsta ukrasnog bilja.
 12. S - Podjela seminarskih radova o hidroponskoj tehnologiji uzgoja odabranih vrsta ukrasnog bilja; P - opis hidroponske tehnologije uzgoja ekonomski najvažnijih vrsta povrća.
 13. P - Opis hidroponske tehnologije uzgoja ekonomski najvažnijih vrsta povrća.
 14. T – Oprema u hidroponskoj tehnologiji uzgoja rajčice na supstratu. Priprema i korektura hranjive otopine u praksi. Dinamika fertirigacije tijekom vegetacije, vrste i troškovi repromaterijala te ljudskog rada u hidropnskom uzgoju.
 15. PK - Pismeni kolokvij II S - Test znanja

Preduvjeti

Obvezna literatura

 1. Borošić J., Toth, Nina, Benko, B. (2011). Hidroponski uzgoj povrća: interna skripta. Zagreb: Zavod za povrćarstvo Agronomskog fakulteta u Zagrebu.
 2. Borošić, J. (2002). Metoda proračuna sastava hranjive otopine za hidroponski uzgoj (prijevod).
 3. Power point prezentacije predavanja i vježbi (Merlin, sustav za e-učenje)

Preporučena literatura

 1. Osvald, J., Kogoj, Osvald M. (2005). Hidroponsko gojenje vrtnin – breztalni načini gojenja. Ljubljana: Biotehniška fakulteta.
 2. Raviv, M., Lieth ,J.H. (2008). Soilless culture: theory and practice. Elsevier.
 3. Savvas, D., Passam, H. (2002). Hydroponic production of vegetables and ornamentals. Athens: Embryo Publications.
 4. Enzo, M., Gianquinto, G., Lazzarin, R., Pimpini, F., Sambo, P. (2001). Principi tecnico-agronomici della fertirrigazione e del fuori suolo. Padova: Tipografia-Garbin.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Colture protette, University of Padova

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.