Ispiši

Metode vrednovanja nutritivnih karakteristika voća, povrća i prerađevina (173803)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Stjecanje naprednih znanja nužnih za determinaciju i prepoznavanje vanjskih i unutarnjih (kemijski sastav) karakteristika pojedinih voćnih ili povrtnih sirovina. Primjenjivanje stečenih znanja u odabiru sirovine ovisno o njenim vanjskim i unutarnjim karakteristikama. Identificiranje kemijskih spojeva nutiritvne kvalitete karakteristične za pojedinu voćnu ili povrtnu sirovinu. Postupno usvajanje temeljnih zakonitosti kemijskih metoda koje se koriste u svrhu determinacije nutritivnog sadržaja sirovine. Razvijanje kritičkoga mišljenja u izboru adekvatnih metoda s obzirom na vrstu kemijskog spoja i sirovine koja se analizira. Naučiti primijeniti odabranu metodu za identifikaciju kemijskih spojeva nutritivne kvalitete. Razvijanje samostalnog zaključivanja u odabiru sirovine, spojeva nutritivnog sastava i kemijskih metoda u svrhu provođenja procjene kvalitete sirovine.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 20
Auditorne vježbe: 5
Seminar: 5

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Oblici nastave

 • Predavanja
  Determinacija, prepoznavanje i vrednovanje vanjskih i unutarnjih karakteristika voća, povrća i prerađevina. Usvajanje temeljnih zakonskih matoda u postupcima vrednovanja sirovine te sveobuhvatno zaključivanje o kvaliteti analizirane sirovine.
 • Laboratorijske vježbe
  Primjena standardnih metoda i vrednovanje nutrijenata u cilju definiranja kvalitete voća, povrća i prerađevina.
 • Seminari
  Odabir sirovine i prezentiranje metoda vrednovanja nutritivnih karakteristika.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Student razvija psihomotoričke i kognitivne kompetencije za samostalno postavljanje, provođenje i prezentiranje znanstvenih problema i istraživanja. Identificirati i opisati vanjske karakteristike voćnih i povrtnih sirovina. Iskazati i opisati unutarnje karakteristike voćnih i povrtnih sirovina. Grupirati i razlikovati voćne i povrtne sirovine temeljem njihovim vanjskih i unutarnjih karakteristika. Grupirati i izdvojiti skupine kemijskih spojeva ovisno o vrsti voćne ili povrtne kulture. Objasniti zakonitosti na kojima se temelje pojedine kemijske metode određivanja nutirtivnog sastava sirovine. Kategorizirati i usporediti kemijske metode koje se koriste u definiranju nutirtivnog sastava sirovine. Prosuditi i valorizirati kemijsku metodu za identifikaciju kemijskih spojeva nutirtivne kvalitete. Predložiti i dizajnirati skup kemijskih metoda primjenjivih u određivanju nutritivne kvalitete sirovine s obzirom na vrstu i karakteristične kemijske spojeve. Predložiti procedure i slijed izvođenja analize (priprema sirovine, uzoraka i kemikalija). Iskazati argumentirano mišljenje o točnosti, preciznosti i ponovljivosti metoda analize. Sudjelovanje u nastavi, vježbama i prezentiranju seminarskog rada.

Način rada

Obveze nastavnika

Prema zadanim elementima vrednovanja i zakonskoj regulativi definirati za određenu sirovinu proceduru i parametre kvalitete.

Obveze studenta

Polaženje nastave, rad u laboratoriju i izvođenje laboratorijskih vježbi, izrada i samostalno prezentiranje seminarskog rada.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Polaženje nastave, vježbe-seminar 20 20 1,4
Vježbe 10% 5 5 0,2
Seminar 10% 5 20 1,4
Usmeni ispit 70% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 45 3
Ukupno 100% S+UI 30 90 6

Tjedni plan nastave

 1. Vanjske karakteristike sirovine - definiranje parametara vanjskih karakteristika: oblik, čvrstoća, izgled, boja, miris. (Predavanja, 2)
 2. Unutarnje karakteristike sirovine - definiranje parametara unutarnjih karakteristika sirovine: sadržaj vode, suhe tvari, šećera, organskih kiselina, vitamina, minerala, fitonutrijenata. (Predavanja, 2)
 3. Skupine kemijskih spojeva u nutritivnom sastavu sirovine - osnovna klasifikacija i podjela kemijskih spojeva. Uloga i važnost za sirovinu u kojoj su sadržani. (Predavanja, 2)
 4. Pregled i podjela voćnih s obzirom na karakteristične kemijske spojeve - važnost i uloga pojedinih kemijskih spojeva iz nutritivnog sastava voćnih kultura za zdravlje ljudi. (Predavanja, 2)
 5. Pregled i podjela povrtnih vrsta s obzirom na karakteristične kemijske spojeve - važnost i uloga pojedinih kemijskih spojeva iz nutritivnog sastava povrtnih kultura za zdravlje ljudi. (Predavanja, 2)
 6. Standardne kemijske metode - definicija, pregled metoda, klasifickacija, osnovni principi i zakonitosti. Razlike između pojedinih kemijskih metoda s obzirom na selektivnost i preciznost. Odabir i primjena adekvatne metode s obzirom na fizikalna i kemijska svojstva ispitivanog spoja. (Predavanja, 4)
 7. Upoznavanje s radom u laboratoriju- dobra laboratorijska praksa. (Vježbe, 2)
 8. Metode pripreme sirovina, uzoraka i kemikalija - klasifikacija metoda i osnovni principi. Pregled standardnih procedura i njihova klasifikacija. (Predavanja, 2)
 9. Mogućnosti primjene i opis potrebne opreme za specifične kemijske analize. Priprema slijeda i temeljni principi tijekom planiranja i izvođenja kemijskog eksperimenta. (Predavanja, 4)
 10. Pregled laboratorijske opreme- upoznavanje s radom, metodologijom, uzorkovanjem biljnog materijala za potrebe kemijskih analiza istih. (Vježbe, 1)
 11. Kemijske analize voćnih i povrtnih sirovina. (Vježbe, 2)
 12. Seminarski radovi- priprema materijala, upute za izradu (Seminar 1)
 13. Seminarski radovi - odabir sirovine ovisno o kemijskim spojevima koji su karakteristični u nutritivnom sastavu iste, odabir adekvatne metode pripreme sirovine i uzorka za analizu. (Seminar, 2)
 14. Seminarski radovi- primjena pojedinih kemijskih metoda ovisno o vrsti sirovine i kemijskog spoja koji se analizira. Prezentacija seminarskih radova kandidata. (Seminar, 2)
 15. -

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.