Ispiši

Primjena ukrasnog bilja (143853)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Pravilna primjena biljnog materijala podrazumijeva poštivanje svih kriterija bitnih za smještaj na određeno stanište. Takav pravilan odabir uključuje optimalno iskorištavanje svih ekoloških, funkcionalnih i vizualnih karakteristika biljnog materijala.
Polaganje ispita se provodi preko parcijalnih testova znanja i završnog ispita.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Hortikultura (Izborni predmet, 6. semestar, 3. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 30
Auditorne vježbe: 6
Seminar: 24

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 71%
Vrlo dobar (4): 81%
Izvrstan (5): 91%

Opće kompetencije

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja koja im omogućavaju razumijevanje važnosti pravilnog odabira biljnog materijala.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Nabrojati biljne vrste korištene u različitim povijesnim razdobljima vrtne umjetnosti. Pismeni
Razlikovati različite načine sadnje. Pismeni
Prepoznati razlike između različitih osjetilnih karakteristika biljaka. Pismeni
Razlikovati vizualne karakteristike biljnog materijala. Pismeni
Objasniti prednosti pravilne primjene i nedostatke nepravilne primjene biljnog materijala Pismeni
Pravilno odabrati ukrasno bilje za različita klimatska područja RH. Pismeni
Prezentirati rezultate pojedinih aktivnosti u sklopu izrade seminarskog rada. Seminarski rad

Način rada

Obveze nastavnika

Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u MOODLE sustavu (forum za komunikaciju sa studentima, kalendar važnijih događanja za predmet, obavijesti vezane uz predmet, materijali za ispit). Održavanje predavanja, izvođenje auditornih vježbi te seminara kao i ocjenjivanje seminara te provođenje parcijalnih ispita tijekom semestra.

Obveze studenta

Studenti se tijekom prva dva tjedna nastave trebaju obavezno prijaviti u sustav za e-učenje Moodle u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja. Uvjeti za pristupanje završnom ispitu su uredno pohađanje predavanja, auditornih vježbi, izrada seminara te aktivno sudjelovanje u nastavi. Polaganje parcijalnih ispita tijekom semestra te polaganje završnog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Parcijalni ispit (P1) 40 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
24 72 2.4
Parcijalni ispit (P2) 40 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
24 72 2.4
Seminar (S) 20 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 36 1.2
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Parcijalni ispit (P1) Obuhvaća nastavne cjeline obrađene do 7. tjedna nastave. 8. tjedan Na ispitnim rokovima.
Parcijalni ispit (P2) Obuhvaća nastavne cjeline obrađene do 14. tjedna nastave. 15. tjedan Na ispitnim rokovima.
Seminar (S) Prezentacija seminarskih radova. 14. tjedan Nema nadoknade.

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje
 2. Primjena ukrasnog bilja kroz povijest
 3. Biljka kao materijal oblikovanja
 4. Prostorne karakteristike biljaka
 5. Vizualne karakteristike biljnog materijala
 6. Principi vizualne kompozicije
 7. Prvi dio ispita
 8. Biljna staništa
 9. Ukrasne vrste za kontinentalno i mediteransko područje RH
 10. Vertikalno ozelenjavanje
 11. Vodene površine
 12. Kamenjara
 13. Terenska nastava
 14. Prezentacija seminarskih radova
 15. Završni ispit

Obvezna literatura

 1. Prezentacije s predavanja.
 2. Ogrin D. (1993). Vrtna umetnost sveta. Pudon EWO, Ljubljana
 3. Robinson N. (2011). The Planting Design Handbook. Ashgate Publishing, Ltd., England
 4. Miller L. B. (2009). Parks, Plants, and People. W.W. Norton˛& Company, Inc.
 5. Carpenter P. L., Walker T .D., Lanphear F.O. (1975). Plants in the Landscape. W. H. Freeman and Company

Preporučena literatura

 1. Strong R. (2000). Gardens through the Ages (1420 – 1940). Conran Octopus Limited, London
 2. Boisset C. (1993). The Garden Sourcebook. Mitchell Beazley, London
 3. Bisgrove R. (1988): ˝Gertrude Jeckyll´s Color Shemes for the Flower Garden
 4. Williams P. (2000). Garden Colour Palette. Conran Octopus Limited, London

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Landscape Plant Materials (Washington State University)
 • Environmental Plant Identification & Use (University of Florida)
 • Ornamental Plant Use (University of South Africa)

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.