Ispiši

Proizvodnja i prerada ljekovitih i aromatičnih kultura (144335)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Predmet je zamišljen u svrhu produbljena dijela znanja stečenog na predmetu Ljekovito, aromatično i medonosno bilje, kako bi se studenti detaljnije upoznali s teoretskim i praktičnim aspektima proizvodnje i prerade ljekovitih i aromatičnih kultura. Predmet obuhvaća općenita biološka i kemijska svojstva ljekovitih i aromatičnih kultura, detaljan opis samoniklih ljekovitih i aromatičnih biljnih vrsta s posebnim naglaskom na mogućnosti njihovog uvođenja u poljoprivrednu proizvodnju, ljekovite/otrovne biljne vrste koje su od iznimne važnosti za farmaceutsku industriju, detaljan opis agrotehničkih mjera u proizvodnji ljekovitih i aromatičnih vrsta te načine i metode dorade i prerade. S obzirom da se neprestano teži pronalasku novih izvora, odnosno sirovina za prehrambenu, farmaceutsku i kozmetičku industriju, pored tradicionalnih ljekovitih biljnih vrsta u Hrvatskoj sve veću popularnost i zanimanje javlja se i za drugim vrstama, stoga će ovaj predmet obuhvatiti i biološka i kemijska svojstva, mogućnosti uzgoja, prerade i upotrebe 'egzotičnih' ljekovitih i aromatičnih biljnih vrsta. Studenti će aktivno sudjelovati u nastavi putem izrade seminara, suradničkog učenja i proučavanja pripremljene najnovije znanstvene literature.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Biljne znanosti (Izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 44
Auditorne vježbe: 8
Seminar: 8

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja koja su temelj za uspješnu proizvodnju ljekovitih i aromatičnih kultura. Osposobljeni su za rad u različitim tvrtkama i za samostalno pokretanje proizvodnje i prerade.

Oblici nastave

 • Predavanja
  predavanja će biti provedene pomoću PP prezentacija. Kroz pojedine tematske cjeline student će aktivno sudjelovati u izvođenju predavanja korištenjem metoda suradničkog učenja.
 • Auditorne vježbe
  na uzorcima biljaka ubranih s prirodnih staništa studenti će biti upoznati sa samoniklim ljekovitim biljnim vrstama.
 • Vježbe u praktikumu
  studenti će biti upoznavati s Kolekcijom i pokušalištem ljekovitog i aromatičnog bilja, Zagreb-Maksimir i morfološkim svojstvima sjemena ljekovitih i aromatičnih biljnih vrsta.
 • Seminari
  grupna izrada seminara vezanog uz proizvodnju i preradu pojedinih biljnih vrsta. Stjecanje vještina – skupine (3 studenta) samostalno izrađuju i prezentiraju seminar vezan za izabranu biljnu vrstu.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati, razlikovati i opisati vrste ljekovitog i aromatičnog bilja Usmeni
Imenovati aktivne tvari odabranih ljekovitih i aromatičnih vrsta i navesti njihova svojstva i djelovanje Pismeni
Preporučiti biljne vrste za različita staništa i upotrebu Pismeni
Istražiti i procijeniti mogućnosti uvođenja samoniklih vrsta u poljoprivrednu proizvodnju, primijeniti odgovarajuću metodu razmnožavanja Pismeni
Odabrati i primijeniti odgovarajuću tehnologiju proizvodnje odabranih ljekovitih i aromatičnih vrsta Pismeni
Odabrati tehnologiju sušenja i dorade odabranih ljekovitih i aromatičnih vrsta i preporučiti metode prerade odabranih ljekovitih i aromatičnih vrsta Pismeni
Identificirati kakvoću i opisati standarde kakvoće ljekovitih i aromatičnih vrsta Pismeni

Način rada

Obveze nastavnika

Obveza nastavnika je održavanje predavanja te auditornih vježbi i vježbi u praktikumu te osiguravanje nastavnog materijala. Ujedno, nastavnik pruža pomoć studentima u izradi seminara osiguravanjem dostupne literature kao i stručnim i praktičnim savjetima.

Obveze studenta

Obveze studenata uključuju redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u njenom izvođenju te izrada seminarskog rada što su i preduvjeti za pristup završnom ispitu. Uz navedeno, za pristup završnom ispitu potrebno je položiti kolokviji iz prepoznavanja biljaka i sjemena.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usvojenost programskog sadržaja-međuispit I, pismeni 50% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
16 60 2
Usvojenost programskog sadržaja-međuispit II, pismeni 50% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
36 90 3
Seminarski rad 0% 8 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Završni pismeni ispit 100% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Usvojenost programskog sadržaja-međuispit I, pismeni Nakon dijela održane nastave student pristupa pismenom međuispitu I. Međuispit se sastoji od pitanja povezanih sa ishodima učenja. U sklopu nastave. Cjeloviti ispit tijekom redovitih ispitnih rokova.
Usvojenost programskog sadržaja-međuispit II, pismeni Nakon dijela održane nastave student pristupa pismenom međuispitu II. Međuispit se sastoji od pitanja povezanih sa ishodima učenja. U sklopu nastave. Cjeloviti ispit tijekom redovitih ispitnih rokova.
Seminarski rad Seminarski rad se izrađuje individualno ili u grupi tijekom semestra. Predaje se u elektronskom i tiskanom obliku, a usmeno se prezentira pred drugim studentima i predmetnim nastavnikom. Seminarski rad ne ulazi u konačnu ocjenu predmeta. U sklopu nastave. Nije moguće.
Završni pismeni ispit Studenti koji ne polože međuispit I i II tijekom semestra pristupaju polaganju cjelovitog pismenog završnog ispita u previđenim ispitnim rokovima Redoviti ispitni rokovi.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod, Opće značajke proizvodnje ljekovitog i aromatičnog bilja, P
 2. Samoniklo ljekovito i aromatično bilje, ljekovite/otrovne biljne vrste A
 3. Upoznavanje s Kolekcijom i pokušalištem ljekovitog i aromatičnog bilja, Zagreb-Maksimir PK, Kolokvij prepoznavanja biljnih vrsta i sjemena
 4. Prednosti/nedostaci prikupljanja i proizvodnje; strategije domestifikacije samoniklih ljekovitih i aromatičnih biljnih vrsta; ugroženost samoniklog ljekovitog i aromatičnog bilja, zakonodavstvo P
 5. Agroekološki uvjeti i tehnološki čimbenici u proizvodnji ljekovitih i aromatičnih kultura, razmnožavanje, metode povećanja klijavosti sjemena, zaštita ljekovitog i aromatičnog bilja prema načelima ekološke poljoprivrede P
 6. Stanje u RH, P, Međuispit
 7. Tehnologija proizvodnje odabranih vrsta ljekovitog i aromatičnog bilja, P
 8. Tehnologija proizvodnje odabranih vrsta ljekovitog i aromatičnog bilja, P
 9. Tehnologija proizvodnje odabranih vrsta ljekovitog i aromatičnog bilja, P
 10. Tehnologija proizvodnje odabranih vrsta ljekovitog i aromatičnog bilja, P
 11. Dorada ljekovitog i aromatičnog bilja; važnosti i zadaci dorade, P
 12. Prerada ljekovitog i aromatičnog bilja; važnosti i zadaci prerade, P
 13. Egzotične ljekovite i aromatične biljne vrste; biološka i kemijska svojstva, mogućnosti uzgoja, prerade i upotrebe P
 14. Izlaganje seminara, S
 15. Izlaganje seminara, S

Obvezna literatura

 1. Šilješ I., Grozdanić Đ., Grgesina I. 1992. Poznavanje, uzgoj i prerada ljekovitog bilja. Školska knjiga, Zagreb
 2. PowerPoint prezentacije predavanja

Preporučena literatura

 1. Stepanović B., Radanović D., Turšić I., Nemčević N., Ivanec J., 2009. Uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja. Jan-Spider d.o.o., Pitomača
 2. Kuštrak D., 2005. Farmakognozija – Fitofarmacija. Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb
 3. Znanstveni i stručni radovi iz područja modula

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Cultivation of Medicinal and Aromatic Plants, Biotehniška fakulteta, Ljubljana

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.