Ispiši

Ekonomika prehrambene industrije (143836)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Prehrambena industrija jedna je od najvažnijih gospodarskih grana u Hrvatskoj, a prema broju zaposlenih i prihodima koje stvara najvažnija prerađivačka industrija u Hrvatskoj. Predmet će omogućiti stjecanje znanja o važnosti i ulozi prehrambene industrije u hrvatskom i svjetskom gospodarstvu, promjenama njezinog udjela u strukturi agrokompleksa u uvjetima gospodarskog rasta i razvoja te doprinosu prehrambene industrije razvoju poljoprivrede.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Agrarna ekonomika (Obvezni predmet, 3. semestar, 2. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 44
Auditorne vježbe: 8
Seminar: 8

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Po završetku modula studenti će biti sposobni identificirati ekonomske i strukturalne značajke prehrambene industrije što će im pomoću u uključivanju u aktivnosti prehrambene industrije kao potencijalnih zaposlenika, kreatora agroindustrijske politike ili suradnika na projektima.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
spoznati povijesni tijek razvoja i razumjeti uzroke divergencije prehrambene industrije u pojedinim dijelovima svijeta, pismeni
prepoznati važnost prehrambene industrije u domaćem i svjetskom gospodarstvu pismeni
interpretirati relevantne makroekonomske pokazatelje o poziciji prehrambene industrije u gospodarskoj strukturi pismeni, seminar
objasniti povezanost prehrambene industrije i poljoprivrede kao i ulogu industrije u jačanju poljoprivrede pismeni
razlikovati pojedine grane prehrambene industrije i ocijeniti njihovu perspektivu obzirom na tržišne trendove pismeni, seminar
procijeniti učinke mjera i instrumenata ekonomske politike na razvoj prehrambene industrije pismeni
usporediti konkurentnost hrvatske prehrambene industrije u odnosu na europsku i svjetsku pismeni, seminar

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja i auditornih vježbi te pomaganje studentima u izradi seminara. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili ciljeve zadane sadržajem modula i postigli razinu zadanih ishoda učenja.

Obveze studenta

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi u formi rasprava, pitanja i komentara.
Izradom seminara i polaganjem ispita studenti su obvezni dokazati usvajanje zadanih ishoda učenja.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje i aktivnost na nastavi 10% 60 60 1
Izrada seminara i prezentacija 40% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 2
Pismeni ispit 50% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 3
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Aktivnost na nastavi (seminarima i predavanjima) Studenti mogu sudjelovati u raspravama tijekom nastave. Aktivnost se dodatno boduje i može poboljšati ocjenu iz pismene provjere znanja. Tijekom nastave
Usvojenost programskog sadržaja Po završetku nastave provjera znanja odvija se pismenim putem. Usmeni ispit je opcijski za studente koji žele bolju ocjenu.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u predmet. Teorijska osnova ekonomike prehrambene industrije. P
 2. Povijesni pregled razvoja prehrambene industrije u Hrvatskoj i u svijetu. P
 3. Klasifikacija grana prehrambene industrije. P
 4. Uloga prehrambene industrije u gospodarstvu u Hrvatskoj i u svijetu. P
 5. Povezanost poljoprivrede i prehrambene industrija. P
 6. Čimbenici razvoja prehrambene industrije - opskrbljenost resursima, politički i zakonodavni okvir. P
 7. Organizacijski oblici prehrambene industrije. P
 8. Primjena statističkih metoda u analizi makroekonomskih pokazatelja prehrambene industrije. V
 9. Sigurnost hrane i kontrola kvalitete prehrambene industrije. P
 10. Ekonomika pojedinih grana prehrambene industrije. P
 11. Prehrambena industrija u pojedinim dijelovima svijeta. P
 12. Najveće svjetske i hrvatske tvrtke iz djelatnosti prehrambene industrije. P
 13. Terenska nastava. V
 14. Prezentacija seminara i rasprava. S
 15. Prezentacija seminara i rasprava. S

Obvezna literatura

 1. Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (2007). Ekonomija, McGraw-Hill / Mate, Zagreb.
 2. Vajić, I. (1989): Ekonomika prehrambene industrije, Informator, Zagreb.

Preporučena literatura

 1. Wijnands, J.H.M., Meulen, B.M.J. van der and Poppe, K.J. (2007): Competitiveness of the European Food Industry: An economic and legal assessment 2007, European Commission, Luxembourg. .
 2. Baourakis, G., Konstadinos M. (2011): A Resilient European Food Industry in a Challenging World (European Political, Economic, and Security Issues: Agriculture Issues and Policies), Nova Science Publishers.
 3. Carlos A. Da Silva, C.A., Baker, D., Shepherd, A.W. Jenane, C. (2009): Agro-industries for Development, FAO.
 4. Ionescu-Somers, A.; Steger, U. (2008). Business logic for sustainability : a food and beverage industry perspective, Palgrave Macmillan, New York.
 5. Stipetić, Vladimir (1985): Poljoprivreda i privredni razvoj, Informator, Zagreb.
 6. Tracy, M. (2000). Hrana i poljoprivreda u tržišnom gospodarstvu : Uvod u teoriju, praksu i politiku, Mate, Zagreb

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Business and Economics in Food Industry, KU Leuven, Belgija
 • Economics of the Agricultural and Food Industry, University of Hohenheim, Njemačka
 • Economics of Agro-food Industry, University of Bologna, Italija
 • The Global Food Industry, University of Nottingham, Velika Britanija.
 • Ekonomika prehrambene industrije, University of Beograd – Faculty of Agriculture, Srbija

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.