Ispiši

Uvod u mikroekonomiju (169199)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Namjena modula je upoznati studente s osnovnim ekonomskim pojmovima (što je mikroekonomija, značaj i povijest razvoja mikroagroekonomike), teoretskim aspektima mikroekonomije i tržišne ekonomije. Izučavati će se osnove tržišnog sustava (funkcioniranje tržišta, ravnoteža na tržištu, elastičnost, tržište i država) kako bi studenti mogli opisati osnovne čimbenike koji utječu na kretanje ponude i potražnje. Tijekom predavanja i vježbi će se obraditi osnovne postavke tržišne strukture i određivanja cijena (tržišna ravnoteža i određivanje cijene i količine u osnovnim tržišnim strukturama). Proizvodnja i troškovi proizvodnje bit će obrađeni na praktičnim primjerima različitih proizvodnji za različite kapacitete gospodarstva kako bi studenti mogli definirati temeljne pojmove proizvodnje i razlikovati pojedine troškove proizvodnje. Programski dijelovi (predmeti) modula su: uvod u mikroekonomiju, osnove teorije poduzeća, tržište, teorija proizvodnje, pojam i vrste troškova, ekonomika poslovanja, uspješnost i mjerila uspješnosti poslovanja, investicije u poljoprivredi. Studenti će biti obučeni za samostalnu pripremu i obradu podataka potrebnih za analizu poslovanja poduzetnika, maksimizaciju profita i određivanje optimalne razine proizvodnje primjenom marginalne analize.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Agrarna ekonomika (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 35
Auditorne vježbe: 10
Seminar: 15

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje osnovnih mikroekonomskih pojmova i zakona te osnovnih čimbenika koji utječu na kretanje ponude i potražnje (funkcioniranje tržišta; ravnoteža na tržištu; elastičnost), kao i odabir modela proizvodnje i odgovarajućih vrsta troškova. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja iz osnova mikroekonomije koja su temelj za razumijevanje i primjenu u agronomskoj struci.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Programski dijelovi koji se obrađuju kroz predavanja su: uvod u mikroekonomiju, osnove teorije poduzeća, tržište, teorija proizvodnje, pojam i vrste troškova, ekonomika poslovanja, uspješnost i mjerila uspješnosti poslovanja, investicije u poljoprivredi.
 • Auditorne vježbe
  Vezane za analizu poslovanja, izradu kalkulacije, određivanje optimalne razine proizvodnje, vertikalnu analizu i njezinu primjenu u usporedbi poslovanja srodnih subjekata. Vježbe se izvode u jednoj grupi.
 • Seminari
  Vezani za teme obrađene tijekom nastave, ali sa konkretnim primjerima. Neke od tema seminara su: Proizvodnja i prinosi najvažnijih ratarskih kultura u Hrvatskoj; Uloga investicija u agrobiznisu; Oblici poslovnog organiziranja u poljoprivredi; Utjecaj zakona opadajućih prinosa na dohodak u poljoprivredi; Posebnosti kreditiranja projekata u poljoprivredi. Stjecanje vještina studenata u samostalnoj izradi i prezentiranju rada.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Pravilno interpretirati temeljne mikroekonomske pojmove Pismeni
Opisati osnovne čimbenike koji utječu na kretanje ponude i potražnje Pismeni
Definirati i interpretirati temeljne pojmove proizvodnje Pismeni
Razlikovati pojedine troškove proizvodnje Pismeni
Odabrati ekonomske pokazatelje za ocjenu poslovnog uspjeha Pismeni

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje auditornih vježbi i predavanja
Pomoć pri izradi seminara

Obveze studenta

Sudjelovanje u nastavi i izlaganje seminara

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usvojenost programskog sadržaja - završni pismeni ispit 55% do 38
38-44
45-49
50-55
56-63
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
35 90 3
Aktivnost na seminarskoj nastavi 0% 15 30 1
Kontinuirano pohađanje nastave – kolokvij 45% do 30
30-35
36-40
41-45
46-50
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 60 2
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. P: Osnovni ekonomski pojmovi i teoretski aspekti mikroekonomije.
 2. P: Tržišna ekonomija, osnove tržišnog sustava, osnove ponude i potražnje.
 3. P: Ponuda i potražnja u mikroekonomskom smislu, necjenovni čimbenici promjene ponude i potražnje
 4. P: Opća ravnoteža i ekonomska efikasnost. A: Tržišna ravnoteža i učinci promjene ponude i potražnje na tržišnu cijenu.
 5. P: Osnove tržišnog sustava. Oblici nesavršene konkurencije. A: Primjeri nastanka suviška i manjka dobara na tržištu poljoprivrednih proizvoda.
 6. P: Elastičnost ponude i potražnje. Utjecaj cjenovne elastičnosti na dohodak proizvođača u poljoprivredi.
 7. P: Potražnja i ponašanje potrošača. Krivulje ukupne i granične korisnosti na primjeru prehrane stanovništva. Nastanak potrošačeve ravnoteže kombinacijom krivulja indiferencije i budžetskog pravca.
 8. P: Funkcija proizvodnje, najvažniji zakoni proizvodnje, proizvodnja s više varijabilnih inputa, konstantni, rastući i padajući prinosi na opseg s posljedicama na dohotke u poljoprivredi.
 9. P: Prihodi i troškovi poslovanja, optimalna razina proizvodnje. A: Izračun prosječnog i graničnog proizvoda, ukupnih prihoda i troškova, primjeri kalkulacija u poljoprivredi.
 10. P: Temeljna financijska izvješća. A: Primjer bilance i računa dobiti i gubitka poslovnog subjekta u agrobiznisu.
 11. P: Horizontalna financijska analiza. A: Izračun osnovnih pokazatelja financijske analize.
 12. P: Investicije i tržište kapitala, osnovni pokazatelji uspješnosti poslovanja. A: Vertikalna i investicijska analiza. Seminarska nastava
 13. Seminarska nastava
 14. Seminarska nastava
 15. Seminarska nastava

Obvezna literatura

 1. Par, V.; Šakić Bobić, B. (2016): Uvod u mikroekonomiju, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zagreb
 2. Samuelson, P., Nordhaus, W. D. (1999): Ekonomija, Mate d.o.o., Zagreb
 3. Pindyck, R. S., Rubinfeld, D. L. (2005): Mikroekonomija, peto izdanje, Mate d.o.o., Zagreb

Preporučena literatura

 1. Babić, M. (1997): Mikroekonomska analiza, Mate d. o. o., Zagreb
 2. Koutsoyiannis, A. (1996): Moderna mikroekonomika, drugo izdanje, Mate d.o.o., Zagreb

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Introduction to Microeconomics University of Vienna and Institute for Advanced Studies Vienna
 • Introduction to Microeconomics, University of Nottingham, UK
 • Introduction to Microeconomics University of Georgia

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.