Ispiši

Enokemija i mikrobiologija vina (228263)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Cilj predmet je omogućiti studentima usvajanje temeljnih znanja o pojedinim grupama kemijskih spojeva te pojedinačnim kemijskim spojevima važnim u proizvodnji vina i formiranju njegove kakvoće. Uz to cilj predmeta je osposobiti studente da temeljem usvojenog znanja o biokemijskim procesima te ulozi mikroorganizama u vinarskoj proizvodnji su u mogućnosti isplanirati i provesti odabrani mikrobiološki proces i to s obzirom na kemijski sastav mošta ili vina te zavisno od kultivara i proizvodne godine u uvjetima mediteranskog područja.

Vrsta predmeta

ECTS: 2.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 20
Predavanja: 20

Izvođač predavanja
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 61-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje osnovnih kemijskih i mikrobioloških procesa neophodnih u proizvodnji vina. Stečena znanja omogućavaju rješavanje problema donošenjem samostalnih zaključaka temeljenih na teorijskim i praktičnim znanjima.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
1. Izdvojiti najznačajnije grupe kemijskih spojeva i pojedinačne spojeve unutar njih te prosuditi njihov utjecaj pri formiranju mirisnih i okusnih svojstava vina Test znanja ili završni ispit
Utvrditi ulogu biokemijskih procesa kojima su pojedini kemijski spojevi podložni tijekom proizvodnje vina i predložiti mogućnosti njihovog kontroliranja Test znanja ili završni ispit
3.Razlikovati i predvidjeti ulogu pojedinih mikroorganizama obzirom na planiran proces proizvodnje vina Test znanja ili završni ispit
4.Vrednovati kakvoću vina obzirom na moguće prisutne bolesti i mane Test znanja ili završni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Izvođenje nastave prema nastavnom planu, praćenje rada studenata, ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom semestra i na završnom ispitu, praćenje kvalitete koje osiguravaju izlazne kompetencije, aktivna komunikacija sa studentom tijekom cijelog semestra

Obveze studenta

Studenti su obavezni redovito prisustvovati na nastavi, a evidenciju nastave provodi predmetni profesor. Za ostvarivanje prava na potpis, studenti su obavezni tijekom cijelog semestra nazočiti na najmanje 80% predavanja i 80% vježbi. Ukoliko je student izostao sa nastave više od dopuštenog, a bez opravdanog razloga, potpis će mu biti uskraćen te je dužan ponovno upisati predmet u idućoj akademskoj godini. Studenti su obavezni prisustvovati i vježbama, gdje se od njih očekuje aktivan angažman, sudjelovanje u raspravi i rješavanju zadataka

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Završni ispit 100% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)

Tjedni plan nastave

 1. Organske kiseline mošta i vina
 2. Ugljikohidrati i polisaharidi
 3. Aromatski spojevi
 4. Fermentacijske arome
 5. Dušični spojevi
 6. Mikroorganizmi u vinu
 7. Bolesti i mane vina

Obvezna literatura

 1. Y. Margalit "Wine Chemistry", The wine appreciation guild Ltd, 1997
 2. M. Moreno-Arribas et al. ˝Wine chemistry and biochemistry˝, Springer, 2009
 3. A. Waterhouse et al. "Understanding wine chemistry", Wiley 2016
 4. H. Konig et al."Biology of Microorganisms on Grapes, in Must and in Wine˝, Springer, 2009

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.