Ispiši

Informatika (143873)

Nositelji predmeta

Opis predmeta

Uspješan rad u bilo kojem segmentu agronomske struke danas je gotovo nezamisliv bez poznavanja i razumijevanja osnova informacijskih i komunikacijskih znanosti, posebice informatike. Program modula Informatika, omogućuje studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja koja su neophodna za uspješan studij, razumijevanje i primjenu u svim segmentima poljoprivrednih znanosti. Svrha predmeta je upoznavanje studenata s informatičkim (informacijskm i komunikacijskim) tehnologijama, kao i na njima zasnovanim znanjima i vještinama u kontekstu njihova korištenja i primjene u suvremenom poljodjelstvu. U tom cilju studenti će ovladati s određenom akademskom razinom informatičke (informacijske i komunikacijske) pismenosti kroz mogućnosti korištenje standardne informatičke tehnologije i na njima temeljenih softverskih alata. Na taj način polaznicima će biti omogućeno stjecanje određenih znanja i vještina iz informatičke (informacijske i komunikacijske) znanosti primjerenih visokoškolskoj razini obrazovanja sveučilišnog tipa agroprofilacije.
Stoga, stjecanje informatičke (informacijske i komunikacijske) pismenost kroz osobne vještine studenata vezane uz korištenje informatičkih (informacijskih i komunikacijskih) tehnologija su u fokusu izučavanja ovog predmeta.
Polaganje ispita se provodi preko parcijalnih testova znanja i završnog usmenog ispita.

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 15
Vježbe u praktikumu: 12
Seminar: 3

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 71%
Vrlo dobar (4): 81%
Izvrstan (5): 91%

Opće kompetencije

Studenti dobivaju neophodna znanja vezana uz informatičke (informacijske i komunikacijske) tehnologije u kontekstu njihova korištenjem, s ciljem postizanja informatičke te informacijske i komunikacijske pismenosti.

Oblici nastave

 • Predavanja
  o U sklopu predavanja studenti na audiovizualan način usvajaju nastavne cjeline predviđene sadržajem programa i sudjeluju u diskusijama u kontekstu pojašnjenja obrađenog gradiva. Predavanja se izvode u grupama sukladno kapacitetu dvorana po studijskim smjerovima
 • Konzultacije
  Četvrtkom 11:00-13:00 sati: 1. on-line u sustavu Merlin 2. Ured: V. paviljon 3 kat, soba 63
 • Vježbe u praktikumu
 • Seminari
  U sklopu seminara student je obvezan izraditi seminarski rad iz određenih nastavih cjelina previđenih programom, kao i napraviti prezentaciju istog, a ocjena dobivena iz seminara sastavni je dio završne ocjene.
 • Vježbe
  U informatičkoj učionici se izvode skupine vježbi neophodne za korištenje računala: Ms Word - napredna obrada teksta, poslovna pisma, skupna pisma. Ms Excel - izrada tablica, grafova, funkcije i formule, filtriranja, rad s više listova, logičke funkcije i pretraživanje Ms Power Point - javna izlaganja, priprema multimedijske prezentacije Google mail, google drive

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Uspješno razlikovati tehničke osobine arhitekture/građe računalnih sustava, u smislu: središnje jedinice sustava, središnjeg procesora, sabirnica, registra, primarne i sekundarne memorije, te obodnih (U/I) jedinica računalnih sustava Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Spoznati strukturu i organizaciju softverske osnove računalnih sustava (sustavni i aplikativni softver) Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Razlikovati funkcijske osobine organizacije informatičkog centra (središnji, lokalni i periferni), Uspješno razlikovati usrojstvo kompjutroskih mreža (vrste, razine i protokole - TCP/IP, OSI) Razlikovati sve specifičnosti vezane uz informatička zanimanja Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Spoznati razvoj interneta u današnjem svijetu, kao i njegove značajke, te inačice, (intranet i extranet) Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Izgraditi i koristiti u praksi znanja vezana uz informatičku pismenost i osobne vještine kompjutorske komunikacije. Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Znati Web 2.0 tehnologije te njihovu važnost u digitalnoj komunikaciji Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
prezentirati odabrane tematske cjeline Seminar

Način rada

Obveze nastavnika

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz pokazne primjere, gotove primjere, predavanja i ocjenivanje studentskih seminara, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita.

Obveze studenta

Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja, pokaznih primjera i seminara, prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi, izrada seminara, te redovno rješavanje svih zadataka s predavanja i vježbi.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
I Kolokvij 45 <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
8 30 1
II Kolokvij 45 < 60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
7 30 1
Aktivno sudjelovanje na nastavi 5 1/4
Seminar + Vježbe(SV) 5 <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 30 3/4
UKUPNO 100% 30 90 3
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
ILI Pismeni+usmeni 100 <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
Ukupno 100 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
I Kolokvij pismeni 3. tjedan u 11.mjesecu -
II Kolokvij pismeni 2. tjedan u 01. mjesecu -
Seminar + Vježbe(SV) prezentacija+završna vježba 15. 01. -
ILI Pismeni+usmeni Pismeni+usmeni zimski i ljetni rokovi kroz akademsku godinu -

Tjedni plan nastave

 1. P - Uvodno predavanje
 2. P - O pojmu informatika i kratka povijest nastanka računala i razvoja digitalnih komunikacija
 3. P - Strojna osnova računala - sučelje računala
 4. P - Memorija. Vrste memorija.
 5. P - Građa računala, osnovni koncept računala
 6. P - Logičke osnove digitalnih računala
 7. P - Vrste računala
 8. P - Kolokvij I.
 9. P - Software. Aplikacije
 10. P - Podatak, informacija, znanje
 11. P - Baze podataka
 12. P - Informacijski sustavi u poslovanju
 13. P - Sustavi za potporu odlučivanju.
 14. P - Kibernetička sigurnost, hakiranje i zaštita
 15. P - Kolokvij II.

Obvezna literatura

 1. Bosilj Vukšić, Vesna; Pejić Bach, Mirjana i suradnici. Poslovna informatika. Element d.o.o., Zagreb, 2012.
 2. Panian, Željko; Strugar, Ivan. Informatizacija poslovanja. Ekonomski fakultet Zagreb. Zagreb, 2013.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Informatičke tehnologije, Ekonomski fakultet Sveučilište u Splitu, Hrvatska

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.