Ispiši

Praktične i laboratorijske vježbe - Aromatično, ljekovito i ukrasno bilje (228302)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Program predmeta Praktične i laboratorijske vježbe - Aromatično, ljekovito i ukrasno bilje za studij Povrćarstvo, aromatično, ljekovito i ukrasno bilje osmišljen je na način da studenti prethodno stečeno teorijsko znanje iz predmeta Primjena suvremenih tehnika u uzgoju aromatičnog i ljekovitog bilja i Uzgoj mediteranskih ukrasnih vrsta adekvatno primijene kroz praktičnu nastavu (vježbe u praktikumu, laboratorijske vježbe i terenske vježbe) na Mediteranskom području.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Laboratorijske vježbe: 6
Vježbe u praktikumu: 42
Terenske vježbe: 12

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60 - 70 %
Dobar (3): 71 - 80 %
Vrlo dobar (4): 81 - 90 %
Izvrstan (5): 91 - 100 %

Opće kompetencije

Ciljevi predmeta su osposobiti studente za stjecanje praktičnih znanja iz tehnologije uzgoja ljekovitih i aromatičnih (ALJB) te ukrasnih vrsta u Mediteranskom području. Samostalno upravljati poslovima vezanim uz zaštitu ALJB i ukrasnog bilja od štetnih organizama u ekološkom i integriranom sustavu biljne proizvodnje. Ovladati suvremenim metodama uzgoja i zaštite bilja te implementirati iste u poljoprivrednu proizvodnju.

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
 • Vježbe u praktikumu
  Studenti se kroz aktivno učenje u grupi i interakciji s drugim studentima potiču na razvijanje praktičnih vještina u primjeni suvremenih tehnika u uzgoju ukrasnog te aromatičnog i ljekovitog bilja Mediteranskog podneblja.
 • Terenske vježbe
  Studenti se na terenskim vježbama u realnom sektoru upoznaju s organizacijom rada, stječu detaljan uvid u elemente tehnologije u uzgoju ukrasnog te aromatičnog i ljekovitog bilja primjenom suvremenih tehnika u Mediteranskom području.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Procijeniti mogućnost uzgoja aromatičnog, ljekovitog i ukrasnog bilja u mediteranskom području obzirom na biološke zahtjeve vrsta. Prisutnost na vježbama, terenske vježbe, sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit/završni ispit.
Primijeniti elemente suvremenih tehnologija uzgoja koje utječu na povećanje prinosa biljnog materijala i specijaliziranih metabolita. Prisutnost na vježbama, sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit/završni ispit.
Identificirati gospodarski najznačajnije, potencijalno opasne i ključne invanzivne štetne organizme aromatičnog, ljekovitog i ukrasnog bilja mediteranskog podneblja. Terenske vježbe, sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit/završni ispit.
Predviđati temeljem prognoznih modela sve mogućnosti napada štetnih organizama, te na temelju štetnosti, simptoma i prisutnosti procijeniti intenzitet zaraze, te potrebu i opravdanost korištenja mjera suzbijanja. Prisutnost na vježbama, sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit/završni ispit.

Način rada

Obveze nastavnika

Priprema nastavnih materijala i njihova objava u sustavu Merlin. Pravovremeno informirati studente o načinu, vremenu i mjestu održavanja vježbi. Održavati vježbe u praktikumu, laboratorisjke i terenske vježbe sukladno planu i programu predmeta. Redovito provjeravati i adekvatno ocjenjivati stečeno znanje i vještine studenata kroz prisutnost na vježbama, parcijalne ispite i završni ispit.

Obveze studenta

Redovito pohađanje terenskih vježbi te vježbi u praktikumu, aktivno sudjelovanje na vježbama, polaganje parcijalnih ispita i završnog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Parcijalni ispit 50 % <60 %
61 - 70 %
71 - 80 %
81 - 90 %
91 - 100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
Završni ispit 50 % <60 %
61 - 70 %
71 - 80 %
81 - 90 %
91 - 100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
Ukupno 100 % 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. V-2. Sjetva ALJB u plutajući hidropon V-2. Potreba za biljnim hranjivima i izračun količine soli u sustavu plutajućeg hidropona
 2. V-2. Ispitivanje klijavosti sjemena aromatičnog i ljekovitog bilja (ALJB) te primjena metoda uklanjanja dormantnosti sjemena V-2. Izračun sjetvene norme u uzgoju aromatičnog i ljekovitog bilja
 3. V-4. Vegetativno razmnožavanje ALJB i sobnog bilja te primjena stimulatora rasta u svrhu poticanja rizogeneze
 4. V-2. Vegetativno razmnožavanje ALJB i sobnog bilja te primjena stimulatora rasta u svrhu poticanja rizogeneze V-2. Forsiranje geofita
 5. V-2. Mikoriza u uzgoju ALJB V-4. Planiranje ljekovitog i aromatičnog vrta
 6. V-3. Uzgoj jednogodišnjih i dvogodišnjih cvjetnih vrsta V-3. Razmnožavanje i održavanje trajnica
 7. V-2. Primjena aromatičnih i ukrasnih vrsta u vertikalnim vrtovima V-2. Samonikle vrste pogodne za krovni vrt
 8. TV-4. Terenska nastava - obilazak proizvađača ljekovitog i aromatičnog bilja
 9. TV-4.Terenska nastava - obilazak proizvođača ukrasnog bilja
 10. TV-4. Terenska nastava - obilazak parkova u Mediteranskom podneblju
 11. V-2. Mehanički sastav ALJB V-2. Kemijski sastav ALJB
 12. V-2. Sušenje i indeks rehidracije ALJB V-2. Konzervansi i kemotipovi ALJB
 13. V-2. Destilacija ALJB V-2. Zoologija: Prepoznavanje štetnika povrća, aromatičnog, ljekovitog i ukrasnog bilja mediteranskog podneblja i njihova determinacija
 14. V-2. Fitopatologija: Prepoznavanje simptoma bolesti povrća, aromatičnog, ljekovitog i ukrasnog bilja mediteranskog podneblja (Mikoze, bakterioze i viroze) i njihova determinacija V-2. Herbologija: Prepoznavanje korovne flore povrća, aromatičnog, ljekovitog i ukrasnog bilja mediteranskog podneblja i njezina determinacija

Obvezna literatura

 1. 1. Stepanović B., Radanović D., Turšić I., Nemčević N., Ivanec J. (2009). Uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja. Jan-Spider d.o.o., Pitomača
 2. 2. Šilješ I., Grozdanić Đ., Grgesina I. (1992). Poznavanje, uzgoj i prerada ljekovitog bilja. Školska knjiga, Zagreb.
 3. 3. Igrc Barčić, J., Maceljski, M. (2001.): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika, Zrinski d.d. Čakovec
 4. 4. Maceljski, M. (2002.): Poljoprivredna entomologija, Zrinski d.d. Čakovec
 5. 5. Bokulić i sur. (2015): Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja. Dostupno na: http://fisportal.mps.hr/hr/sve/dokumenti-obrasci/

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.