Opskrbni lanci u agrobiznisu (185476)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

U sklopu ovog modula studenti će steći znanja o značenju, strukturi i vrstama opskrbnih lanaca, zatim o posebnostima opskrbnih lanaca u agrobiznisu te o ključnim procesima unutar opskrbnog lanca. Studenti će biti upoznati s načinima upravljanja u opskrbnim lancima i važnosti odnosa među sudionicima opskrbnih lanaca. Bit će upoznati sa suvremenim trendovima u upravljanju opskrbnim lancima te zakonskom regulativom.
Primjeri iz prakse će olakšati razumijevanje i usvajanje gradiva, dok auditorne vježbe i samostalna izrada seminarskog rada pripremaju studente za praktičnu primjenu usvojenih teorijskih znanja.

Programski dijelovi modula su:
Uvod u teoriju opskrbnih lanaca
Struktura i vrste opskrbnih lanaca
Aktivnosti u opskrbnim lancima
Upravljanje odnosima unutar opskrbnog lanca
Mjerenje uspješnosti opskrbnih lanaca
Suvremeni trendovi u upravljanju opskrbnim lancima u agrobiznisu
Zakonska regulativa u području opskrbnih lanaca u agrobiznisu
Seminarska nastava

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R2

Sati nastave: 60
Predavanja: 32
Auditorne vježbe: 8
Seminar: 20

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60 -70%
Dobar (3): 71 - 80%
Vrlo dobar (4): 81 - 90%
Izvrstan (5): 91 - 100%

Opće kompetencije

Studenti će steći temeljna znanja o funkcioniranja opskrbnih lanaca u agrobiznisu, znati će raščlaniti sustav opskrbnog lanca na ključne procese.
Studenti će znati prepoznati potrebu za izgradnjom partnerstva između proizvođača - prerađivača – trgovaca i potrošača u agrobiznisu.
Analitičnost, kritičko mišljenje, sposobnost rada u timu.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Konzultacije
 • Seminari
  Skupine (3-5 studenata) samostalno izrađuju i prezentiraju model opskrbnog lanca za odabrani proizvod u agrobiznisu.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Objasniti pojam opskrbnog lanca i identificirati najvažnije sudionike pismeni ispit
Klasificirati vrste opskrbnih lanaca s obzirom na broj sudionika pismeni ispit
Razlikovati posebnosti opskrbnih lanaca u agrobiznisu u odnosu na opskrbne lance u drugim sektorima pismeni ispit
Raščlaniti sustav opskrbnog lanca na ključne procese pismeni ispit
Objasniti ključne procese u opskrbnom lancu pismeni ispit
Procijeniti prednosti i nedostatke uključivanja u opskrbni lanac za poljoprivredno gospodarstvo seminarski rad, pismeni ispit
Kritički ocijeniti važnost odnosa među sudionicima opskrbnih lanaca seminarski rad, pismeni ispit
Definirati metode i ocijeniti uspješnost opskrbnog lanca seminarski rad, pismeni ispit
Identificirati čimbenike i suvremene trendove u razvoju opskrbnih lanaca u agrobiznisu seminarski rad, pismeni ispit
Izraditi i prezentirati model opskrbnog lanca za odabrani proizvod u agrobiznisu priprema i prezentacija seminarskih radova

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, organizacija seminarske nastave, održavanje konzultacija i pomoć pri izradi seminarskih radova; priprema i održavanje parcijalnih i pismenih ispita.

Obveze studenta

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi u formi rasprava, pitanja i komentara.
Izradom seminara i polaganjem ispita studenti su obvezni dokazati usvajanje zadanih ishoda učenja.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usvojenost programskog sadržaja -1 parcijalni ispit 30% 61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
Usvojenost programskog sadržaja -2 parcijalni ispit 30% <60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
Usvojenost programskog sadržaja - pismeni ispit ili 60% <60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
Seminarski rad 40% <60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
Ukupno 100 60 180 6
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Aktivnost na nastavi (seminarima i predavanjima) Studenti mogu sudjelovati u raspravama tijekom nastave. Aktivnost se dodatno boduje i može poboljšati ocjenu iz pismene provjere znanja.

Tjedni plan nastave

 1. Pojam i definicija opskrbnog lanca, povijesni pregled razvoja opskrbnih lanaca.
 2. Struktura opskrbnog lanca u agrobiznisu, sudionici u opskrbnom lancu.
 3. Vrste opskrbnih lanaca u agrobiznisu, kratki i dugi opskrbni lanci, posebnosti opskrbnih lanaca u agrobiznisu, socioekonomske i okolišne koristi kratkih opskrbnih lanaca hrane.
 4. Nabava i skladištenje unutar opskrbnih lanaca.
 5. Sustavi transporta u opskrbnim lancima.
 6. Upravljanje zalihama u opskrbnom lancu.
 7. Upravljanje odnosima unutar opskrbnog lanca
 8. Ocjena operativne i financijske uspješnosti opskrbnih lanaca.
 9. Ocjena uspješnosti opskrbnog lanca s društvenog aspekta.
 10. Suvremeni trendovi u upravljanju opskrbnim lancima u agrobiznisu, učinkovit odgovor na potrebe potrošača, E-trgovina, ekološki odgovorno upravljanje opskrbnim lancima.
 11. Zakonska regulativa u području opskrbnih lanaca u agrobiznisu, propisi u području kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane, reguliranje nepoštenih trgovačkih praksi u opskrbnom lancu hrane.
 12. Seminar - Analiza primjera opskrbnih lanaca iz biljnog sektora. Seminar - Analiza primjera opskrbnih lanaca iz stočarskog sektora
 13. Seminar - Analiza primjera opskrbnih lanaca iz stočarskog sektora
 14. Seminar - Provođenje terenskog istraživanja. Vrednovanje rezultata i pisanje završnog izvješća.
 15. Seminar – Prezentacija rezultata istraživanja

Obvezna literatura

 1. Bourlakis, M. A., & Weightman, P. W. (Eds.). (2008). Food supply chain management. John Wiley & Sons.
 2. Bloomberg, D. J., LeMay, S. B., Hanna, J. B. (2005). Logistika. Mate, Zagreb
 3. Pullman, M., & Wu, Z. (2012). Food supply chain management: economic, social and environmental perspectives. Routledge.

Preporučena literatura

 1. Dani, S. (2015). Food supply chain management and logistics: From farm to fork. Kogan Page Publishers
 2. Fynes, B., De Burca, S., & Mangan, J. (2008), The effect of relationship characteristics on relationship quality and performance, International Journal of Production Economics, Vol. 111 No. 1, pp. 56-69.
 3. Noémi, V. (2012), “Members of a supply chain and their relationships”, Applied Studies in Agribusiness and Commerce, Vol. 6 No. 5, pp. 131-134.
 4. Odongo, W., Dora, M., Molnár, A., Ongeng, D. and Gellynck, X. (2016), “Performance perceptions among food supply chain members: a triadic assessment of the influence of supply chain relationship quality on supply chain performance”, British Food Journal, Vol. 118 No. 7, pp. 1783-1799

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Food supply chain management, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna.
 • Agro-food Supply Chain Management, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta.
 • Supply Chain Management, Wageningen University & Research, Nizozemska.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.