Ispiši

Biologija probave i metabolizam (26590)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Predmet Biologija probave i metabolizam kroz predavanja i vježbe upoznaje studente s makroskopskom i mikroskopskom anatomijom i fiziologijom probavnog sustava i metaboličkim procesima životinjskog organizma.
Obrađena je komparativna razlika u antomskoj građi i fiziološkim procesima između preživača i nepreživača.
Predmet Biologija probave i metabolizam, morfologiju i fiziologiju probavnog sustava i metabolizam, obrađuje kroz slijedeće cjeline: anatomska građa probavnog sustava i histološke osobitosti stijenke probavne cijevi : usta, žlijezde slinovnice, ždrijelo, jednjak. Predželuci: burag, kapura, knjižavac; želudac, sirište, tanko crijevo, debelo crijevo, pankreas, jetra. Gastrointestinalna regulacija, enterički živčani sustav, gastrointestinalni pokreti, hormoni probavnog sustava. Ruminoretikularne kontrakcije, motorika knjižavca, preživanje, eruktacija, refleks kapurinog žlijeba. Motorika želuca, povraćanje, motorika tankog i debelog crijeva, defekacija. Sekrecija u probavnom sustavu, slina, sekrecija u želucu, funkcije želučanog sekreta, regulacija sekrecije u želucu, pankreasni sok, crijevni sok, žuć. Probava u ustima, u želucu. Probava u predželucima: ekosustav buraga; bakterije, archea, protozoa, gljivice. Mikrobni procesi u predželucima, resorpcija u predželucima, pjenušavi nadam. Probava u tankom crijevu: (1)ugljikohidrata, (2) proteina, (3) masti. Resorpcija. Fermentacija u debelom crijevu nepreživača. Osobitosti probave u domaće peradi. Metabolizam: (1)minerala, (2) vitamina, (3) ugljikohidrata, (4) masti, (5) proteina. Metabolički poremaćaji visoko proizvodnih životinja.

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 28
Vježbe u praktikumu: 2

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2):
Dobar (3):
Vrlo dobar (4):
Izvrstan (5):

Opće kompetencije

Razumijevanje fizioloških procesa probave i metaboličkih, posebno anaboličkih procesa, stvara kariku između tehnologije proizvodnje stočne krme i tehnologija uzgoja pojedinih kategorija domaćih životinja. Omogućava kritičko prosuđivanje upotrebe pojedinih krmiva na efikasnost proizvodnje i očuvanje zdravlja životinje.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Interaktivni oblik teorijske nastave koji je potreban studentima za usvajanje temeljnih znanja o građi i funkciji probavnog sustava i razumjevanje osnovnih principa metabolizma definiranih ishodima učenja
 • Vježbe u praktikumu
  Samostalni rad studenata u analizi histoloških preparata

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Objasniti osnovu građe i funkcije probavnog sustava kao važnog organa u probavi i apsorpciji hranjivih tvari iz hrane te osnovne principe metabolizma važne za odvijanje anaboličkih procesa u organizmu Interaktivna nastava, usmeni ispit
Primijeniti stečena znanja u sastavljanu obroka uravnoteženih s obzirom na udio pojedinih hranjiva i potrebu pojedinih vrsta i kategorija životinja. Interaktivna nastava, usmeni ispit
Identificirati limitirajuće čimbenike u probavi pojedinih hranjiva i/ili antinutritivnih tvari iz krmiva kod pojedinih vrsta i kategorija stoke Interaktivna nastava, usmeni ispit
Kreirati program prevencije metaboličkih poremećaja i deficita pojedinih hranjiva Interaktivna nastava, usmeni ispit
Dostići razinu znanja iz područja biologije probave i metabolizma nužnu za cjeloživotno obrazovanje i/ili nastavak na trećoj razini studija Interaktivna nastava, usmeni is

Način rada

Obveze nastavnika

Organizirati interaktivnu nastavu kojom se iznose teorijska znanja iz predmetnog područja i njihovo povezivaje s prethodno stečenim znanjem studenata na sličnim modulima koristeći se power point prezentacijama, maketama i biološkim preparatima. Predavanja nastavnih jedinica koje obuhvaća predmet moraju organiziraju se prema satnici i održavaju unutar 15 tjedana izravne nastave.
Vježbe
Vježbe se izvode uz mentorstvo nastavnika uz prethodnu najavu i pripremu.

Obveze studenta

Prisustvovanje nastavi je obvezno. Obveza svakog studenata u izradi seminarskog rada je priređeno usmeno izlaganje u power point prezentaciji nakon koje ostali studenti i nastavnik uz postavljanje pitanja diskutiraju o izloženoj tematici.
U slučaju ako student izostane s nastave više od tri puta gubi pravo na potpis, te predmet mora ponovno upisati u narednoj akademskoj godini.
Za studente ispiti su organizirani tijekom redovitih ispitnih rokova.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usmeni ispit <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3

Tjedni plan nastave

 1. Probavni sustav: uvod
 2. Obrazac histološka građa probavne cijevi: citološke osobine zastupljenih stanica
 3. Anatomska građa i histološke osobitosti: usna šupljina, jezik, zubi, žlijezde slinovnice, ždrijelo, jednjak
 4. Anatomska građa i histološke osobitosti: trbušna šupljina, peritoneum, želudac, tanko crijevo pankreas, jetra, debelo crijevo
 5. Anatomska građa i histološke osobitosti: predželudac, sirište
 6. Vježbe: Anatomija probavnog sustava; demonstracija na modelima konja i goveda
 7. Gastrointestinalna regulacija: autonomni živčani sustav, enterički živčani sustav, hormoni probavnog sustava, motorika želuca i transport kimusa, povraćanje, motorika tankog i debelog crijeva
 8. Gastrointestinalna regulacija: ruminoretikularne kontrakcije, motorika knjižavca, preživanje, eruktacija, refleks kapurinog žlijeba.
 9. Sekrecija : slina, regulacija lučenja sline, želučani sok, regulacija sekrecije želučanog soka, crijevni sok
 10. Pankreasni sok, žuć
 11. Probava u predželucima: mikroorganizmi buraga
 12. Mikrobni procesi u buragu. Fermentacija, dušik, mikrobni proteini, resorpcija fermentacijskih proizvoda
 13. Probava u želucu, probava u tankom crijevu, fermentacija u debelom crijevu
 14. Metabolizam vitamina, minerala i masti, rahitis
 15. Metabolzam proteina i ugljikohidrata, ketoza,

Obvezna literatura

 1. Liker, B. (2002). Osnove animalne citologije. Zagreb: Poljoprivredni fakultet.
 2. Liker, B. Anatomija i fiziologija organskih sustava: interna skripta. Zagreb: Agronomski fakultet.
 3. König, H. E., Liebich, H-G.(2009). Anatomija domaćih sisavaca: udžbenik i atlas. Zagreb: Naklada Slap.
 4. Engelhardt, W. (2010). Physiologie der Haustiere. - 3.Aufl., Stuttgart: Enke Verlag.
 5. Recce,W. O. (2009). Functional anatomy and physiology of domestic animals. Wiley-Blackwell.
 6. te Pas, M. F. W., Everts, M. E., Haagsman, H. P. (2004). Muscle development of livestock animals: physiology, genetics, and meat. Wallingford: CABI Publishing.
 7. Junqueira, L. C., Carneiro, J., Kelley, R. O. (1995). Osnove histologije. Zagreb: Školska knjiga.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Digestive Physiology and Metabolism, University of Glasgow, UK
 • Metabolic Physiology of Domestic Animals, University of Alberta, Canada

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.