Ispiši

Tehnološki čimbenici proizvodnje ljekovitog bilja (173847)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Studenti kroz predavanja, vježbe i izradu seminara uče o značaju i tehnološkim postupcima u proizvodnji biljne sirovine ujednačene kvalitete namijenjene farmaceutskoj, kozmetičkoj i prehrambenoj industriji (biljne droge, arome, bojila, antioksidansi). Jedan od ciljeva je i upoznavanje s mogućnostima uvođenja u poljoprivrednu proizvodnju samoniklih biljnih svojti s ljekovitim djelatnim tvarima.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 15
Auditorne vježbe: 5
Seminar: 10

Izvođač predavanja
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60 - 70 %
Dobar (3): 71 - 80 %
Vrlo dobar (4): 81 - 90 %
Izvrstan (5): 91 - 100 %

Opće kompetencije

Opće kompetencije koje se razvijaju su:
- organiziranje i analiziranje prikupljenih podataka
- pismeno izražavanje jasnim i dobro strukturiranim tekstom
- verbalno prezentiranje zannstvenog sadržaja
- timski rad

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Konzultacije
 • Laboratorijske vježbe
 • Vježbe u praktikumu
 • Seminari
  Student na odabranu temu samostalno izrađuje seminarski rad te usmeno izlaže jasno obrazlažući svoje stavove.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Valorizirati značaj uvođenja ljekovitog bilja (posebice zaštićenog) u poljoprivrednu proizvodnju. Sudjelovanje u raspravama, vježbe, završni ispit
Utvrditi tehnološke elemente u uzgoju s ciljem povećanja kvalitete i kvantitete proizvedene biljne sirovine. Sudjelovanje u raspravama, vježbe, završni ispit
Kritički prosuditi primjenu suvremenih tehnologija uzgoja u proizvodnji aromatičnog i ljekovitog bilja. Sudjelovanje u raspravama, seminarski rad, završni ispit
Usporediti recentna znanstvena istraživanja o utjecaju antropoloških faktora na rast, razvoj i akumulaciju bioaktivnih tvari u ljekovitom bilju. Sudjelovanje u raspravama, seminarski rad, završni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Obveze nastavnika su upoznati studente s načinom održavanja nastave, obvezama vezanim uz predmet te načinom ocjenjivanja. Nastavnik izvodi predavanja i vježbe prema planu i programu, dodjeljuje teme seminara prema temi doktroskog rada studenta te održava konzultacije prema potrebi. Također, komunicira sa suradnicima na predmetu te organizira njihovi dionicu nastave te o tome obaviještava studente. Obveze nastavnika su transparentno ocijeniti usvojeno znanje studenta prema unaprijed navedenom načinu ocjenjivanja.

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave, rad u laboratoriju i na pokušalištu. Priprema i usmena prezentacija seminara vezanog uz temu doktorskog istraživanja.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave 15 15 0,5
Seminarski rad (S) - pisani dio i prezentacija seminara 50 % 4 60 2,0
Vježbe (V) 25 % <60 %
60 - 70 %
71 - 80 %
81 - 90 %
91 - 100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 45 1,5
Završni ispit (ZI) 25 % <60 %
60 - 70 %
71 - 80 %
81 - 90 %
91 - 100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 60 2,0
Ukupno 100 % [(S×50(+(V×25)+(ZI×25)]/100 30 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Predavanja (ukupno 15 sati): - Zakonska regulativa u proizvodnji zaštićenih ljekovitih svojti (1 sat); - Metode poboljšavanja klijavosti sjemena i zakorjenjivanja reznica (1 sat); - Metode izolacije biljnih djelatnih tvari i njihov utjecaj na kvalitetu (destilacija, organska otapala, CO2, ultrazvuk, mikrovalovi) (2 sata); - Utjecaj ekoloških čimbenika na kvalitetu i prinos odabranih vrsta ljekovitog bilja (makro- i mikroklimatski uvjeti različitih područja uzgoja, nadmorska visina, tlo) (2 sata); - Antropološki čimbenici u proizvodnji biljnih droga i biljnih sirovina - utjecaj gnojidbe (rokovi, vrste, doze) na kvalitetu i prinos (2 sata); - Antropološki čimbenici - rok uzgoja i gustoća sklopa kao čimbenici prinosa i kvalitete biljnih droga (2 sata); - Antropološki čimbenici - utjecaj elemenata suvremene tehnologije proizvodnje (tehnike uzgoja, izbor supstrata i kontejneramalčiranje i izravno prekrivanje; navodnjavanje) na prinos i kvalitetu biljnih droga (3 sata); - Berba i dorada s aspekta očuvanja kvalitete biljne sirovine (2 sata).
 2. Seminari (ukupno 10 sati): - Postupci poboljšavanja klijavosti sjemena i zakorjenjivanja reznica. - Utjecaj ekoloških čimbenika na sadržaj djelatnih tvari u biljnoj drogi. - Utjecaj tehnoloških čimbenika (rok uzgoja, sklop biljaka, gnojidba, izravno prekrivanje usjeva, malčiranje) na prinos biljne droge i sadržaj djelatnih tvari. - Modeliranje tehnoloških elemenata u uzgoju prema zahtjevima tržišta za drogom određene kvalitete. - Uzgoj u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje.
 3. Vježbe (ukupno 5 sati): - Metode izolacije biljnih djelatnih tvari iz biljnih droga.
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Obvezna literatura

 1. Stepanović B. et al. (2009). Uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja. Jan-Spider d.o.o., Pitomača
 2. Kuštrak D. (2005). Farmakognozija - fitofarmacija. Golden Marketing i Tehnička knjiga, Zagreb
 3. Schafner W. et al. (1999). Ljekovito bilje, kompendij. Leo-commerce, Rijeka
 4. Nikolić T., Topić J. (eds), (1994). Crvena knjiga biljnih vrsta Republike Hrvatske. Ministarstvo kulture RH, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb
 5. Šilješ I., Grozdanić Đ., Grgesina I. (1992). Poznavanje, uzgoj i prerada ljekovitog bilja. Školska knjiga, Zagreb.
 6. Hornok L. (1992). Cultivation and processing of medicinal plants. John Wiley & Sons, Chichester
 7. Zakon o zaštiti prirode i pripadajući podzakonski akti (https://www.zakon.hr/z/403/Zakon-o-za%C5%A1titi-prirode)
 8. Žutić I. (2020). Uzgoj ALJB. Priručnik za predavanja i vježbe, CD-verzija, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Preporučena literatura

 1. Žutić I. et al. (2016). Geographical location is a key component to effective breeding of clary sage (Salvia sclarea) for essential oil composition. Israel Journal of Plant Sciences 63(2): 134-141
 2. Radman S., Žutić I. et al. (2015). Influence of nitrogen fertilization on chemical composition of cultivated nettle. Emirates Journal of Food and Agriculture 27(12): 889-896.
 3. Žutić I. (2014). Lavandin, kadulja i komorač u kontinentalnim predjelima. Priručnik, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 4. Krmpotić M., Žutić I. et al.. (2009). Utjecaj pikiranja presadnica na parametre rasta vilinog sita (Carlina acaulis subsp. simplex). Agronomski glasnik 71(2):151-160.
 5. Msaada K. et al. (2009). Regional and maturational effects on essential oils yields and composition of coriandrum (Coriandrum sativum) fruits. SciHort 122:116-124.
 6. Spitaler R. et al. (2006). Altitudinal variation of secondary metabolite profiles in flowering heads of Arnica montana cv. ARBO. Phytochemistry 67(4):409-417.
 7. Douglas J.A. et al. (2004). Sesquiterpene lactones in Arnica montana: a rapid analytical method and the effect of flower maturity and simulated mechanical harvesting on quality and yield. Planta medica 70:166-170.
 8. Žutić I., Putievsky E., Dudai N. (2003). Influence of harvest dynamics and cut height on yield components of sage (Salvia officinalis L.). Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plants 10(4):49-61.
 9. Ram M., Ram D., Roy S.K. (2003). Influence of an organic mulching on fertilizer nitrogen use efficiency and herb and essential oil yields in geranium (P. graveolens). Bioresource Technology 87(3):373-378.
 10. Merfort I. (2002). Review of the analytical techniques for sesquiterpenes and sesquiterepene lactones. Journal of Chromatography A 967:115-130
 11. Lis-Balchin M. i sur. (2002). Lavender - The genus Lavandula. Taylor and Francis, Londan and New York.
 12. Kintzios S.E. (2000). Sage. The genus Salvia. Harwood Academic Publishers.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.