Ispiši

Oplemenjivanje bilja za ekološku poljoprivredu (169280)

Nositelji predmeta

Opis predmeta

Stjecanje znanja i sposobnosti kritičkog promišljanja o osnovnim značajkama i principima ekološkog oplemenjivanja bilja po kojima se ono razlikuje od konvencionalnog oplemenjivanja. Sagledavanje i razumijevanje ekološkog oplemenjivanja bilja kao bitnog segmenta ekološke poljoprivrede. Razumijevanje integracije ekološkog oplemenjivanja bilja u sustave ekološke poljoprivredne proizvodnje. Postaviti, elaborirati i provesti cjelokupni oplemenjivački proces za ekološku poljoprivrednu proizvodnju

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Biljne znanosti (Izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 36
Auditorne vježbe: 18
Seminar: 6

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovno pohađanje nastave.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Predavanja se odvijaju u 15 tjedana po 4 školska sata. Predavanja su podijeljena u dva ciklusa nakon kojih su provjere znanja.
 • Provjere znanja
  Dva parcijalna ispita ili završni (cjeloviti) ispit
 • Auditorne vježbe
  U okviru 18 sati vježbi studenti će kroz praktične primjere naučiti primijeniti oplemenjivačke metode u oplemenjivanju bilja za ekološku proizvodnju, te provesti analize i interpretirati dobivene rezultate.
 • Konzultacije
  Termini konzultacija su prema dogovoru.
 • Seminari
  Studenti će kroz izradu i prezentaciju zadane teme seminarskog rada primijeniti svoje znanje stečeno slušanjem ovog modula i razumijevanje vezano uz primjenu oplemenjivačkih metoda u oplemenjivanju bilja za ekološku poljoprivrednu proizvodnju..

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prikazati glavna načela ekološkog oplemenjivanja bilja i sučeliti specifičnosti ekološkog u odnosu na konvencionalno oplemenjivanje. Parcijalni ispit, završni ispit
Integrirati ekološko oplemenjivanja bilja u kontekst ekološke poljoprivredne proizvodnje i organizirati ekološko oplemenjivanje bilja unutar šireg sustava ekološke proizvodnje. Parcijalni ispit, završni ispit
Predložiti konkretan cilj oplemenjivanja i predložiti model sorte adekvatan za ekološku poljoprivrednu proizvodnju. Parcijalni ispit, završni ispit
Razviti, formulirati i uskladiti strategiju i metode oplemenjivanja bilja u stvaranju sorata za ekološku poljoprivrednu proizvodnju. Parcijalni ispit, završni ispit
Procijeniti i vrednovati značaj bioraznolikosti u konkretnim programima ekološkog oplemenjivanja bilja. Parcijalni ispit, završni ispit
Formulirati ciljeve i strategiju oplemenjivanja u smislu boljeg iskorištavanja potencijala tla u ekološkoj proizvodnji, kao i boljih svojstava u smislu otpornosti i tolerantnosti prema okolinskim stresovima kao temeljnog uvjeta ekološke proizvodnje, a koji se bitno razlikuje u pristupu koji prevladava kod konvencionalnog oplemenjivanja. Parcijalni ispit, završni ispit
Preporučiti metode i uskladiti principe selekcije genotipova adekvatne za potrebe ekološke proizvodnje. Parcijalni ispit, završni ispit
Predvidjeti moguće probleme, poteškoće i ograničenja u stvaranju sorata za ekološku proizvodnju, kao i načine svladavanja tih ograničenja. Parcijalni ispit, završni ispit
Kritizirati, argumentirati i preporučiti zakonodavnu i administrativnu osnovu ekološkog oplemenjivanja bilja, proizvodnje sjemenskog i sadnog materijala. Parcijalni ispit, završni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Redovno izvoditi nastavu. Pratiti prisustvo studenata na nastavi. Održavati konzultacije sa studentima prema potrebi studenata. Organizirati testove znanja tijekom semestra i cjelovite ispite u redovitim ispitnim rokovima. Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u MOODLE sustavu.

Obveze studenta

Uredno pohađati nastavu (predavanja, vježbe i seminar). Studenti imaju obavezu da se u roku prva dva tjedna prijave u sustav za e-učenje Moodle u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja i ostale materijale. Izraditi i prezentirati seminarski rad. Polagati parcijalne ispite znanja tijekom semestra ili cjelovit ispit (završni ispit) na kraju semestra.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave 52 52 1,4
Parcijalni ispit I 50% 0-59
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 60 2
Parcijalni ispit II 50% 0-59
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 60 2
Seminar korektivni učinak na ocjenu 6 8 0,6
Ukupno 100% 60 180 6
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave 52 52 1,4
Ispit 100% 0-59
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 120 4
seminar korektivni učinak na ocjenu 6 8 0,6
Ukupno 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Parcijalni ispit I Gradivo iz prve polovice semestra.
Parcijalni ispit II Gradivo iz druge polovice semestra.
Ispit obuhvaća čitavo gradivo redoviti ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Uvod o oplemenjivanju bilja za potrebe ekološke poljoprivrede. Razvoj ekološkog oplemenjivanja bilja kao poljoprivredne discipline. Značaj, korištenje i očuvanje bioraznolikosti u razvoju sorata za ekološku poljoprivrednu proizvodnju.
 2. Specifičnosti, principi i strategije ekološkog pristupa u oplemenjivanju bilja. Metode oplemenjivanja bilja i mogućnost integracije ekoloških principa u različite metode oplemenjivanja bilja, kao i u cjelokupni sustav ekološke proizvodnje hrane.
 3. Centralizirano i decentralizirano oplemenjivanje bilja. Kontekst i organizacija oplemenjivačkog postupka kod decentraliziranog oplemenjivanja primjerenog ekološkoj proizvodnji. Participatorni pristup oplemenjivačkom procesu.
 4. Stvaranje ideotipa sorte u ekološkom oplemenjivanju bilja. Karakteristike sorte potrebne za ispunjavanje zahtjeva i normi koje treba ispunjavati sorta u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji. Izbor roditelja za kombinacijsko oplemenjivanje. Klonska selekcija u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.
 5. Stvaranje i upravljanje početnom oplemenjivačkom populacijom. Metode selekcije i evaluacija sorata iz perspektive ekološke poljoprivredne proizvodnje. Mogućnosti primjene suvremenih biotehnoloških metoda u ekološkom non-GMO oplemenjivanju (MAS, metode ozdravljivanja i dr.).
 6. Principi i specifičnosti ekološkog nasuprot konvencionalnom oplemenjivanju s ciljem stvaranja sorata visoke sinergije s organsko-mineralno-biološkim kompleksom tla. Ekološki pristup stvaranju sorata s potencijalom supresije korovskih vrsta. Ekološki pristup nasuprot konvencionalnom u stvaranju sorata tolerantnih na biotske i abiotske stresove.
 7. Zakonodavni i administrativni okvir u plasiranju novih sorata za ekološku poljoprivredu. Sjemenarstvo i proizvodnja sadnog materijala u ekološkoj proizvodnji. Zaštita intelektualnog vlasništva. Nadzor proizvodnje i trgovine. Certifikacijske sheme sjemenarske i rasadničarske proizvodnje u ekološkoj poljoprivredi.
 8. Ekološki principi oplemenjivanja žitarica: Poaceae (pšenica, raž, zob).
 9. Ekološko oplemenjivanje žitarica: Poaceae (ječam, riža, kukuruz).
 10. Ekološko oplemenjivanje grahorica, krmnih i industrijskih kultura: Fabaceae (grah, soja).
 11. Ekološko oplemenjivanje grahorica, krmnih i industrijskih kultura: Solanaceae, Chenopodiaceae, duhan, konoplja, šećerna repa).
 12. Ekološko oplemenjivanje povrtnih kultura: Solanaceae, Cucurbitaceae, Alliaceae, Brasicacceae, Apiaceae, (rajčica, paprika, krumpir, luk, kupusnjače, korjenasto povrće).
 13. Ekološko oplemenjivanje voćarskih kultura: vrste iz fam. Rosaceae, kao i dr. voćarske vrste (jezgričavo, koštičavo, jagodasto i lupinasto voće).
 14. Ekološko oplemenjivanje mediteranskih voćarskih kultura i vinove loze (agrumi i drugo južno voće, maslina i v.loza).
 15. Studije slučaja za pojedine primjere uspješne integracije ekološkog oplemenjivanja bilja u poljoprivrednu proizvodnju u svijetu. Mogućnosti i potencijali razvoja sorata za ekološku poljoprivredu na konkretnim prilikama u Hrvatskoj, Srednjoj Evropi i Mediteranu.

Obvezna literatura

 1. Lammerts van Bauern E.T. & J.R. (eds.), 2012. Organic Crop Breeding. Wiley-Blackwell, Chichester, UK
 2. Messmer M. et al. 2015. Plant Breeding Techniques: An Assessment for Organic Farming. Research Institute of Organic Agriculture, Frick, CH

Preporučena literatura

 1. Rundgren G. 2006. Organic Agriculture and Food Security. IFOAM, Bonn, D
 2. Lammerts van Bauern E.T. et al. 1999. Sustainable Organic Plant Breeding: Final Report: A Vicion, Choices, Consequences and Steps. Louis Bolk Institute, Driebergen, NL
 3. Horneburg B. 2011. Organic Plant Breeding: Achievements, Opportunities, and Challenges. Keynote Lectures at Organic World Congress, 26.9.-5.10.2011, Namyangju, South Korea

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.