Ispiši

Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (161192)

Nositelji predmeta

Opis predmeta

Cilj Tjelesne i zdravstvene kulture 4 (TZK4) je učenje teorijskih i praktičnih kinezioloških znanja za studente koji prvi puta izabiru određenu kineziološku aktivnost. Za studente koji su tijekom prve godine studija i/ili u trećem semestru pohađali istu kineziološku aktivnost cilj predmeta je usavršavanje teorijskih i praktičnih kineziološka znanja. Na praktičnim vježbama i putem e-učenja studenti će se informirati o obilježjima zanimanja po završnosti studija i potrebama razvoja određenih sposobnosti, osobina i znanja koje trebaju razvijati radi učinkovitog obavljanja aktivnosti koje se očekuju s obzirom na opis posla.

Vrsta predmeta

ECTS: 0.50

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Auditorne vježbe: 30

Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2):
Dobar (3):
Vrlo dobar (4):
Izvrstan (5):

Opis

Studenti na početku četvrtog semestra mogu izabrati jednu do dvije aktivnosti s obzirom na interes, zdravstveni status i prethodno iskustvo. Tijekom semestra obvezni su redovito dolaziti na vježbe. Nema ocjenjivanja.

Opće kompetencije

Sposobnost korištenja novog znanja u praksi, umrežavanje i stvaranje novih kontakata, upravljanje vlastitim vremenom u procesu učenja, sposobnost rada u timu.

Oblici nastave

 • Ostalo
  e-zadaće (teorijske informacije o zdravlju, prehrani i tjelesnom vježbanju)
 • Vježbe
  Praktične vježbe u različitim sportskim objektima ovisno o izboru aktivnosti

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
1. Primijeniti osnovna znanja o doziranju opterećenja tijekom vježbanja 2. Demonstrirati specifične vježbe s obzirom na izbornu kineziološku aktivnost 3. Planirati sat tjelesnog vježbanja

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
redoviti dolasci na vježbe minimalno 12 dolazaka 12 15 0,5

Tjedni plan nastave

 1. Prijave studenata za kineziološke aktivnosti, definiranje rasporeda, grupa i obveza studenata u četvrtom semestru prema angažiranosti u sportu i prema zdravstvenim obilježjima.
 2. Provjera motoričkih znanja i sposobnosti u izbornoj aktivnosti.
 3. Utjecaj izborne aktivnosti na pojedine motoričke sposobnosti.
 4. Učenje novih teorijskih i praktičnih motoričkih znanja za studente koji su prvi puta izabrali kineziološku aktivnost. Usavršavanje teorijskih i praktičnih motoričkih znanja za studente veće razine motoričkih znanja kao i za studente koji su izabrali istu aktivnost veći broj semestara
 5. Učenje novih teorijskih i praktičnih motoričkih znanja za studente koji su prvi puta izabrali kineziološku aktivnost. Usavršavanje teorijskih i praktičnih motoričkih znanja za studente veće razine motoričkih znanja kao i za studente koji su izabrali istu aktivnost veći broj semestara
 6. Učenje novih teorijskih i praktičnih motoričkih znanja za studente koji su prvi puta izabrali kineziološku aktivnost. Usavršavanje teorijskih i praktičnih motoričkih znanja za studente veće razine motoričkih znanja kao i za studente koji su izabrali istu aktivnost veći broj semestara
 7. Učenje novih teorijskih i praktičnih motoričkih znanja za studente koji su prvi puta izabrali kineziološku aktivnost. Usavršavanje teorijskih i praktičnih motoričkih znanja za studente veće razine motoričkih znanja kao i za studente koji su izabrali istu aktivnost veći broj semestara
 8. Teorijske informacije o utjecaju različitih rizičnih ponašanja na zdravlje
 9. Teorijska i praktična motorička znanja o manje genetski uvjetovanim motoričkim sposobnostima na čiji razvoj možemo utjecati tijekom cijelog života (snaga, izdržljivost,fleksibilnost i preciznost.)
 10. Specifična teorijska i praktična znanja iz izbornog sporta i/ili aktivnosti: utjecaj na zdravlje, na radne sposobnosti, o povijesti izabrane kineziološke aktivnosti, pravilima, sustavu sporta i dr.
 11. Izrada plana osobnog treninga iz izborne kineziološke aktivnosti.
 12. Samostalno vježbanje uz nadzor nastavnika prema unaprijed dogovorenim uputama o volumenu rada.
 13. Samostalno vježbanje uz nadzor nastavnika prema unaprijed dogovorenim uputama o volumenu rada.
 14. Samostalno vježbanje uz nadzor nastavnika prema unaprijed dogovorenim uputama o volumenu rada.
 15. Analiza postignutih ishoda kao povratna informacija studentima.

Preporučena literatura

 1. Bos, K. (2004.) Hodanjem do zdravlja, Mozaik knjiga 2. Colwin, C., M. (1998).
 2. Plivanjem za 21. Stoljeće, Gopal d.o.o.
 3. Cook, B., C. (1996) Strength Basics. Your Guide to Resistance Training for Health and Optimal Performance, Human Kinetics.
 4. Caput-Jogunica R., Čavlek T., Ćurković S. i Džepina M. (2008). Tjelesna aktivnost i zdravlje studenata. Specijalizirani medicinski časopis, MEDIX XIV;79 (str.159-162).
 5. Caput-Jogunica, R., Fabek, S., Bilandžija, Ćurković, S. i Duralija, B. (2014.) Analiza izvannastavnih aktivnosti na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. http://www.agr.unizg.hr/multimedia/studenti/izvannastavne_aktivnosti_analiza.pdf (preuzeto 16. siječanj 2016.)
 6. Ćurković, S. (2010). Kineziološke aktivnosti i rizična ponašanja studenata, Disertacija. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 7. Janković, V. i Marelić, N. (1995). Odbojka, Fakultet za fizičku kulturu u Zagrebu
 8. Markežić, D. (2011.) Tjelesna aktivnost i zdravlje studenata Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Diplomski rad, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 9. Neljak, B. i Caput-Jogunica, R. (2012) Kineziološka metodika u visokom obrazovanju, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 10. Sertić, H. (2005) Osnove borilačkih vještina, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 11. Šnajder, V. (1995) Od starta do cilja, Školske novine, Zagreb
 12. Švenda, D. (2013.) Kvaliteta slobodnog vremena studenata Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Završni rad, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 13. Zbornik radova Međunarodna znanstveno stručna konferencija Kineziološka rekreacija i kvaliteta života, ur. M. Andrijašević (2008) Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Predmet je obvezan na svim hrvatskim visokim učilištima.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.