Ispiši

Tehnologija proizvodnje bijelih, ružičastih i crnih vina (228257)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Cilj predmet je omogućiti studentima usvajanje temeljnih znanja o postupcima primarne prerade grožđa i tehnologiji proizvodnje bijelih, ružičastih i crnih vina te ih osposobiti za odabir prikladnog tehnološkog procesa, postupka dorade, dozrijevanja i čuvanja vina s obzirom na specifičnosti kultivara i proizvodne godine u uvjetima mediteranskog područja.

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 30

Izvođač predavanja
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 61-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje osnovnih kemijskih i tehnoloških procesa neophodnih u proizvodnji vina. Student stječe teorijska i praktična znanja o načinu i razlozima primjeni pojedinog enološkog postupka i njegovom utjecaju na kakvoću vina

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
1. Utvrditi različitosti vina prema njihovom kemijskom sastavu obzirom na kulitvar, područje proizvodnje te specifičnosti pojedine godine. Test znanja ili završni ispit
2. Objasniti i planirati cjelokupan tehnološki proces proizvodnje ovisno o kultivaru i tipu vina koji se želi proizvesti Test znanja ili završni ispit
3. Usporediti tehnološke procese proizvodnje bijelih, ružičastih i crnih vina te predložiti one prikladne uvažavajući uvjete proizvodnje i specifičnosti proizvodne godine Test znanja ili završni ispit
4. Predložiti prikladan tehnološki proces dorade i njege vina ovisno o kemijskom sastavu i senzornim svojstvima vina Test znanja ili završni ispit
5. Razlikovati pojedinačne mirise i okuse te temeljem njih vrednovati kakvoću bijelih, ružičastih i crnih vina Test znanja ili završni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Izvođenje nastave prema nastavnom planu, praćenje rada studenata, ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom semestra i na završnom ispitu, praćenje kvalitete koje osiguravaju izlazne kompetencije, aktivna komunikacija sa studentom tijekom cijelog semestra

Obveze studenta

Studenti su obavezni redovito prisustvovati na nastavi, a evidenciju nastave provodi predmetni profesor. Za ostvarivanje prava na potpis, studenti su obavezni tijekom cijelog semestra nazočiti na najmanje 80% predavanja i 80% vježbi. Ukoliko je student izostao sa nastave više od dopuštenog, a bez opravdanog razloga, potpis će mu biti uskraćen te je dužan ponovno upisati predmet u idućoj akademskoj godini. Studenti su obavezni prisustvovati i vježbama, gdje se od njih očekuje aktivan angažman, sudjelovanje u raspravi i rješavanju zadataka

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Završni ispit 100% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)

Tjedni plan nastave

 1. Kemijski sastav grožđa i mošta
 2. Alkoholna i glikopiruvična fermentacija
 3. Tehnologija proizvodnje bijelih vina
 4. Tehnologija proizvodnje crnih i ružičastih vina
 5. Primjena SO2 u vinarstvu
 6. Malolaktična fermentacija
 7. Postupci dorade, njege i dozrijevanja vina
 8. Postupci stabilizacije, bistrenja i filtracije vina
 9. Punjenje i čuvanje vina u boci
 10. Senzorika vina

Obvezna literatura

 1. S. Herjavec "Vinarstvo", Golden marketing, Zagreb, 2018
 2. R. Jackson „Wine science“, Academic press, 2000
 3. Riberau-Gayon, P., D., Dubourdieu, B., Doneche, A., Lonvaud: ˝Handbook of enology-The microbiology of Wine and Vinification˝, Volume 1, Paris, 2006.
 4. Riberau-Gayon, P., D., Dubourdieu, B., Doneche, A., Lonvaud: ˝Handbook of enology-The Chemistry of Wine, Stabilization and Treatments˝, second edition Volume 2, Paris, 2006.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.